БУМ!

Уважаемые Бухгалтеры!

Рады сообщить Вам, что СЕГОДНЯ на рынке бухгалтеров Украины произошло важное событие, и Вы первые, кому мы это сообщаем

 

Подробнее ...
Продукты компании 1С

Уважаемые пользователи и клиенты нашей компании сообщаем Вам, что программные продукты от компании 1С теперь доступны и Вам.  

Подробнее ...
Новости от ГНИ

1. Державна податкова інспекція у Київському районі м. Одеси повідомляє, що з 22.04 2013 року введена нова Декларація з особливого податку з додатками на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами».


2. Державна податкова інспекція у Київському районі м. Одеси нагадує, що з 1 січня 2013 року податкова декларація з податку на прибуток та звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій подається до органів ДПС один раз на рік протягом 60 календарних дні, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду.

3. Державна податкова інспекція в Київському районі м. Одеси нагадує платникам, що термін запровадження і переобладнання РРО з контрольною електронною стрічкою закінчується  01.07.2013.

4. Державна податкова інспекція у Київському районі м. Одеси повідомляє, що чинним законодавством передбачено пільги щодо сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки які введено в дію з 01.01.2013 року у вигляді зменшення бази оподаткування на один об'єкт житлової нерухомості:
- для квартири – на 120 м2;
- для житлового будинку – на 250 м2.

 
Новости от ГНИ


Оподаткування комунальної квартири


Згідно з пп.14.1.129 п. 14.1 ст.14 Податкового кодексу до об’єктів житлової нерухомості належать, зокрема, кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах, що є ізольованим помешканням у квартирі, в якій мешкають двоє квартиронаймачів чи більше, Для цього типу об’єктів житлової нерухомості норми чинного законодавства в питаннях оподаткування податком на нерухоме майно застосовуються однаково, як і для інших типів об’єктів житлової нерухомості.

Уникнення подвійного оподаткування


Відповідно до пп. 170.11.4 п. 170.11 ст.170 Податкового кодексу сума податку з іноземного доходу платника податку – резидента, сплаченого за межами України, не може перевищувати суму податку, розраховану на базі загального річного оподаткованого доходу такого платника податку відповідно до законодавства України.

Бажаєш отримати довідку – подай податкову декларацію


Платники єдиного податку першої та другої груп для отримання довідки про доходи мають право подати до органу державної податкової служби податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, що не звільняє такого платника податку від обов”язку подання податкової декларації у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду.

До відома платників збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності

Відповідно до п.п. 267.7.5 п. 267.7 ст.267 Податкового Кодексу суб’єкт господарювання, що припинив діяльність, яка відповідно до цього Кодексу підлягає патентуванню, до 15 числа місяця, що передує звітному, письмово повідомляє про це відповідному органу державної податкової служби. При цьому торговий патент підлягає поверненню органу державної податкової служби, який його видав, а суб’єкту господарювання повертається надмірно сплачена сума збору.

Зросли надходження до державного бюджету з податку на прибуток

За січень - квітень 2013 року до державного бюджету платниками податку на прибуток було сплачено 28,0 млн.грн., що на 6,1 млн.грн. або на 27,6 відсотків перевищує надходження за відповідний період 2012 року.

Підприємства Київського району м. Одеси вже сплатили майже 9 тисяч гривень податку на нерухоме майно

У 15 поданих деклараціях підприємства Київського району м.Одеси повідомили, що володіють житловою нерухомістю площею 2,7 тисяч квадратних метрів, яка оподатковується.

Цього року юридичні особи-платники податку на нерухоме майно вперше самостійно обчислили суму податку станом на 1 січня і до 1 лютого подали декларації до податкового органу за місцезнаходженням об’єкта нерухомості. Підприємства сплачуватимуть податок авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом. Строк сплати першого авансового внеску минув 29 квітня цього року.

Щодо новоствореного (нововведеного) об”єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об”єкт.

Маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів

У разі виробництва на митній території України алкогольних напоїв і тютюнових виробів чи ввезення таких товарів на митну територію України платники податку зобов’язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка, затвердженого Кабінетом Міністрів України, у такий спосіб, щоб марка акцизного податку розривалася під час відкупорювання (розкривання) товару. При цьому маркування вироблених в Україні алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового від 1,2 до 8,5 відсотка об’ємних одиниць не здійснюється.

Поворотна фінансова допомога: дохід чи ні?

Відповідно до пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), поворотна фінансова допомога - це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.

Згідно з п. 135.1 ст. 135 Кодексу до доходів, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування  як доходи звітного періоду, включаються інші доходи, які визначаються відповідно до пункту 135.5 цієї статті, окрім сум, відображених у складі доходів платника податку на прибуток – вони не можуть бути повторно включенні до складу його доходів (п.135.3 ст.135 Кодексу) . Разом з цим, пп. 135.5.4 п. 135.5 ст.135 Кодексу передбачено, що інші доходи включають суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, крім випадків, коли операції з надання/отримання безповоротної фінансової допомоги проводяться між платником податку та його відокремленими підрозділами, які не мають статусу юридичної особи.

У разі якщо платник податку не повертає суму отриманої поворотної фінансової допомоги на кінець звітного періоду особі, що є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах, то до доходів звітного періоду, що враховуються платником податку на прибуток, який отримав поворотну фінансову допомогу, при обчисленні об’єкта оподаткування, включається сума процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що залишається неповерненою на кінець такого звітного періоду. Так, згідно з пп.14.1.257 п.14.1 ст.14 Кодексу такі відсотки нараховуються наступним чином: суму неповерненої на кінець звітного періоду поворотної фінансової допомоги помножити на кількість днів користування та на облікову ставку Національного банку України і поділити на 365 днів.

Зміна видів економічної діяльності у свідоцтві платника єдиного податку

Юридична особа може вносити зміни до раніше виданого свідоцтва платника єдиного податку в частині видів господарської діяльності. Для цього їй необхідно подати відповідну заяву. Заява подається до органу ДПС за місцем реєстрації платника. Винятком є ситуація, коли планований вид діяльності не дає права юридичній особі застосовувати спрощену систему оподаткування та є підставою для анулювання свідоцтва платника єдиного податку.

Зміни, зокрема, щодо видів господарської діяльності, до свідоцтва платника єдиного податку вносяться органом ДПС в день подання заяви.

Водночас, за бажанням платника раніше видане свідоцтво може бути замінено та отримано нове, у разі наявності відповідних обставин (зміна найменування суб’єкта господарювання, податкової адреси, місця провадження діяльності або видів господарської діяльності).

Оригінал свідоцтва зберігається у платника податку. Копія свідоцтва повинна розміщуватися на робочому місці найманого працівника.

Нагадуємо, що форма заяви, що подається до органу ДПС для внесення змін до свідоцтва платника єдиного податку затверджена наказом Міністерства фінансів  України від 20.12.2011р. № 1675 «Про затвердження форми свідоцтва платника єдиного податку та порядку видачі свідоцтва, форми та порядку подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування та форми розрахунку доходу за попередній календарний рік».
Платники єдиного податку І та ІІ груп мають право на щорічну «податкову відпустку»

Нарахування єдиного податку здійснюється органами ДПС на підставі заяви платника щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

Водночас, платники, які перебувають на І або ІІ групі спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності та не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку на один календарний місяць у році на час відпустки, а також за період хвороби, якщо вона триває 30 і більше календарних днів. При цьому платник повинен мати підтверджену копію листка (листків) непрацездатності. Така інформація зазначається у заяві довільної форми, яка подається до податкової інспекції за місцем реєстрації.

Окремого терміну подання заяви щодо періоду щорічної відпустки і терміну втрати працездатності нормами Податкового кодексу не передбачено. Однак, з метою уникнення порушення терміну щодо сплати авансових платежів рекомендуємо подавати до органу ДПС заяву щодо періоду щорічної відпустки до початку відпустки, а заяву щодо терміну втрати працездатності з обов’язковим додаванням копії листка непрацездатності – одразу після закінчення лікарняного.

Нагадуємо, що порядок нарахування та строки сплати єдиного податку визначені статтею 295 Податкового кодексу України.

Аналіз розгляду звернень та запитів до податкової інспекції у Київському районі м.Одеси

Своєчасний і кваліфікований розгляд звернень громадян та запитів на публічну інформацію, підвищення якості роботи податківців – це питання, яким у приділяється постійна увага в податковій інспекції Київського району м.Одеси. Щоб жодне звернення не залишилось поза увагою, з метою оперативного реагування на інформацію заявників, потійно проводиться аналіз звернень та запитів, які надходять.

Впродовж січня – квітня 2013 року до інспекції надійшло 24 письмові звернення громадян, з яких 21 первинне та 3 неодноразові, скарги – не надходили. Крім того надійшло 3 запити на публічну інформацію та 6 звернень на телефон гарячої лінії сервісу «Пульс податкової».

Громадяни, юридичні особи та підприємці часто інформують про ухилення суб’єктів господарювання від сплати податків та про осіб, які займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації. Актуальними також є питання оподаткування доходів від здавання в оренду майна, повернення зайво сплачених податків та щодо реєстрації та обліку платників податків.

За результатами розгляду задоволено 2 звернення громадян та надано роз’яснення на 19 звернень, у стадії розгляду – 3 звернення. Всі запити на публічну інформацію та звернення на телефон гарячої лінії сервісу «Пульс податкової» всебічно розглянуто та надано своєчасні і повні відповіді.

Для оперативного розв’язання проблемних питань, що виникають у платників податків та громадян, в податковій інспекції працює приймальня громадян.

Зваженість, пильність, неупередженість - важливі складові роботи із кожним зверненням та запитом. Саме таким чином забезпечується постійний зв’язок між податковою службою, громадянами та суб’єктами господарювання.


 
Новости от ГНИ

 

Сервісні центри – створення сприятливих умов для обслуговування платників податків

Для створення  сприятливих умов в процесі обслуговування суб’єктів господарювання успішно  функціонує Центр обслуговування платників  податків (ЦОПП) ДПІ у Київському районі м. Одеси.

Впровадження  індивідуального підходу до кожного  конкретного платника податків є  одним  з ефективних форм виховання податкової культури населення. Формування довіри громадян до роботи контролюючих органів йде через забезпечення неупереджених та справедливих дій її працівників, що створює сприятливі умови для ведення бізнесу.

Головна ідея запровадження  таких центрів полягає у зосередженні адміністративних, інформаційних, консультаційних  та інших послуг в одному місці.

У Державній податковій інспекції Київського району м. Одеси зазначені послуги громадянам та платникам податків надаються фахівцями таких структурних підрозділів: оподаткування фізичних осіб; оподаткування юридичних осіб;  інформатизації та обліку платників податків; прогнозування, аналізу, обліку та звітності; погашення податкового боргу; взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю; доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян.

Головні вимоги до фахівців інспекції – компетентність, глибоке володіння знаннями законодавчих норм, вміння коректно і толерантно спілкуватися з відвідувачами, чітко і безумовно дотримуватися етики державного службовця.

У Центрі обслуговування платників податків Державної податкової інспекції у Київському районі м. Одеси адміністративні послуги надаються: у робочі дні з 9 до 20 години, у суботу -   з 9 до 16 години.

Реєстрація  платників податків стане простіше

У Міністерстві доходів і зборів Україні розроблений  законопроект щодо спрощення процедур реєстрації та обліку платників податку на додану вартість та єдиного податку , який дозволить полегшити умови ведення бізнесу в Україні. У розробленому проекті  закону, зокрема, передбачається відмова від практики видачі платникам цих податків свідоцтва про реєстрацію та заміна його на виписку з відповідних реєстрів. Відразу після реєстрації дані про платника податків будуть оприлюднені на офіційному веб-порталі міністерства. Також передбачене звільнення платників податків від обов’язку  повідомляти контролюючі органи про зміни у своїх даних, якщо такі зміни внесені до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців. Крім того скоротиться строк повідомлення банками про відкриття рахунків платників податків, а також повідомлення органами Мін доходів про взяття таких рахунків на облік з трьох днів до одного.

Проект закону «Про внесення змін до Податкового  кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків» розроблено Міністерством доходів і зборів на виконання Національного плану  дій  на 2013 рік , а також Плану заходів щодо підвищення показників України у рейтингу Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації Doing Business.

Останній термін сплати авансового внеску податку на прибуток - 30 травня.

Авансові внески,  відповідно до Податкового кодексу України,  сплачуються  у порядку і в строки, встановлені для місячного податкового періоду, та у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний рік без подання податкової декларації.

Платники податку  на прибуток, доходи яких за 2012 рік перевищили 10 млн. грн., сплачують авансові внески у березні - грудні 2013 року та січні і лютому 2014 року.

30 травня  останній термін  сплати авансового внеску з податку на прибуток за травень  2013 року.

Подбайте про  своєчасність сплати платежу.

Основні реквізити первинних документів, що підтверджують витрати фізичної особи – підприємця  на загальній системі оподаткування

Фізична особа – підприємець, який обрав загальну систему оподаткування доходів від провадження господарської діяльності, має право враховувати витрати для визначення об’єкта оподаткування на підставі первинних документів, що підтверджують такі витрати.

При складанні первинних документів, слід дотримуватися загальних правил їх оформлення, передбачених для ведення бухгалтерського обліку в Україні.

Первинні документи можуть бути  складені на паперових носіях  або машинних носіях і повинні  мати такі обов’язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву фізичної особи-підприємця, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність ії оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Такі вимоги до складання первинних  документів передбачені частиною  другою ст. 9 Закону України від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (із змінами та доповненнями).

Нагадаємо, первинний документ  – це документ, який містить  відомості про господарську операцію  та підтверджує ії здійснення.

Порядок оподаткування доходів, отриманих фізичною особою-підприємцем від провадження господарської діяльності, визначено ст.177 розд. IV Податкового  кодексу України.

Випадки якими передбачено квартальний період подання декларації про майновий стан і доходи для ФОП

 

На  підставі п.п. 177.5.2 п.177.5 ст.175 Податкового  кодексу фізичні особи – підприємці, які зареєстровані протягом року  в установленому законом порядку  або перейшли із спрощеної  системи оподаткування на загальну  систему оподаткування подають податкову декларацію за результатами звітного кварталу, в якому розпочата така діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування.

Вперше зареєстровані підприємці  в податковій декларації також  зазначають інформацію про майновий стан та доходи станом на дату державної реєстрації підприємцем. Платники податку розраховують та сплачують авансові платежі у строки, визначені п.п. 177.5.1 п.п. 177.5 цієї статті, що настануть у звітному податковому році.

Відстрочення податкового боргу у платника податків

Відповідно до пп.20.1.32 п.20.1 ст.20 Податкового  кодексу України органи державної  податкової служби мають право  надавати відстрочення грошових  зобов’язань або податкового боргу, а також приймати рішення про списання безнадійного боргу в порядку, передбаченому законом.

Підставою для відстрочення грошових  зобов’язань або податкового  боргу платника податків є  надання ним доказів, перелік  яких визначається Кабінетом Міністрів України, що свідчать про наявність дії обставин непереборної сили, що призвели до загрози виникнення або накопичення податкового боргу такого платника податків, а також економічного обґрунтування, яке свідчить про можливість погашення грошових зобов’язань або податкового боргу та/або збільшення податкових надходжень до відповідного бюджету внаслідок застосування режиму відстрочення, протягом якого відбудуться зміни політики управління виробництвом чи збутом такого платника податків (п.100.5 ст.100 ПКУ).

Новий сайт Міністерства доходів і зборів

ДПІ у Київському районі м. Одеси Одеської області  ДПС інформує громадськість про  те, що розпочав роботу офіційний сайт Міністерства доходів і зборів. Відтепер вся інформація про роботу відомства оприлюднюватиметься на Інтернет-майданчику, розміщеному за адресою: minrd.gov.ua.

Звертаємо увагу платників  податків та інших користувачів офіційних  веб-ресурсів Міністерства, що сайти  Державної податкової та митної служб більше не оновлюватимуться.

На сайті також розміщено  діюче податкове і митне законодавство, нормативно-правові акти щодо єдиного  внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Відвідувачі  зможуть завантажити електронні форми всіх документів та отримати рекомендації фахівців щодо оформлення звітності. Для зручності користувачів законодавство та нормативна документація представлені за категоріями платників –  "Фізичним особам", "Юридичним особам", "Самозайнятим особам", "Великим платникам". Крім того, додано календар, що інформує про дату подання звітності та сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

Для якісного обслуговування платників на сайті Міндоходів функціонують чимало електронних сервісів: "Реєстр платників ПДВ", "Митна статистика", "Дізнайся більше про свого бізнес партнера", "Електронна митниця", "Акредитований центр сертифікації ключів", "Пульс",  "Анульовані свідоцтва платників ПДВ", "Адреси масової реєстрації",  "Електронна звітність", "Перевірка свідоцтва платника єдиного податку", "База знань", "Декларування он-лайн".

Сайт  містить також повну інформацію про становлення та діяльність Міністерства доходів і зборів України, структуру та напрями його роботи.

Податкова декларація збору за спецвикористання води подаватиметься за новою формою.

ДПІ у Київському районі м. Одеси повідомляє, що наказом  Міністерства фінансів України від 21.12.2012р. №1403, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2013р. №123/22655, затверджено  нові форми податкових декларацій збору за спеціальне використання води. Оприлюднення нових форм податкової звітності  по збору відбулося  в першому кварталі 2013 року.

В зв’язку з  цим, відповідно до норм Податкового  кодексу України, за новими формами  платники будуть складати податкову  декларацію по збору за спеціальне використання води  починаючи з другого кварталу 2013 року.

 

Позапланові перевірки платників  податків з ініціативи податкових органів  у разі декларування протягом чотирьох послідовних податкових періодів від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток

Відповідно до п.150.3 ст.150 Податкового кодексу України у разі, якщо від’ємне значення як результат розрахунку об’єкта оподаткування декларується платником податку протягом чотирьох послідовних податкових періодів, орган державної податкової служби має право провести позапланову перевірку правильності визначення об’єкта оподаткування. В інших випадках наявність значення такого від”ємного значення не є достатньою підставою для проведення такої позапланової перевірки.

Майже 99 відсотків платників податку на додану вартість ДПІ у Київському районі м. Одеси звітують «електронкою»

У квітні місяці 2013 року 988 платників податку на додану вартість Київського району м. Одеси прозвітували до податкової служби в електронному вигляді, з них – 882 юридичних осіб та 106 фізичних осіб – підприємців. Загалом до ДПІ у Київському районі м. Одеси податкову звітність з ПДВ подали 1001 суб’єкт господарської діяльності.

Представники  бізнесу тепер працюють по-новому, активно використовуючи у своїй роботі сучасне електронне звітування, що дає можливість реально заощаджувати свій час, розвивати власний бізнес.

ДПІ у Київському районі м. Одеси повідомляє, що відтепер ключ електронного підпису, виданий Акредитованим центром сертифікації ключів Міністерства доходів і зборів, дає змогу звітувати в режимі он-лайн не лише до податкових інспекцій, а й до органів державної статистики України та Пенсійного фонду України. Для цього потрібно використовувати безкоштовний он-лайн сервіс «iFinZvit».

Більш детальну інформацію про безкоштовний он-лайн сервіс «iFinZvit» можна переглянути у розділі «Програмне забезпечення» офіційного інформаційного ресурсу АЦСК ІДД – http://acskidd.gov.ua.

1123  платників ПДВ

На обліку в  ДПІ у Київському районі м. Одеси станом на перше травня цього року перебуває 1 123 платників податку на додану вартість, з них 1 001 – юридичні особи та 122 фізичних осіб - підприємців.

З початку року зареєстровано 87 платників ПДВ, з  них 78 юридичних осіб та 9 фізичних осіб - підприємців, анульовано 23 юридичних осіб та 4 фізичних осіб - підприємців.

За чотири місяці платникам ПДВ Киівського раону м. Одеси відшкодували 922,1 тис. грн.

На розрахункові рахунки суб’єктів господарювання Київського району м. Одеси з початку року перераховано майже 1 млн.грн. ПДВ, що на 103,3 тис. грн. більш ніж за аналогічний період 2012 року.

Питання відшкодування  ПДВ знаходиться під особливим  контролем, оскільки деякі платники податків, застосовуючи різні схеми, прагнуть отримати його незаконним шляхом.

Майже 30 млн. грн. ПДВ спрямували до бюджету платники Київського району м. Одеси

У січні-квітні цього року до державного бюджету від платників податків Київського району  м. Одеси надійшло 29,5 млн. грн. податку на додану вартість. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 2,0 млн. грн., або на 7,4 відсотки.

Зокрема, у квітні 2013 року ДПІ у Київському районі м. Одеси направлено до загального фонду державного бюджету 7,9 млн. грн. ПДВ.

 

72,2  тисячи гривень – за воду!

Протягом  січня-квітня 2013 року до держбюджету  за спеціальне користування водою  платники Київського району м.  Одеси перерахували 36,2 тис.грн., що  на 13 відсотків перевищує показник  аналогічного періоду 2012 року, понад  30,0 тис. грн отримав місцевий бюджет.

За словами  фахівців, в районі сплату збору за спеціальне користування водою здійснює 310 платників.

Нагадаємо, податок  не сплачують ті громадяни, які використовують воду виключно для власних питних і санітарно-гігієнічних потреб.

За результатами позапланових перевірок  суб’єктів господарювання Київського району м. Одеси донараховано більше 4 мільйонів гривень

За чотири місяці 2013 року ДПІ у Київському районі м. Одеси проведено 11 позапланових документальних виїзних перевірок, за результатами яких донараховано до бюджету 4,8 млн.грн. узгоджених податкових зобов’язань. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли майже на 1,4 млн.грн. або на 44 відсотки.

 

Понад 24 тис. грн. туристичного збору надійшло до бюджету

 

Така сума туристичного збору поступила до місцевого бюджету за січень-квітень 2013 року, що на  1,0 тис. грн. більше аналогічного періоду минулого року.

Основними бюджетоутворюючими платниками є готелі, яких на обліку у ДПІ Київського району м. Одеси – 37.

Збір сплачується платниками за ставкою, встановленою Одеською міською радою, за ставкою 1 відсоток від вартості проживання.

Нагадаємо, що збір сплачується до місцевого бюджету  за місцем розташування готелів, мотелів, санаторних закладів, адміністраціями таких об’єктів, які виступають податковими агентами. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням, і зазначають суму збору окремим рядком у рахунку на проживання. Також, податкові агенти повинні щоквартально подавати до органу Міндоходів за своїм місцем реєстрації декларацію по туристичному збору.

 

 
Новости от ГНИ

На питання платників податків, які надійшли в телефонному режимі «гаряча лінія» відповідає завідувач сектору забезпечення доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян.

Вопрос: Чи можливе розголошення відомостей , які зазначено у зверненні громадян ?

Ответ: Згідно Закону України "Про звернення громадян" - не допускається розголошення одержаних із звернень відомостей про особисте життя громадян без їх згоди чи відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, та іншої інформації, якщо це ущемлює права і законні інтереси громадян. Не допускається з'ясування даних про особу громадянина, які не стосуються звернення. На прохання громадянина, висловлене в усній формі або зазначене в тексті звернення, не підлягає розголошенню його прізвище, місце проживання та роботи.

Ця заборона не поширюється на випадки повідомлення інформації, що міститься у зверненні, особам, які мають відношення до вирішення справи.

Вопрос: У яких випадках звернення громадян не підлягають розгляду ?

Ответ: Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Увага, для платників податків - «гаряча лінія»!

05.06.2013 року з 15:00 до 16:00 години буде проведено сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» з начальником відділу адміністрування податків з фізичних осіб ДПІ у Київському районі м. Одеси ДПС Шведчиковою Ольгою Василівною на тему: «Податкова знижка» за тел. 49-50-54.

 
Новости от ГНИ

Як можна  потрапити на особистий прийом до керівництва податкової інспекції  у Київському районі м.Одеси з усним зверненням та який порядок розгляду таких звернень?

Керівники та інші посадові особи  ДПІ у Київському районі м.Одеси  проводять особистий  прийом громадян згідно затвердженого Графіку особистого прийому.

Прийом проводиться  регулярно у встановлені дні  та години, у зручний для громадян час.

Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні  питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.

Записатись на прийом до керівництва інспекції можна за телефоном 749-17-70, або завітавши до Центру обслуговування платників податків , який знаходиться за адресою: проспект Академіка Глушко, 17/2, вікно 15.

 
Новости от ГНИ

На питання  платників податків, які надійшли в телефонному режимі «гаряча  лінія» відповідає начальник відділу адміністрування податку на додану вартість.

Вопрос: Чи може у Звіті про суми податкових пільг бути визначене від’ємне значення суми пільги з ПДВ?

Ответ: Враховуючи те, що не внесені платниками до державного бюджету суми ПДВ через застосування податкових пільг розраховуються шляхом визначення обсягів операцій з постачання товарів (послуг), оподаткування яких відбулося з урахуванням пільгових режимів, зменшених на обсяг операцій з придбання товарів (послуг), які використані в цих пільгових операціях, незалежно від звітного податкового періоду їх придбання, то в результаті правильного застосування алгоритму розрахунку суми ПДВ, не сплаченої платником до державного бюджету, від’ємне значення виникати не повинно.

 
Вопросы и ответы от ГНИ

На питання  платників податків, які надійшли в телефонному режимі «гаряча  лінія» відповідає начальник відділу місцевих, ресурсних, рентних та неподаткових платежів управління оподаткування юридичних осіб ДПІ у Київському районі м. Одеси.

Вопрос: Чи мають право сільські, селищні, міські ради звільняти від сплати туристичного збору окремі категорії платників, які не зазначені в ст.268 ПКУ?

Ответ: Статтею 10 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) визначено, що до місцевих податків і зборів належить, зокрема, туристичний збір.Відповідно до п.10.4 ст.10 ПКУ місцеві ради в межах повноважень, визначених ПКУ, вирішують питання щодо запровадження туристичного збору.Згідно з пп.12.3.2 п.12.3 ст.12 ПКУ при прийнятті рішення про встановлення збору обов’язково визначаються об’єкт оподаткування, платники збору, розмір ставки, податковий період та інші обов’язкові елементи, визначені ст.7 ПКУ, з дотриманням критеріїв, встановлених ст.268 р.ХІІ ПКУ. Під час встановлення збору можуть передбачатися податкові пільги та порядок їх застосування (п.7.2 ст.7 ПКУ).Слід зазначити, що не дозволяється сільським, селищним, міським радам встановлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих податків та зборів для окремих юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців і фізичних осіб або звільняти їх від сплати таких податків та зборів (пп.12.3.7 п.12.3 ст.12 ПКУ).Відповідно до п.30.1 ст.30 ПКУ податкова пільга – передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов’язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених п.30.2 цієї статті.Підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об’єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат (п.30.2 ст.30 ПКУ).Отже, органи місцевого самоврядування вирішують питання щодо запровадження туристичного збору. Тому під час встановлення місцевими радами туристичного збору податкові пільги та порядок їх застосування можуть передбачатися лише для певної категорії платників збору. При цьому, не дозволяється встановлювати індивідуальні пільгові ставки по справлянню туристичного збору для окремих юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, і фізичних осіб або звільняти їх від сплати такого збору.

Вопрос: Чи передбачена сплата туристичного збору податковим агентом при зарахуванні попередньої оплати (авансу) за проживання та яким чином аванс враховується при остаточному розрахунку туристичного збору?

Ответ: Вдповідно до п. 268.6.1 п. 268.6 ст. 268 р. ХІІ Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) податкові агенти справляють туристичний збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.Пунктом 268.5.1 п. 268.5 ст. 268 р. ХІІ ПКУ визначено, що згідно з рішенням сільської, селищної та міської ради справляння туристичного збору може здійснюватися:

а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються сільською, селищною або міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

Так, наприклад, п. 3.6 Правил користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг, затверджених наказом Державної туристичної адміністрації від 16.03.04 №19, із змінами та доповненнями (далі – Правила) передбачено, що договір про надання основних готельних послуг споживачу вважається укладеним після оформлення документів на проживання (заповнення анкети, реєстрації) та засвідчується розрахунковою квитанцією або іншим розрахунковим документом, що підтверджує укладення договору і містить у собі, інформацію, передбачену цим пунктом.Крім того слід зазначити, що п. 3.2 Правил визначено, що при бронюванні номера (місця) готель може запросити передплату за надання готельних послуг. Передплата враховується в оплату готельних послуг при остаточному розрахунку, якщо інше не обумовлено укладеним із замовником договором.Враховуючи вищевикладене, оскільки податкові агенти справляють туристичний збір під час надання послуг проживання (ночівлі) та факт надання таких послуг підтверджується відповідними документами на проживання (заповнені анкети, реєстрація тощо), то з коштів, отриманих у вигляді передоплати за проживання (бронювання місця для проживання), туристичний збір не справляється.

 
Вопросы и ответы от ГНИ

На питання платників податків, які надійшли в телефонному режимі «гаряча лінія» відповідає начальник управління доходів і зборів з фізичних осіб ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області.

Питання: Чи потрібно сплачувати податок на нерухоме майно та за який обєкт нерухомості у разі наявності у приватній власності квартири площею 60 м.кв. та  дачного будинку?

Відповідь: Відповідно до пп.265.2.2 п.265.2 ст.265 ПКУ не є обєктом оподаткування садовий або дачний будинок, але не більше одного такого обєкта на одного платника податку. Крім того п.265.4 ст.265 цього Кодексу передбачені пільги із сплати податку для власників квартир житлова площа яких не перевищує 120 м.кв. Таким чином у Вашому випадку податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачувати не потрібно.

 
Вопросы и ответы от ГНИ

На питання платників податків, які надійшли в телефонному режимі «гаряча лінія» відповідає начальник управління доходів і зборів з фізичних осіб ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській областіОлена Перекопська:

Питання: За якою ставкою оподатковується доход, отриманий платником податку в результаті прийняття ним у спадщину обєкта нерухомості від спадкодавця - нерезидента першого ступеня споріднення?

Відповідь: Відповідно до пп.174.2.3 п.174.2 ст.174 ПКУ обєкти спадщини оподаткувуються за ставками, визначеними в п.167.1 ст.167 цього Кодексу, для будь-якого обєкта спадщини, що успадковується спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента, та для будь-якого обєкта спадщини, що успадковується спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента. Тобто у Вашому випадку ставка становитиме 15(17) відсотків.

Увага, для платників податків - «гаряча лінія»!

24.07.2013 року з 15:00 до 16:00 години буде проведено сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» з начальником відділу місцевих податків і зборів, плати за землю ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області на тему: « Плата за землю » за тел. 49-50-62.

 
Вопросы и ответы от ГНИ

На питання платників податків, які надійшли в телефонному режимі «гаряча лінія» відповідає начальник відділумісцевих податків і зборів, плати за землю ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській областіНадія Вадовська:

Питання: Чи звільняється пенсіонер від сплати земельного податку, якщо у його користуванні є дві земельні ділянки: одна – присадибна, інша – для ведення садівництва?

Відповідь: Відповідно до п.281.1 ст.281 ПКУ пенсіонери звільняються від сплати земельного податку. При цьому звільнення від сплати податку за земельні ділянки поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

-          для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більше 2 га;

-          для присадибної ділянки: у селах –не більше 0,25 га; в селищах –не більше 0,15 га; у містах – не більше 0,10 га;

-          для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 га; для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 га;

-          для ведення садівництва – не більш як 0,12 га.

Однак громадяни повинні засвідчити своє право на земельні ділянки. Документами, що посвідчують таке право є, закрема – державний акт.

Питання: Чи існують пільги із земельного податку для новоствореного фермерського господарства?

Відповідь: Відповідно до статті 282 ПК України передбачені пільги щодо сплати податку для юридичних осіб. Так новостворені фермерські господарства звільняються від сплати земельного податку протягом трьох років, а в трудонедостатніх населених пунктах – протягом пяти років з часу передачі їм земельної ділянки у власність (пп.282.1.11 п.282.1).

 
Вопросы и ответы от ГНИ

На питання платників податків, які надійшли в телефонному режимі «гаряча лінія» відповідає начальник відділу контролю за декларуванням податку на додану вартість ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області Віталій Кратюк:

Питання: Який порядок оподаткування податком на додану вартість операції з постачання платником ПДВ рекламних послуг резиденту та нерезиденту?

Відповідь: Відповідно до підпункту «б» пункту 185.1 статті 185 Податкового кодексу України об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст.186 Податкового кодексу України. Згідно з підпунктом «б» пункту 186.3 статті 186 Податкового кодексу України місцем постачання рекламних послуг вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб’єкт господарювання, або у разі відсутності такого місця, місце постійного чи переважного його проживання.

Тобто, операція з постачання платником ПДВ рекламних послуг резиденту є об’єктом оподаткування ПДВ, оскільки місцем постачання таких послуг вважається місце постачання їх на митній територія України. Операція з постачання платником ПДВ рекламних послуг нерезиденту не є об’єктом оподаткування ПДВ, так як місцем постачання таких послуг вважається місце постачання їх за межами митної території України.

Питання: Чи оподатковуються ПДВ операції з постачання маркетингових послуг нерезиденту?

Відповідь: Згідно з пп.14.1.108 п.14.1 ст.14 ПКУ від 02.12.20110 р. №2755-VI маркетингові послуги – послуги, що забезпечують функціонування діяльності платника податків у сфері вивчення ринку, стимулювання збуту продукції (робіт, послуг), політики цін, організації та управління руху продукції (робіт, послуг) до споживача та післяпродажного обслуговування споживача в межах господарської діяльності такого платника податків. До маркетингових послуг належать, у тому числі: послуги з розміщення продукції платника податку в місцях продажу, послуги зі збору та розповсюдження інформації про продукцію (роботи, послуги).

Згідно з пп.б п.185.1 ст.185 ПКУ об”єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст.186 ПКУ. Місцем постачання послуг відповідно до п. 186.4 ст.186 є місце реєстрації постачальника, крім операцій, зазначених у п.186.2 і п.186.3 цієї статті.

Таким чином, операція з постачання платником ПДВ маркетингових послуг є обєктом оподаткування ПДВ, назалежно від того кому вони надаються резиденту чи нерезиденту.

 
Вопросы и ответы от ГНИ

На питання платників податків, які надійшли в телефонному режимі «гаряча лінія» відповідає начальник відділу забезпечення доступу до публічної інформації, організації розгляду звернень громадян, надання адміністративних та консультативних послуг ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області Друмова Наталія Сергіївна:

Питання: В якому випадку звернення громадянина не розглядаються ?


Відповідь:   Статтею 7 Закону України "Про звернення громадян" передбачено, що звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду.

Однак, відповідно до норм статті 8 вищезазначеного Закону письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

Питання:  Чи передбачена відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про звернення громадян?

Відповідь: Згідно зі статтею 24 Закону України "Про звернення громадян" посадові особи, винні у порушенні цього Закону, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України.

 
Вопросы и ответы от ГНИ 15.08.2013

На питання платників податків, які надійшли в телефонному режимі «гаряча лінія» відповідає начальник відділу забезпечення доступу до публічної інформації, організації розгляду звернень громадян, надання адміністративних та консультативних послуг ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області Друмова Наталія Сергіївна:

 

Питання: Де платникі податків мають змогу ознайомлюватися з переліком адміністративних послуг ?

Відповідь: Платники податків мають змогу ознайомлюватися із переліком послуг , що надаються Міністерством доходів та зборів та його територіальними органами , порядком іх надання в зручний для них спосіб як на веб – порталі (kyiv.minrd.gov.ua), так і на інформаційних стендах безпосередньо в Центрі обслуговування платників податків територіальних органів Міндоходів. Розміщувана інформація є доступною, повною та актуальною.

Питання: Яким чином платники податків мають змогу  оформити  свої проблемні питання або зауваження щодо якості  надання адміністративних послуг ?

Відповідь: Платники податків мають змогу здійснити   анкетування. В Центрі обслуговування платників податків розміщений номер телефону «гаряча лінія «Пульс», за яким у платників є можлвість здійснити безкоштовні дзвінки у разі виникнення  проблемних питань: ( 0-800-501-007).

 
Вопросы и ответы от ГНИ 22.08.2013

На питання  платників податків, які надійшли в телефонному режимі «гаряча  лінія» відповідає завідувач сектору адміністрування майнових податків ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області Максімова Анжеліка Степанівна:

 

Питання: Чи надається пільга з податку на нерухоме майно та на який об’єкт житлової нерухомості у разі наявності у приватній власності двох об’єктів нерухомості (квартира – 53 м.кв., будинок – 130 м.кв.)?

 

Відповідь: Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового Кодексу щодо об’єктів житлової нерухомості» не сплачуватимуть податок у наступному 2014 році за 2013 рік власники квартир, якщо їх загальна житлова площа не перевищує 120 м.кв. Для власників будинків « пільгова площа » визначена у розмірі 250 м. кв., знову ж таки незалежно від того, якою кількістю будинків володіє особа.

 

У разі  наявності у власника і квартири, і будинку загальною житловою площею до 370 кв.м. він також не сплачуватиме податок на нерухомість. Отже у Вашому випадку податок сплачувати не прийдеться.

 

Питання: Чи можливо використати зайво сплачену у 2013 році суму податку на нерухоме майно в рахунок сплати 2014 року?

 

Відповідь: Відповідно зі змінами внесеними до Закону «Про внесення змін до Податкового Кодексу щодо об’єктів житлової нерухомості» громадяни, які вже сплатили податок у поточному році можуть повернути сплачені кошти. Для цього їм потрібно звернутися із заявою до податкової інспекції (територіальних органів Міндоходів).

 
Вопросы и ответы от ГНИ 03.09.2013

 

На питання платників податків, які надійшли в телефонному режимі «гаряча лінія» відповідає начальник відділу адміністрування доходів і зборів з фізичних осіб ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області Шведчикова Ольга Василівна:

 

Питання:  Чи має право мати на податкову знижку на навчання, якщо дитина навчається у двох навчальних закладах?

 

Відповідь:  Згідно з пп.166.3.3 п.166.3 ст.166 ПКУ платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень п.164.6 ст.164 ПКУ фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сімї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати. Така сума не може перевищувати розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень, в розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року.

Враховуючи вищевикладене, платник податків, який навчається в декількох навчальних закладах України, за умови виконання всіх умов передбачених ПКУ, має право скористатися податковою знижкою на навчання.

 
Вопросы и ответы от ГНИ 13.09.2013

На питання платників податків, які надійшли в телефонному режимі «гаряча лінія» відповідає начальник відділу обліку платників та обробки податкової звітності ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області Чумакова Наталія Сергіївна.

Питання: Чи відноситься звітність, пов’язана із застосуванням РРО до податкової звітності згідно з нормами Податкового кодексу?

Відповідь: Умови подання податкової звітності визначено в главі 2 р.II ПКУ від 02.12.10 № 2755-VI із змінами та доповненнями.   Відповідно до п.46.1 ст.46 Кодексу податкова декларація, розрахунок – документ, що подається платником податків контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов’язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.

Пунктом 7 ст.3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 № 265/95-ВР визначено зобов’язання подавати до органів державної податкової служби звітність, пов’язану із застосуванням РРО та розрахункових книжок, не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця у разі неподання звітності по дротових або бездротових каналах зв’язку.

Таким чином, оскільки звітність, пов’язана із застосуванням РРО та розрахункових книжок не стосується податків (зборів), то така звітність не відноситься до податкової звітності.

 
Вопросы и ответы от ГНИ 09.09.2013

На питання платників податків, які надійшли в телефонному режимі «гаряча лінія» відповідає начальник відділу податку на прибуток ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області Гавриловська Ольга Михайлівна:

 

Питання: Підприємство – платник авансових внесків розпочало процедуру ліквідації. З якого періоду можна припинити сплату авансових внесків з податку на прибуток?

Відповідь: Щомісячні авансові внескі, розраховані у поданій за 2012 р. податковій декларації, платник податку зобовязаний сплачувати незалежно від того, зупинив він діяльність чи ні.

У разі якщо такий платник перебуває у стадії ліквідації, сплачувати авансові внескі він припиняє у звітному періоді, в якому подається ліквідаційний баланс. Нараховані таким платником авансові внескі враховуються у зменшення задекларованих зобов”язань у ліквілаційній декларації з податку на прибуток, що подається платником на відповідну дату звітного року.

Таким чином, платник податку, що перебуває у стадії ліквідації, припиняє сплачувати авансові внески тільки після подання ліквідаційного балансу.

 

Питання: Підприємство за результатами діяльності у звітному податковому році отримало збитки, але за півріччя поточного року отримує прибуток. Чи є обов’язковим подання податкової декларації на прибуток та нарахування авансових внесків?

Відповідь: Відповідно до п.57.1 ст.57 Податкового кодексу України платник податку на прибуток, який за підсумками минулого звітного (податкового) року не отримав прибутку або отримав збиток, податкові зобов’язання не нараховував і не мав базового показника для визначення авансових внесків у наступному році, а за підсумками першого кварталу отримує прибуток, має подати податкову декларацію за перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року та за звітний (податковий) рік для нарахування та сплати податкових зобов’язань.

 
Вопросы и ответы от ГНИ 20.09.2013

На питання платників податків, які надійшли в телефонному режимі «гаряча лінія» відповідає начальник відділу адміністрування доходів і зборів з фізичних осіб ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області Шведчикова Ольга Василівна:


Питання: Які особливості передбачені чинним законодавством для застосування податкової соціальної пільги на дітей ?

Відповідь: Особливість надання податкової соціальної пільги на дітей полягає насамперед в особливому механізмі визначення граничного розміру заробітної плати для застосування пільги.

Граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків у випадку та розмірі, передбачених пп.169.1.2 і «а,б» пп.169.1.3 п.169.1 ст.169 ПКУ, визначається як добуток суми, встановленої в абз. першому пп.169.4.1 п.169.4 ст.169 цього Кодексу, та відповідної кількості дітей.

Якщо платник податку має право на податкову соціальну пільгу з двох або більше підстав, то застосовується одна пільга з підстави, яка передбачає її найбільший розмір. Проте якщо платник податку утримує двох і більше дітей, у тому числі дитину-інваліда (дітей-інвалідів), податкова согціальна пільга, що надається платнику податку як багодітному батьку, додається до податкової соціальної пільги на дитину-інваліда.


Питання: В яких випадках податкова соціальна пільга не застосовується ?

Відповідь: Нормами Податкового кодексу України наведено перелік доходів фізичних осіб, до яких податкова соціальна пільга не може бути застосована, а саме до:

- доходів платника податку, інших, ніж заробітна плата;

- заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад”юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету;

- доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.


Увага, для платників податків - «гаряча лінія»!


25.09.2013 року з 15:00 до 16:00 години буде проведено сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» з завідувачем сектору адміністрування майнових податків ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області Максімовою Анжелікою Степанівною  на тему: «Зміни в оподаткуванні об”єктів житлової нерухомості податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» за тел. 749-17-70.

Переукладання договору про подання звітності в електронному вигляді у разі   реорганізації підприємства

У разі реорганізації підприємства посадові особи юридичної особи – правонаступника повинні отримати нові сертифікати відкритих ключів та укласти договір про подання звітності в електронному вигляді.

Так, сертифікат відкритого ключа – це документ, виданий центром сертифікації ключів, який засвідчує чинність і належність відкритого ключа підписувачу.

Серитифікат ключа містить унікальний реєстраційний номер сертифіката, основні дані (реквізити) підписувача – власника особистого ключа.

Текст примірного договору про визнання електронних документів визначено у додатку 1 до Інструкції з підготовки та подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного звязку (затверджена наказом ДПА України від 10.04.2008 р. №233 «Про подання електронної податкової звітності»).

Зокрема, платник заповнює необхідні реквізити, передбачені примірним договором (назва підприємства, код за ЄДРПОУ), та надає до органу доходів і зборів за місцем реєстрації підписані, скріплені печаткою два примірники договору та посилені сертифікати відкритих ключів на електронному носії.

 
Вопросы и ответы от ГНИ 29.09.2013

На питання платників податків, які надійшли в телефонному режимі «гаряча лінія» відповідає  завідувач сектору адміністрування майнових податків ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області Максімова Анжеліка Степанівна:


Питання:  Якім чином повернути суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачену у 2013 році.

Відповідь: Згідно з Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо об’єктів житлової нерухомості» власники об’єктів житлової нерухомості, які підлягають оподаткуванню, сплачуватимуть податок за 2013 рік у наступному – 2014 році. Громадяни, які вже сплатили податок у поточному році можуть повернути сплачені кошти. Для цього потрібно звернутися із заявою до податкової інспекції (територіальних органів Міндоходів).

Разом з цим, сплачені кошти в поточному році за згодою платника можуть бути зараховані для сплати податку у 2014 році.


Увага, для платників податків - «гаряча лінія»!


02.10.2013 року з 15:00 до 16:00 години буде проведено сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» з начальником відділу адміністрування доходів і зборів з фізичних осіб ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області Шведчиковою Ольгою Василівною на тему: «Оподаткування доходу від продажу рухомого майна» за тел. 49-50-54.


 
Новости законодательства к передаче ЗНП 71

1. Подавать отчеты по Единому социальному взносу и уплачивать его до конца сентября нужно все еще в Пенсионный фонд Украины Об этом уведомило совместное письмо Пенсионного фонда Украины и Министерства доходов и сборов от 30.08.2013г.

2. Обращаю внимание туроператоров, что изменились условия лицензирования туристической деятельности. Причем изменения коснулись не только того кто будет получать лицензию, но и существующих владельцев лицензий, которые обязаны в течение года привести свою деятельность в соответствие с новыми правилами. Читайте подробно Приказ Министерства инфраструктуры № 465 от 10.07.2013г.

3. С 06.09.13г. начали действовать значительные изменения в правила получения водительских удостоверений. Например, теперь экзамен можно сдавать в любом центре Госавтоинспекции, не только по месту жительства как ранее. Читайте все изменения в Постановлении Кабинета министров Украины № 627 от 12.06.2013г.

4. С 01.09.13г. услуги почты снова подорожали. Об этом говорится в Решении Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации № 506 от 06.08.13г.

5. Вниманию акционерных обществ! Государственная служба статистики своим приказом № 242 от 09.08.2013г изменила периодичность подачи формы № 2-Б «Отчет про выпуск, размещение и обращение ценных бумаг». Теперь отчет подается не ежеквартально, а один раз в год – до 28 февраля. Новая форма отчета вводится в действие с 01.01.2014г.

Ознакомиться с полными версиями статей вы можете по этой ссылке


 
Новости законодательства к передаче ЗНП 72

1. Подавать отчеты по Единому социальному взносу и уплачивать его до конца сентября нужно все еще в Пенсионный фонд Украины Об этом уведомило совместное письмо Пенсионного фонда Украины и Министерства доходов и сборов от 30.08.2013г.

2. Обращаю внимание туроператоров, что изменились условия лицензирования туристической деятельности. Причем изменения коснулись не только того только будет получать лицензию, но и существующих владельцев лицензий, которые обязаны в течение года привести свою деятельность в соответствие с новыми правилами. Читайте подробно Приказ Министерства инфраструктуры № 465 от 10.07.2013г.

3. С 06.09.13г. начали действовать значительные изменения в правила получения водительских удостоверений. Например, теперь экзамен можно сдавать в любом центре Госавтоинспекции, не только по месту жительства как ранее. Читайте все изменения в Постановлении Кабинета министров Украины № 627 от 12.06.2013г.

4. С 01.09.13г. услуги почты снова подорожали. Об этом говорится в Решении Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации № 506 от 06.08.13г.

5. Вниманию акционерных обществ! Государственная служба статистики своим приказом № 242 от 09.08.2013г изменила периодичность подачи формы № 2-Б «Отчет про выпуск, размещение и обращение ценных бумаг». Теперь отчет подается не ежеквартально, а один раз в год – до 28 февраля. Новая форма отчета вводится в действие с 01.01.2014г.

6. Также напоминаем, что с 01.09: - наличные расчеты между физлицами, а также между физлицами и предприятиями ограничены. Разрешенная сумма не превышает 150 000 грн. (постановление НБУ № 210 от 06.06.13)

- внедрено трансферное ценообразование в контрольных операциях (ЗУ № 408 от 04.07.13г)

- введен налог на утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств (ЗУ № 433 от 04.07.13);

- введены акцизные марки нового образца (постановление КМУ № 474 от 03.07.13г.)

Ознакомиться со статьями вы можете по этой ссылке

 

 

 
Новости от ГНИ 1.10.2013

1. Державна податкова інспекція у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області повідомляє, що з 22.04 2013 року введена нова Декларація з особливого податку з додатками на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами».

2. Державна податкова інспекція у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області нагадує, що з 1 січня 2013 року податкова декларація з податку на прибуток та звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій подається до органів ДПС один раз на рік протягом 60 календарних дні, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду.

3. Державна податкова інспекція у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області повідомляє, про внесення змін до Податкового кодексу об’єктів житлової нерухомості.

Для зручності платників законом переглянуто розміри житлової нерухомості, на яку нараховуватиметься пільга. Так, не сплачуватимуть податок власники квартир, якщо їх загальна житлова площа не перевищує 120 кв. м. Для власників будинків „пільгова площа” визначена у розмірі 250 кв. м., знову ж таки незалежно від того, якою кількістю будинків володіє особа. Якщо у власника є і квартира, і будинок загальною житловою площею до 370 кв. м., він також не сплачуватиме податок на нерухомість.

Однак, у разі, якщо об’єкти оподаткування використовуються власниками для одержання доходів, тобто надаються в оренду, лізинг або використовуються у підприємницькій діяльності, пільга на них не діє.

4. Державна податкова інспекція у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області повідомляє, що відкриті розрахункові рахунки для перерахування єдиного внеску за загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ). За інформацією звертатися за адресою: Пр. Ак. Глушко 17/2, вікна 13-15 в Центрі обслуговування платників податків.

5. Державна податкова інспекція у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області повідомляє, що екологічний податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів не поширюється на перереєстрацію транспорту придбаного до 01 вересня 2013 року.

6. Державна податкова інспекція у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області повідомляє, що обов’язок використання РРО, які дозволяють передачу до податкового органу електронних копій всіх розрахункових документів переноситься на 01.01.2015 року. Закон України від 04.07.2013 року №406-VII «Про чергове внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи».

 

 

 
Вопросы и ответы от ГНИ 7.10.2013

На питання платників податків, які надійшли в телефонному режимі «гаряча лінія» відповідає начальник відділу адміністрування доходів і зборів з фізичних осіб  ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області Шведчикова Ольга Василівна:

Питання:  З якої ціни  визначається дохід платника податку від продажу об’єкта рухомого майна?

Відповідь: 11 червня 2013 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 10.04.2013 р. № 403, якою затверджено Порядок визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів з метою визначення доходу від їх продажу (обміну) для цілей обкладення податком на доходи фізичних осіб.

Відповідно до абз. 2 п.173.2 ст.173 ПК України підлягає оподаткуванню за ставкою 5% дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом поточного року двох і більше об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда. Дохід від продажу (обміну) легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу або не нижче його оціночної вартості, визначеної згідно із законом (за вибором платника податку).

Тобто, з метою оподаткування податком на доходи фізичних осіб, продавець транспортного засобу може вибрати собі один із вищезазначених методів визначення доходу (чого не було раніше): або провести незалежну експертну оцінку транспортного засобу, або визначити середньоринкову вартість транспортного засобу відповідно до Порядку, затвердженого постановою № 403.

Середньоринкова вартість легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів визначається щокварталу Міністерством економічного розвитку України і оприлюднюється на офіційному веб-сайті цього органу (www.me.gov.ua) в режимі вільного доступу до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Така  вартість визначається окремо  для кожної марки, моделі транспортних  засобів з урахуванням року  випуску та пробігу (за коефіцієнтами  згідно з додатками №№ 1, 2 до  постанови № 403), на підставі  аналізу фактичних цін продажу відповідних транспортних засобів.

Увага, для  платників податків - «гаряча лінія»!

09.10.2013 року з 15:00 до 16:00 години буде проведено сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» з начальником відділу місцевих податків і зборів, плати за землю ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області Вадовською Надією Михайлівною на тему: «Зміни щодо сплати екологічного податку – утилізаційний збір» за тел. -50-54.

 
Вопросы и ответы от ГНИ 11.10.2013

На питання платників податків, які надійшли в телефонному режимі «гаряча лінія» відповідає начальник відділу місцевих податків і зборів, плати за землю ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області Вадовська Надія Михайлівна.

Питання: Чи сплачується екологічний податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів при придбанні транспортного засобу після 01.09.2013 у особи, яка придбала цей транспортний засіб до 01.09.2013 р.?

Відповідь: Згідно з пп.240.6.6 п. 240.6 ст.240  Податкового кодексу не є платниками податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів особи, зокрема, ті що придбають на території України транспортні засоби, які у встановленому порядку були вперше зареєстровані та/або перереєстровані до 01.09.2013 р. у власників транспортних засобів.

Таким чином у разі придбання транспортного засобу після 01.09.2013 р. у особи, яка придбала цей транспортний засіб і у встановленому порядку зареєструвала його до 01.09.2013 р., то екологічний податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів  не сплачується.

Увага, для платників податків - «гаряча лінія»!

16.10.2013 року з 15:00 до 16:00 години буде проведено сеанс телефонного зв'язку «гаряча лінія» з начальником відділу забезпечення доступу до публічної інформації, організації розгляду звернень громадян, надання адміністративних та консультативних послуг ДПІ у Київському районі м. Одеси ГУ Міндоходів в Одеській області Друмовою Наталією Сергіївною  на тему: «Звернення громадян » за тел. 749-17-70.

З початку 2014 року розпочати власний бізнес стане значно простіше

З 1 січня наступного року з ініціативи Міндоходів відбудеться значне спрощення та скорочення реєстраційних процедур під час започаткування власної справи.

Президент України Віктор Янукович підписав проекти законів «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реєстрації осіб як платників податків» та «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» щодо спрощення реєстрації осіб як платників податків».

Завдяки новаціям з наступного року для того, щоб зареєструватися платником ПДВ або єдиного податку майбутньому підприємцю не потрібно йти до податкової інспекції. Усі документи прийматиме державний реєстратор, коли проводитиме реєстрацію юридичної чи фізичної особи-підприємця. А вже потім реєстраційна служба передасть копію заяви до органів Міндоходів, не залучаючи до цього процесу платника.

У майбутньому планується взагалі відмовитися від свідоцтва платника ПДВ та замінити його випискою з відповідного реєстру. Відразу після реєстрації дані про платника будуть оприлюднюватися на офіційному веб-порталі Міністерства доходів і зборів. Підприємці матимуть вільний і, головне, безкоштовний доступ до цього реєстру.

Виписки можна буде замовляти, отримувати та надавати державним органам і контрагентам в електронному вигляді.Кожен підприємець  отримає право бути платником єдиного податку відразу з моменту реєстрації, якщо він не є платником ПДВ.


Крім того, при започаткуванні бізнесу добровільно зареєструватися платником ПДВ можна буде без наявності будь-яких обсягів оподатковуваних операцій.


Нагадаємо, що зазначені законопроекти розроблені відповідно до Національного плану дій на 2012 рік і Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки та прийняті Верховною Радою України 5 вересня 2013 року.

 
Вопросы и ответы от ГНИ 18.10.2013

На питання платників податків, які надійшли в телефонному режимі «гаряча лінія» відповідає начальник відділу забезпечення доступу до публічної інформації, організації розгляду звернень громадян, надання адміністративних та консультативних послуг ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області Друмова Наталія Сергіївна:


Питання: У які терміни розглядаються звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги?

Відповідь: Згідно статті 20 Закону України  від 02.10.1996 року № 393/96-ВР "Про звернення громадян"  звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.


На обгрунтовану  письмову вимогу громадянина  термін розгляду може бути  скорочено від встановленого  цією статтею терміну.

Звернення  громадян, які мають встановлені  законодавством пільги, розглядаються  у першочерговому порядку.

Увага, для  платників податків - «гаряча лінія»!


23.10.2013 року з 15:00 до 16:00 години буде проведено сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» з начальником відділу адміністрування доходів і зборів з фізичних осіб ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області Шведчиковою Ольгою Василівною на тему: «Оподаткування доходів нерезидентів» за тел. 49-50-62.

Операції  у сфері трансфертного ціноутворення

Поняття «трансфертне  ціноутворення» ввійшло в обіг  з 1 вересня 2013 року згідно з положеннями Закону України віл 04.07.13 р. № 408-VII «Про внесення - змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення».

Закон про трансфертне ціноутворення є ефективним механізмом протидії неконтрольованому виведенню капіталів до офшорних зон та низькоподаткових юрисдикцій.

Трансфертне ціноутворення - система визначення звичайної ціни товару та (або) результатів робіт (послуг) в операціях визначених контрольованими.

До поняття  контрольованих операцій належать (за умови, що загальна сума розрахунків платника податків за календарний рік із кожним контрагентом становить не менше 50 млн. грн. без ПДВ) наступні господарські операції:

за   придбаннями   (продажами)   товарів   (робіт,   послуг),   що   здійснюються з пов'язаними особами - нерезидентами;

за   придбаннями   (продажами)   товарів   (робіт,   послуг),   що   здійснюються    з пов'язаними    особами    -    резидентами,    які: задекларували    від'ємне    значення    об'єкта оподаткування з податку на прибуток за попередній звітний рік застосовують спеціальні режими оподаткування, сплачують  ПДВ і  прибуток  не за базовою ставкою або не були платниками цих податків па початок року.

Для цілей трансфертного ціноутворення звітним періодом є календарний рік. Суб'єкти господарювання, згідно пп.39.4.1 Податкового кодексу України, зобов'язані подавати звіт про контрольовані операції центральному органу виконавчої влади. Звіт про контрольовані операції за попередній звітний рік подасться до 1 травня року наступного за звітним.

 
Вопросы и ответы от ГНИ 24.10.2013

На питання платників податків, які надійшли в телефонному режимі «гаряча лінія» відповідає начальник відділу адміністрування доходів і зборів з фізичних осіб ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області Шведчикова Ольга Василівна


Питання:  За якою ставкою оподатковується доход, отриманий платником податку в результаті прийняття ним у спадщину обєкта нерухомості від спадкодавця - нерезидента першого ступеня споріднення?


Відповідь: Відповідно до пп.174.2.3 п.174.2 ст.174 ПКУ об”єкти спадщини оподаткувуються за ставками, визначеними в п.167.1 ст.167 цього Кодексу, для будь-якого обєкта спадщини, що успадковується спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента, та для будь-якого обєкта спадщини, що успадковується спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента. Тобто у Вашому випадку ставка становитиме 15(17) відсотків.Увага, для платників податків - «гаряча лінія»!


30.10.2013 року з 15:00 до 16:00 години буде проведено сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» з начальником управління ІТ та обліку платників ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області Куруновою Ольгою Володимирівною на тему: «Електронно- цифрова підпис» за тел. 42-75-33.


Особливості визначення оподатковуваного доходу ФОП – спрощенцями


ДПІ у Київському районі м.Одеси ГУ Міндоходів в Одеський області нагадує, що до складу доходу фізичної особи-підприємця платника єдиного податку не включаються:

суми податку на додану вартість;

суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів;

суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм;

суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) - платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів;

суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України, вартість яких була включена до загального оподатковуваного доходу фізичної особи - підприємця;

суми податку на додану вартість, що надійшли у вартості товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати інших податків і зборів, встановлених Кодексом;

суми коштів у частині надмірно сплачених податків і зборів, встановлених ПКУ, та суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що повертаються платнику єдиного податку з бюджетів або державних цільових фондів.

Норми визначено ст. 292 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями.


 
Вопросы и ответы от ГНИ 01.11.2013

На питання платників податків, які надійшли в телефонному режимі «гаряча лінія» відповідає начальник управління IT та обліку платників ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області Курунова Ольга Володимирівна

Питання: Як отримати безоплатні електронні ключи?

Відповідь: Щоб отримати сертифікат цифрового підпису, необхідно звернутися до   секторів акредитованого Центру сертифікації ключів, які надають послуги щодо оформлення безоплатних електронних ключів за адресами:

м. Одеса, Французький бульвар, 7, 2 поверх, каб.209, тел.725-64-05 (на території ДПІ у Приморському район6і м.Одеси);

м. Одеса, вул.Стовпова,16, 1-й поверх, каб.109 (на території ДПІ у Малиновському районі м.Одеси).

При собі треба мати копії паспорта та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (більш відомий як ідентифікаційний код), а також електронний носій (CD, DVD, «флешка») для запису файлу «ключа». Написавши заяву за встановленою формою, ви стаєте власником «віртуального підпису».   Довідки за телефоном: 77-49-27.

Увага, для  платників податків - «гаряча лінія»!

06.11.2013 року з 15:00 до 16:00 години буде проведено сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» з начальником відділу адміністрування єдиного соціального внеску ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області Турбіною Іриною Володимирівною на тему: «Адміністрування єдиного соціального внеску» за тел. 49-50-62.

Вперше  звітність з єдиного соціального  внеску до ДПІ у Київському районі м.Одеси ГУ Міндоходів в Одеській області подали 3911 платників

Станом на 25 жовтня працівниками ДПІ у Київському районі м.Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області прийнято 3911 звітів з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, з них 2110 надано "електронкою", або 54 відсотки.

Фахівці податкової інспекції забезпечили прийом звітності з єдиного соціального внеску з дотриманням усіх вимог чинного законодавства. При цьому платники мали змогу отримати усі необхідні консультації стосовно особливостей заповнення звітності.

З 1 жовтня 2013 року, відколи функцію адміністрування єдиного соціального внеску покладено на органи Міндоходів, платниками Київського району м, Одеси сплачено 39,2 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Нарахування ЕСВ на суми винагород, отриманих за договором доручення

Платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування є підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами (абз. 2 п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Базою нарахування ЄВ для вище зазначених платників  є сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці», та сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами. Додатково повідомляємо, що договір доручення регулюється статтею 1000 Цивільного кодексу України, згідно з якою за договором одна сторона (повірений) зобов’язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії та за своїми ознаками належить до групи договорів у сфері доручення (глава 68 ЦКУ), що є характерною ознакою договорів про надання послуг. (глава 63 ЦКУ). Враховуючи вищезазначене, винагороди отримані згідно з договорами доручення, є базою нарахування та утримання ЄВ.

 
Вопросы и ответы от ГНИ 08.11.2013

На питання платників податків, які надійшли в телефонному режимі «гаряча лінія» відповідає начальник відділу адміністрування єдиного соціального внеску ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області Турбіна Ірина Володимирівна:

Питання: Яка відповідальність передбачена за несвоєчасне подання звітності з ЄСВ ?

Відповідь: Неподання, несвоєчасне подання та подання не за встановленою формою звітності щодо єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування передбачає адміністративну відповідальність для посадових осіб платників ЄСВ. Дана норма регламентована частиною 1 ст. 26 Закону України від 08.07.2010 № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Згідно ст. 165 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо єдиного внеску тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-510 грн.)

Повторне (протягом року) вчинення таких дій особою, яку було піддано адміністративному стягненню передбачає накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510-680 грн).

Питання: Якщо підприємство не провадить господарську діяльність і не має найманих працівників, то чи потрібно подавати звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування?

Відповідь: Якщо підприємство не провадить господарську діяльність, не має найманих працівників, відповідно не нараховує заробітну плату, то звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів ним не подається. Тобто, звіт з прочерками подавати не потрібно.

Увага, для платників податків - «гаряча лінія»!

13.11.2013 року з 15:00 до 16:00 години буде проведено сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» з в. о. начальника відділу забезпечення доступу до публічної інформації, організації розгляду звернень громадян, надання адміністративних та консультативних послуг ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області Малою Дарією Василівною на тему: «Адміністративні послуги в центрі обслуговування платників» за тел. 749-17-70.

Порядок отримання довідки про доходи за будь-який інший ніж квартальний або річний податковий період ФОП на загальній системі оподаткування

Відповідно до пп.2 п.1 ст.10 Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» із змінами і доповненнями кожна особа має право доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається.

У разі необхідності отримання довідки про доходи, отримані від здійснення підприємницької діяльності, за інший період, ніж календарний рік, фізична особа підприємець - на загальній системі оподаткування має право подати податкову декларацію про майновий стан і доходи за інший ніж річний податковий звітний період, тобто фізична особа підприємець - на загальній системі оподаткування має право подати квартальну податкову декларацію.

При цьому, така квартальна податкова декларація не звільняє підприємця від обов’язку подання податкової декларації у строк, встановлений для податкового звітного періоду згідно вимог пп.177.5 ст.177 Податкового кодексу України (за результатами календарного року), та не є підставою для нарахування та/або сплати податкового зобов’язання.

Орган доходів і зборів повинен видати довідку про доходи, отримані від здійснення підприємницької діяльності не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Відсутність діяльності не звільняє фізичну особу-підприємця від подання звіту з ЄСВ

Пунктом 2.14 розділу ІІ Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міндоходів України від 09 вересня 2013 року №454, передбачено, що фізичні особи-підприємці зобов’язані подавати звіт незалежно від того, чи ведуть вони підприємницьку діяльність, чи ні.

В той же час, із «загального правила» є виключення – від подання такого звіту звільняється та категорія фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, та які є пенсіонерами за віком або інвалідами та які отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

 

 
Вопросы и ответы от ГНИ 21.11.2013

На питання платників податків, які надійшли в телефонному режимі «гаряча лінія» відповідає начальник управління ІТ та обліку платників ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області Курунова Ольга Володимирівна:

Питання: Чи з’явилась можливість надання заяв на реєстрацію РРО засобами електронного зв’язку.
Відповідь: 18.10.213 набув чинності наказ Міністерства доходів і зборів України за  номером 417 „Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій", яким передбачено можливість реєстрації РРО шляхом подання заяв в електронному вигляді засобами електронного кабінету платника податків, що  суттєво зменшить строки реєстрації та кількість візитів суб'єктів господарювання до органів доходів і зборів. При цьому правила, порядок та строки розгляду органами доходів і зборів заяв, поданих в електронному вигляді, є такими самими як і для заяв, поданих у паперовому вигляді.  
Також передбачено можливість надання довідки про резервування фіскального номера РРО безпосередньо на електронну адресу центра сервісного обслуговування (далі - ЦСО) у разі, якщо такий ЦСО включено до системи подання податкових документів в електронному вигляді.


Увага, для платників податків - «гаряча лінія»!

27.11.2013 року з 15:00 до 16:00 години буде проведено сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» з начальником управління оподаткування та контролю об’єктів і операцій ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області Камінською Людмилою Іванівною на тему: « Відшкодування ПДВ » за тел. 42-27-97.


Зміни щодо обліку та реєстрації платників податків
З 01 січня 2014 року наберуть чинності (крім деяких норм, які набрали чинності з 13.11.2013 р.) зміни, внесені Законом від 24.10.2013 р. № 657-VII до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків і вдосконалення деяких положень.
Зокрема, змінами відмінено свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ та єдиного податку. Реєстрація таких платників здійснюватиметься шляхом внесення записів до відповідних реєстрів.
Звертаємо увагу, що платники податків, які уклали з контролюючим органом договір про визнання електронних документів, зможуть подати реєстраційну заяву в електронній формі. Таким чином, оскільки заяву можуть подати підприємець, керівник юридичної особи або його представник, то на них належить оформити сертифікати ключів електронного підпису.
Удосконалено норму щодо контрольованих операцій, а саме: уточнено, що операцією, однією із сторін яких є нерезидент, належатимуть до контрольованих у разі, якщо ставка податку на прибуток (корпоративний податок) або сплата такого податку в державі (на території), у якій зареєстровано нерезидента, на 5 відсоткових пунктів і більше нижча, ніж в Україні (раніше різниця визначалась у відсотках).
Установлено, що штрафні санкції за неподання або порушення строку подання фізичними особами до контролюючих органів відомостей про зміну даних, які вносяться до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, не застосовуватимуться до 01.01.2016 р. (до змін ця норма припиняла дію з 01.01.2014 р.).


Майже 31 млн. грн. плати за землю надійшло до місцевого бюджету

На сьогоднішній день на обліку у ДПІ у Київському районі м. Одеси ГУ Міндоходів в Одеській області перебуває 14282 платники плати за землю, в тому числі юридичних осіб – 763. За десять місяців 2013 року сума надходжень плати за землю становить 30,8 млн. грн.  
У поточному році активніше стали платити земельний податок юридичні особи. Якщо за аналогічний період минулого року сплачено 23,9 млн. грн., то у цьому році надійшло 26,6 млн. грн., або на 2,7 млн. грн. більше. Збільшення надходжень переважно відбулось за рахунок укладання договорів суб’єктами господарювання на резервування (використання) місця розташування земельних ділянок.                             ДПІ у Київському районі м. Одеси ГУ Міндоходів в Одеській області обслуговує  23121 платників податків

Саме стільки суб’єктів господарювання перебуває на обліку у ДПІ у Київському районі м.Одеси. Більшість платників складають фізичні особи – підприємці, їх чисельність становить 18871 осіб, юридичних - 4250.
Завдяки спрощенню процедури реєстрації все більше громадян бажають розпочати власну справу. Так, лише  протягом цього року  на облік до податкової інспекції взято 1287 суб'єктів підприємницької діяльності: більшість з них – це фізичні особи - підприємці, їх 972, а також 315 юридичних осіб.      

 
Вопросы и ответы от ГНИ 29.11.2013

На питання платників податків, які надійшли в телефонному режимі «гаряча лінія» відповідає начальник управління оподаткування та контролю об’єктів і операцій ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області Камінська Людмила Іванівна:

Питання: Чи можливо використати суму ПДВ, належну до бюджетного відшкодування в рахунок погашення податкових зобов”язань чи боргу з інших податків (зборів) ?

 

Відповідь: Згідно з Податковим кодексом України платник податку на додану вартість самостійно приймає рішення про спосіб повернення йому сум ПДВ, які підлягають відшкодуванню з бюджету:

або перерахування сум такого відшкодування на його банківський рахунок;

або зарахування сум бюджетного відшкодування в рахунок зменшення податкових зобов’язань з ПДВ наступних звітних періодів.

Про обраний спосіб бюджетного відшкодування платник ПДВ заявляє в рядках 23.1 або 23.2 податкової декларації з ПДВ, яку він подає за результатами звітного (податкового) періоду, в якому виникає право на подання заяви про отримання бюджетного відшкодування.

У разі прийняття платником податку рішення про зарахування в повному обсязі належної йому суми бюджетного відшкодування або її частини у зменшення податкових зобов’язань з цього податку наступних звітних періодів, зазначена сума не враховується при розрахунку сум бюджетного відшкодування наступних звітних періодів.

Таким чином, платник податку, який має право на отримання бюджетного відшкодування, може використати вказані суми податку лише у зменшення податкових зобов’язань з ПДВ, що виникнуть протягом наступних звітних (податкових) періодів. Зарахування цих коштів у рахунок погашення зобов’язань чи боргу з інших податків (зборів) Податковим кодексом не передбачено.

Увага, для платників податків - «гаряча лінія»!

04.12.2013 року з 15:00 до 16:00 години буде проведено сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» з начальником відділу адміністрування єдиного соціального внеску ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області Турбіною Іриною Володимирівною на тему: «Адміністрування єдиного соціального внеску» за тел.42-50-54

 

 
Вопросы и ответы от ГНИ 06.12.2013

 

На питання платників податків, які надійшли в телефонному режимі «гаряча лінія» відповідає начальник відділу адміністрування єдиного соціального внеску ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області Турбіна Ірина Володимирівна:

Питання:   Чи звільняється від сплати ЄСВ працюючий на підприємстві пенсіонер за віком?

 

Відповідь:  Згідно з п. 2 частини першої ст.4 Закону про ЄСВ працівники, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, в інших юридичних осіб, утворених відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання є платниками ЄСВ.

Платники ЄСВ зобов’язані своєчасно і в повному обсязі нараховувати та сплачувати ЄСВ (п.1 частини другої ст.6 Закону про ЄСВ).

Звільнення від сплати ЄСВ для працюючих на підприємстві пенсіонерів законодавством не передбачено.

 

Питання:  Чи є базою нарахування ЄСВ вартість майна та суми коштів, повернутих фізичним особам – засновникам підприємства, попередньо внесених до статутного фонду, у разі ліквідації юридичної особи ?

Відповідь:   Обов’язок нараховувати, утримувати та сплачувати ЄСВ за найманих працівників покладено на роботодавців.

Підприємства та інші юридичні особи не є роботодавцями для фізичних осіб – засновників даних юридичних осіб, а фізичні особи – засновники, відповідно, не перебувають у трудових відносинах з підприємствами, засновниками яких вони є, а отже, у такому випадку не є платниками ЄСВ.

У зв’язку з тим, що майно та суми коштів, попередньо внесених до статутного фонду, які у разі ліквідації (реорганізації) підприємства повертаються засновникам, не є складовою заробітної плати, вартість такого майна та кошти не є базою нарахування ЄСВ.

 

Увага, для платників податків - «гаряча лінія»!

 

11.12.2013 року з 15:00 до 16:00 години буде проведено сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» з завідувачем сектору адміністрування майнових податків ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області Максимовою Анжелікою Степанівною на тему:  «Податок на нерухоме майно, відмінне від замельної ділянки» за тел.      427-533.

 

 
Вопросы и ответы от ГНИ 13.12.2013

На питання платників податків, які надійшли в телефонному режимі «гаряча лінія» відповідає завідувач сектору адміністрування майнових податків ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області Максимова Анжеліка Степанівна:

Питання: Чи слід подавати податкову декларацію з податку на нерухоме майно платнику – юридичній особі, якщо у межах одного місяця 2013 р. було придбано і продано квартиру?

Відповідь: Підпунктом 265.2.1 п.265.2 ст.265 Податкового кодексу визначено, що об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно є об’єкт житлової нерухомості, у т.ч. його частка.

У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності (пп..265.8.1 п.265.8 ст.265 Податкового кодексу).

Отже, якщо платник податків – юридична особа придбав та продав об’єкт житлової нерухомості в межах одного місяця, він звільняється від обов’язку обчислення та подання податкової декларації з податку на нерухоме майно.

Увага, для платників податків - «гаряча лінія»!

18.12.2013 року з 15:00 до 16:00 години буде проведено сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» з завідувачем сектору ресурсних та неподаткових платежів ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області Літвіновою Людмилою Онисимівною на тему: «Збір за утилізацію знятих з реєстрації транспортних засобів» за тел. 427-533.

Плануєш перейти з 2014 року на спрощену

систему оподаткування — завчасно подай заяву

Для переходу з загальної системи оподаткування на спрощену з 1 січня 2014 року, заяву про застосування спрощеної системи оподаткування слід подати до 16 грудня 2013 року включно. До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік.

Нагадаємо, що фізичні та юридичні особи можуть прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до органу державної податкової служби не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу.

Такий перехід можливий один раз протягом календарного року. Порядок переходу на спрощену систему оподаткування визначено     пп. 298.1.1-298.1.4 п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу України.

 
Вопросы и ответы от ГНИ 20.12.2013

На питання платників  податків, які надійшли в телефонному  режимі «гаряча лінія» відповідає завідувач  сектору ресурсних та неподаткових платежів ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області Літвінова Людмила Онисимівн:

 

Питання: За якім принципом та у які строки надається звітність з утилізаційного податку?

 

Відповідь: Звітування за екологічним податком за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів здійснюється щокварталу за місцем перебування платників на податковому обліку в контролюючих органах. Граничний термін подання Податкової декларації за IVквартал 2013 р. – 10 лютого 2014 року.

 

Увага, для  платників податків - «гаряча лінія»!

 

25.12.2013 року з 15:00 до 16:00 години буде проведено сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» з начальником управління IT та обліку платників ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області Куруновою Ольгою Володимирівною на тему: « Електронно – цифрова підпис » за тел. 495-067.

 

Порядок нарахування ЕСВ на зарплату працівників-інвалідів

фізичною особою-підприємцем

 

Розмір єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для кожної категорії платників та пропорції його розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування визначаються статті 8 Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Законом № 2464 визначено, що платники-роботодавці нараховують ЄСВ на суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, що включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі у натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці», залежно від визначеного класу професійного ризику виробництва, до якого віднесено платника єдиного соціального внеску, з урахуванням видів його економічної діяльності (від 36,76 до 49,7 відсотків).

Згідно з пунктом 13 статті 8 Закону № 2464 ставка 8,41 %  визначеної бази нарахування ЄСВ для працюючих інвалідів, встановлена тільки для підприємств, установ і організацій, в яких працюють інваліди. Таким чином, вказана пільга не розповсюджується на фізичних осіб - підприємців, які використовують працю найманих працівників – інвалідів. Іншого Законом №2464 не передбачено.

Враховуючи зазначене, фізичні особи - підприємці нараховують ЄСВ на заробітну плату працівників-інвалідів у розмірі, встановленому залежно від класу професійного ризику виробництва, до якого його віднесено (від 36,76 до 49,7 відсотків).

 

 

Рекомендації податківців відносно переходу зі старої на нову форму Книги обліку

 

Відповідно до п.177.10 ст.177 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI, із змінами та доповненнями, фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат, у якій щоденно на підставі первинних документів здійснюються записи про операції, що відбулися у звітному (податковому) періоді.

Наказом Міндоходів України від 16.09.2013 №481, який набрав чинності з 18.10.2013, затверджено форму та порядок ведення Книги обліку доходів і витрат фізичними особами – підприємцями на загальній системі оподаткування та тих, які провадять незалежну професійну діяльність.

Звертаємо увагу, що з метою уникнення непорозумінь щодо ведення книг, фахівці Міндоходів України рекомендують фізичним особам – підприємцям на загальній системі оподаткування, які ведуть облік доходів і витрат у Книзі, затвердженій наказом від 24.12.2010р. №1025 (далі - наказ № 1025), продовжувати її ведення до кінця 2013 р., а вже з 01.01.2014 р. вести Книгу за новою формою.

Водночас, у разі реєстрації в 2013 році нової форми Книги, фізична особа – підприємець при заповненні та поданні податкової декларації про майновий стан і доходи за звітний період повинна врахувати показники Книги за наказом № 1025, що велась нею протягом звітного року до дати реєстрації нової Книги.

 
Вопросы и ответы от ГНИ 27.12.2013


На питання платників податків, які надійшли в телефонному режимі «гаряча лінія» відповідає начальник управління IT та обліку платників ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області Курунова Ольга Володимирівна:   

 
Вопросы и ответы от ГНИ 10.01.2014

На питання платників податків, які надійшли в телефонному режимі «гаряча лінія» відповідає начальник управління обслуговування платників податків ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області Оводюк Ольга Григоріївна:

 
Вопросы и ответы от ГНИ 16.01.2014

На питання платників  податків, які надійшли в телефонному  режимі «гаряча лінія» відповідає начальник відділу адміністрування доходів і зборів з фізичних осіб ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області Шведчиковою О. В. 

 
Вопросы и ответы от ГНИ 23.01.2014

На питання платників податків, які надійшли в телефонному режимі «гаряча лінія» відповідає начальник управління обслуговування платників податків ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області Оводюк О.Г.

 
Вопросы и ответы от ГНИ 30.01.2014

На питання платників податків, які надійшли в телефонному режимі «гаряча лінія» відповідає в.о. начальника управління доходів і зборів з фізичних осіб ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області Шведчикова О. В. 

 
Вопросы и ответы от ГНИ 6.02.2014

На питання платників податків, які надійшли в телефонному режимі «гаряча лінія» відповідає начальник відділу податку на прибуток ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області Гавриловська О. М.

 
Сопоставление показателей различных форм отчетности с приложением ОК

 

Во исполнение требований абз. 2 п. 152.3 НКУ налогоплательщики за I квартал 2012 года должны представлять налоговую декларацию по налогу на прибыль предприятия не только по новой форме, но также с новым приложением ОК с отражением в нем доходов и расходов плательщика налога на прибыль в разрезе контрагентов – плательщиков единого налога.

 

При анализе данного приложения возникает вполне естественный вопрос: существует ли прямая увязка показателей приложения ОК с другими формами отчетности? Если отвечать кратко, скажем, что совпадать показатели могут лишь в редких случаях. Сравнивая порядок отражения показателей в приложении ОК, форме № 1ДФ и декларациях плательщиков единого налога.

Прежде всего, необходимо отметить, что для совпадения сумм показателей различных форм отчетности должны соблюдаться следующие требования, в частности:

1. В сравниваемых отчетах должны отражаться одни и те же операции (в одинаковых суммах).

2. Дата их отражения в отчетах должна совпадать.

3. Налоговый период по формам отчетности должен быть сопоставим.

В дальнейшем рассматривать сопоставимость будем с учетом упомянутых выше факторов.

Приложение ОК и форма № 1ДФ

Обе формы отчетности представляются в налоговый орган плательщиком налога на прибыль.

1. Перечень операций

В приложении ОК отражаются операции по приобретению товаров (работ, услуг) от плательщиков единого налога. Расходы, связанные с приобретением у плательщиков единого налога физических лиц и юридических лиц, отражаются в разделе II приложения ОК отдельно.

При этом нужно иметь в виду, что в состав расходов включаются не любые операции с плательщиками единого налога, а только те из них, которые связаны с хозяйственной деятельностью. Расходы, не включающиеся в состав налоговых расходов, перечислены в п. 139.1 НКУ. Из этого пункта НКУ хотелось бы особое внимание обратить на перечень расходов, не связанных с хоздеятельностью (пп. 139.1.1 НКУ), и суммы штрафов, неустойки, пени (пп. 139.1.11 НКУ). В приложении ОК доходы и расходы отражаются в суммах без учета НДС.

Конкретное физ. лицо – плательщик единого налога идентифицируется в специальных графах (1 и 2) по фамилии, имени, отчеству, а также регистрационному номеру физлица. Для идентификации юридических лиц в этих графах указывается их наименование и код ЕГРПОУ.

В форме № 1ДФ отражаются все операции, связанные с начислением (выплатой) дохода в пользу самозанятых лиц, в т. ч. частных предпринимателей – плательщиков единого налога. Для сравнения используем графы 3а «сумма начисленного дохода» и 3 «сумма выплаченного дохода».

 
Новости законодательства 13.02.2012 PDF Печать

Основания для отказа в приеме заявлений о применении упрощенной системы налогообложения
Кодексом не предусмотрено оснований для отказа в приеме заявлений о применении упрощенной системы налогообложения, которые составлены в соответствии с Налоговым кодексом. 
Одновременно напоминаем, что основаниями для принятия органом государственной налоговой службы решения об отказе в выдаче субъекту хозяйствования свидетельства плательщика единого налога является исключительно: 

- несоответствие такого субъекта требованиям статьи 291 НК; 
- наличие у субъекта хозяйствования, который образуется в результате реорганизации (кроме преобразования) любого плательщика налога, непогашенных налоговых обязательств или налогового долга, возникшего до такой реорганизации; 
- представление в течение календарного года более одного раза заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения.
Письмо ГНС Украины от 19.01.12 г. № 1746/7/17-1217.

 
Новости законодательства 07 тиждень 2012 р.: 13 – 19 лютого PDF Печать

 

 

 Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Кримінальний процес очікують реформи

Вже давно між фахівцями та особами, які так чи інакше зіштовхуються з кримінальним правосуддям в Україні, точаться дискусії про застарілість та невідповідність норм кримінально-процесуального законодавства вимогам сьогодення.
Так, діючий ще з 1960 року в Україні Кримінально-процесуальний кодекс з кожним днем втрачає свою актуальність, незважаючи на спроби законодавців вдосконалити його шляхом внесення численних змін та доповнень.
Істотним кроком на шляху до вдосконалення вітчизняного кримінально-процесуального законодавства стало нещодавнє ухвалення ВРУ у першому читанні президентського проекту Кримінального процесуального кодексу України (N 9700 від 13.01.2012 р.), прийняття якого призведе до революційних змін у відповідній галузі.
Так, з прийняттям нового КПК, з-поміж іншого, очікується:
- ліквідація можливості повернення справи на додаткове розслідування, що інколи призводить до необгрунтованого затягування розгляду справ;

 
Новости законодательства 09 тиждень 2012 р.: 27 лютого – 4 березня PDF Печать

 

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

НОТАРІАТ

Затверджено новий Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами

Певною несподіванкою для більшості нотаріусів України стало прийняття Мін’юстом нового Порядку вчинення нотаріальних дій на заміну звичної для них Інструкції (N 20/5 від 03.03.2004 р.).
Перші професійні відгуки на документ однозначно позитивною зміною називають те, що новий Порядок має більш зрозумілу та чітку структуру, в ньому легше орієнтуватися.
Ось деякі моменти, на які слід звернути увагу:
1. У Порядку тепер міститься розділ щодо заведення спадкової справи (підрозділ 2 глави 10). Раніше це питання було висвітлено у Методичних рекомендаціях Мін’юсту від 29.01.2009 р.
2. Встановлено, що при посвідченні правочинів, видачі свідоцтв чи оформленні інших документів, примірники яких залишаються у справах нотаріуса, витяг з документа, за яким встановлено особу громадянина, у якому відображено усі заповнені сторінки, долучається до справ нотаріуса (під "витягом", скоріш за все, мається на увазі копія всіх заповнених сторінок, які раніше долучалися нотаріусом до примірника правочину (свідоцтва), що залишався в його справах).
3. Копії довідок про ідентифікаційні коди залишатимуться у нотаріуса не тільки по правочинах майнового характеру, а й у випадку засвідчення справжності підпису на заяві.
4. З’явилася окрема глава 22 "Видача дубліката документа". Раніше норми щодо видачі дублікатів було висвітлено в главі ІІ "Загальні правила вчинення нотаріальних дій" Інструкції N 20/5.

Увага! Очікується, що документ буде офіційно оприлюднено 7 березня 2012 р. у "Офіційному віснику" N 17, а, отже, з цього дня має запрацювати новий порядок вчинення нотаріальних дій.

 
Новости законодательства 08 тиждень 2012 р.: 20 – 26 лютого PDF Печать

 

 

 Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

АВТОТРАНСПОРТ
    
Встановлення паркувальних автоматів відстрочено до 1 квітня 2012 р.
    
     З 1 січня 2012 р. платні парковки мали кардинально змінити свій вигляд. Саме з зазначеної дати набули чинності вимоги, встановлені Правилами паркування транспортних засобів (затверджено постановою КМУ N 1342 від 03.12.2009 р.), відповідно до яких ОБОВ’ЯЗКОВО:
     - відведені майданчики для платного паркування (майданчики для паркування, розміщені в межах проїзної частини вулиці, дороги або тротуару) повинні бути обладнані паркувальними автоматами з розрахунку не менш як один автомат на 10 місць для паркування з обох боків уздовж проїзної частини вулиці, дороги або тротуару;
     - на спеціально обладнаних майданчиках для платного паркування (майданчики для паркування, розміщені поза межами проїзної частини вулиці, дороги або тротуару) повинні бути встановлені автоматичні в'їзні та виїзні термінали.
     Але прописані в урядовій постанові вимоги набули чинності лише на папері. Відповідне паркувальне обладнання було встановлено лише частково. Зокрема, на кінець січня у столиці України "Київтранспарксервіс" встановив 55 паркувальних автоматів, протягом 1 кварталу 2012 р. у Харкові планують установити 90 відповідних автоматів, а у Тернополі взагалі ніяких дій щодо обладнання платних парковок не проводиться.
     Ситуація, що склалася, а також безперервні звернення до уряду операторів, що є відповідальними за обладнання та утримання майданчиків для паркування, стали причиною появи постанови КМУ N 89, якою строк введення у дію вищезазначених паркувальних вимог перенесено на 1 квітня 2012 р. Ще одним нововведенням є деяке пом’якшення вимог щодо встановлення паркувальних автоматів. Кабміном затверджено, що один автомат має бути встановлено із розрахунку на 20 місць для паркування, а не на 10, як було передбачено раніше.
     Крім цього уточнено, що придбання паркувального талона (з визначеною тривалістю паркування, в якому зазначається дата та час розміщення транспортного засобу на майданчику для платного паркування), необхідного для сплати вартості послуг з платного паркування, здійснюється у безготівковій формі. Як і раніше, альтернативою придбанню паркувального талона є оплата вартості послуг готівкою або за допомогою спеціальної платіжної картки через паркувальний автомат чи автоматичний в'їзний та виїзний термінали.   

 
Новости законодательства 10-11 тиждень 2012 р.: 5 – 18 березня PDF Печать

 

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

МИТНИЙ КОДЕКС

 

Хіт! ВРУ схвалила Митний кодекс

 

Сьогодні, 13 березня 2012 року, Верховна Рада вдруге схвалила новий МИТНИЙ КОДЕКС, на цей раз – перероблений профільним комітетом з урахуванням пропозицій, що їх вніс В.Янукович.

Нагадаємо, що вперше нову редакцію Митного кодексу було прийнято 3 листопада 2011 року, але тоді Президент скористався правом вето та не підписав його. Серед його основних претензій було те, що така редакція кодексу:

- порушує конституційні гарантії права на підприємницьку діяльність, права власності, не відповідає Конституції України, іншим законам України, ускладнює митні процедури для суб'єктів господарювання;

- створює ризики ухилення від оподаткування, уникнення відповідальності за порушення митних правил, корупційні ризики, ризики порушення прав громадян, юридичних осіб, основних принципів існування демократичної, правової держави, якою є Україна;

- порушує взяті Україною міжнародні зобов'язання, є кроком назад на шляху впровадження європейських та міжнародних стандартів у сфері лібералізації зовнішньоекономічної діяльності.

Разом із новим кодексом парламент ухвалив Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Митного кодексу України" (законопроект N 8130/д від 18.11.2011 р.).

В разі підписання Президентом новий Митний кодекс набере чинності з першого числа другого місяця, що настає за місяцем, в якому його буде опубліковано (іншими словами – якщо його офіційно оприлюднять у березні, то він почне діяти з 1 травня 2012 року). Але чи буде він на цей раз підписаний Президентом? Вже зараз багато хто висловлюється стосовно того, що в новій редакції Митного кодексу не враховано більшість пропозицій Януковича.

 
Новости законодательства 12 тиждень 2012 р.: 19 – 25 березня PDF Печать

 

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

 

ОБЛІКОВА СТАВКА

 

Хіт! З 23 березня зменшено облікову ставку НБУ

 

Як стало відомо з офіційного сайта НБУ, з 23 березня змінено облікову ставку Нацбанку. З указаної дата вона становитиме 7,5%. Нагадаємо, до цього (а точніше, з 10.08.2010 р. до 22.03.2012 р.) ставка НБУ становила 7,75%.

Нагадаємо, що відповідно до Закону про НБУ (N 679-XIV від 20.05.99 р.), облікова ставка НБУ - один із монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк України встановлює для банків та інших суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів.

Проте даний показник широко використовується і в податковому законодавстві. Наприклад:

- при розрахунку суми процентів, нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що залишається неповерненою на кінець звітного періоду (пп. 14.1.257 ПКУ);

- при використанні не за призначенням (несвоєчасному поверненні) податкових пільг (п 30.8 ПКУ);

- при розрахунку пені на суму податкового боргу (ст. 129 ПКУ).

 
Новости законодательства 13 тиждень 2012 р.: 26 березня – 1 квітня PDF Печать

 

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

 ДЕРЖНАГЛЯД
    
Держнагляд щодо спрощенців буде здійснюватися за новим Законом
    
     Верховною Радою України 23.02.2012 р. був прийнятий Закон N 4448-VI, що встановлює особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо:
     - фізичних осіб - підприємців, які не зареєстровані платниками ПДВ, діяльність яких не віднесена до високого ступеня ризику відповідно до Закону України N 877-V від 05.04.2007 р.;
     - юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, що передбачає включення ПДВ до складу єдиного податку, діяльність яких не віднесена до високого ступеня ризику відповідно до того ж самого Закону.
     Державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності здійснюватиметься таким чином:
     - щодо вищезгаданих фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб органи державного нагляду (контролю), їх посадові особи проводять лише позапланові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням санітарного законодавства, а органи захисту прав споживачів проводять лише позапланові перевірки за скаргами споживачів;
     - органи ПФУ проводять планові та позапланові перевірки щодо фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, діяльність яких віднесена до середнього ступеня ризику.
     Зауважимо, що органам державного нагляду (контролю), їх посадовим особам забороняється здійснювати щодо фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб заходи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, не передбачені цим Законом.

 
Новости законодательства 14 тиждень 2012 р.: 2 – 8 квітня PDF Печать

 

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

 

 

СІМЕЙНИЙ КОДЕКС

Підвищено шлюбний вік!

Верховна Рада України ухвалила, а Президент підписав Закон "Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо підвищення шлюбного віку".
Тепер шлюбний вік для чоловіків і жінок встановлюється у 18 років. До прийняття даної норми шлюбний вік для жінок становив 17 років, для чоловіків - 18 років (зміни до ч. 1 статті 22 Сімейного кодексу).
Також вносяться зміни до ч. 2 статті 23 Сімейного кодексу, які стосуються підвищення мінімального шлюбного віку. Так, особі, яка досягла 16 років, за рішенням суду може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам (раніше мінімальний шлюбний вік становив 14 років).
У Законі зазначено, що його дія не поширюється на осіб, які подали заяву про укладення шлюбу до набрання чинності цим Законом.

 
Новости законодательства 15 тиждень 2012 р.: 9 – 15 квітня PDF Печать

 

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС

Хіт! Новий КПК прийнято


Цього тижня Верховна Рада левову частку уваги приділила розгляду у другому читанні проекту Кримінального процесуального кодексу України (N 9700 від 13.01.2012 р.), який Президентом було позначено як "невідкладний".
На це в них пішло чимало часу – з 10 по 13 квітня (остаточно кодекс було прийнято о 4 ранку). "За" проголосував 271 народний депутат з мінімально необхідних 226 (і це за відсутності в залі депутатів з фракції БЮТ). Як повідомляють, в проект було внесено більш ніж 3700 правок.

 
Новости законодательства 16 тиждень 2012 р.: 16 – 22 квітня PDF Печать

 

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

МИТНИЙ КОДЕКС

Хіт! Митний кодекс підписано Президентом

19 квітня 2012 року Віктор Янукович таки підписав новий Митний кодекс, що його було прийнято Верховною Радою ще 13 березня 2012 року.

Текст самого кодексу (він буде мати номер 4495-VI) та Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Митного кодексу України" (він матиме номер 4496-VI) наразі ще не оприлюднено.
Нагадаємо, що новий кодекс набере чинності з першого числа другого місяця, що настає за місяцем, в якому його буде опубліковано (іншими словами – якщо його офіційно оприлюднять ще у квітні, то він почне діяти вже з 1 червня 2012 року).

 

 
Новости законодательства 18 тиждень 2012 р.: 11– 20 травня PDF Печать

 

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

 

МИТНИЙ КОДЕКС

Хіт! Новий Митний кодекс України – чого очікувати?

З 1 червня 2012 року запрацює новий Митний кодекс України. Історія його прийняття була непростою. Нагадаємо, що перший варіант даного документа Верховна Рада схвалила ще 03.11.2011 р. Однак в останні дні 2011 року Президент скористався правом вето і повернув його у Верховну Раду з численними пропозиціями. На доопрацювання цього законодавчого акта не пішло багато часу, і вже 13 березня 2012 року Верховна Рада вдруге схвалила новий МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (надалі - МКУ), на цей раз – перероблений профільним комітетом з урахуванням пропозицій, що їх вніс В.Янукович. Незважаючи на те, що не всі пропозиції глави держави було враховано, 19.04.2012 р. Президент підписав новий варіант МКУ, і вже 21 квітня 2012 року його було офіційно опубліковано.

Відзначимо, що новий Митний кодекс "потовстішав", до нього увійшло 590 статей (у нині діючому Кодексі їх всього 432). Це в першу чергу зумовлено тим, що новий МКУ став ще більш уніфікованим та включив в себе норми ряду законодавчих актів, зокрема, ЗУ "Про Єдиний митний тариф" (N 2097-ХІІ від 05.02.92 р.), ЗУ "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України" (N 2681-III від 13.09.2001 р.), ЗУ "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (у редакції Закону N 2761-III від 04.10.2001 р.), які втрачають чинність одночасно з початком дії нового МКУ.

Зупинимося на основних новаціях, які очікують на суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності вже з початку літа.

 

 
Новости законодательства 19 тиждень 2012 р.: 18 – 25 травня PDF Печать

 

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

 

 

Оглядовий коментар до нового КПК

Ще не встигло згаснути відлуння від нещодавно прийнятого Митного кодексу, як світ побачив оновлений варіант Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК).

Так, саме світ, оскільки за відповідним нормотворчим процесом пильно спостерігали міжнародні експерти. Та й не тільки спостерігали, а й брали безпосередню участь у підготовці проекту КПК, оскільки прийняття нового КПК, що відповідав би сучасним демократичним стандартам, було однією з умов членства України у Раді Європи.

Отже, 13 квітня 2012 року ВРУ ухвалила президентський проект КПК, норми якого запрацюють вже через півроку з дня його офіційного опублікування.

Зупинимось на деяких ключових моментах згаданого документа.

1. Впровадження нової категорії "кримінальні правопорушення", яка буде поділятися на злочини та кримінальні проступки за критерієм тяжкості.

Власне, визначення поняття "кримінальний проступок" у КПК відсутнє, однак детально описана процедура розгляду таких правопорушень, у тому числі і процедура спрощеного провадження.

Однак положення КПК, що стосуються провадження щодо кримінальних проступків, будуть введені в дію не через 6 місяців з дня офіційного оприлюднення КПК, а одночасно з набранням чинності законом України про кримінальні проступки, прийняття якого також передбачається згаданим Кодексом.

Говорячи про появу зазначеного інституту, слід зазначити про закріплене у КПК об'єднання відокремлених сьогодні стадій дізнання та досудового слідства в одну - досудове розслідування, яке розпочинатиметься з моменту надходження інформації про вчинений злочин до правоохоронних органів, яка обов'язково вноситиметься до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

При цьому в процесі дізнання здійснюватиметься розслідування кримінальних проступків, а під час досудового слідства - розслідування злочинів.

2. Ліквідація можливості повернення справи на додаткове розслідування, що інколи призводить до необгрунтованого затягування розгляду справ.

3. Заміна у залах судових засідань металевих загороджень, які відокремлюють підсудних від складу суду і присутніх громадян, на загородження зі скла чи органічного скла.

4. Скасування необхідності прийняття постанови про порушення кримінальної справи.

 

5. Вдосконалення системи застосування запобіжних заходів, введення такого запобіжного заходу як домашній арешт та визначення тримання під вартою як виняткового запобіжного заходу, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе забезпечити належну поведінку підозрюваного або обвинуваченого.
 
Новости законодательства 21 тиждень 2012 р.: 21 – 25 травня PDF Печать

 

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

 

 

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Чергова спроба дати раду Закону про захист персональних даних

На розгляд до ВР надійшов законопроект N 10472 від 15.05.2012 р., автори – народні депутати О. Шевчук, Я. Сухий, В. Курило.

Це чергова спроба хоч трошки наблизити законодавство щодо ЗПД до того, аби воно відповідало своїй основній меті – захищати нас з вами від втручання в особисте життя, від "забруднення" наших електронних поштових скриньок, від телефонних дзвінків з "вигідними пропозиціями" тощо, а не ще раз ускладнити й без того нелегку роботу українських підприємств та підприємців.

Законопроектом передбачено багато змін, більшість з яких "косметичні", але ми зупинимося на найсуттєвіших пропозиціях.

1. Пропонується дозволити НЕ РЕЄСТРУВАТИ бази персональних даних (далі – БПД), які:

1) містять виключно персональні дані суб'єктів, що перебувають у трудових відносинах з володільцем бази персональних даних;

2) отримані володільцем бази персональних даних у зв'язку зі здійсненням дій, пов'язаних з укладенням, виконанням та/або припиненням правочину (рос. – сделки), стороною якого, представником сторони, вигодонабувачем, поручителем за яким або іншою пов'язаною з таким правочином особою є суб'єкт персональних даних у випадку, якщо такі персональні дані обробляються виключно у зв'язку з таким правочином. Нагадаємо, що відповідно до ст. 202 ЦКУ, правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Таким чином, не треба буде реєструвати БПД контрагентів, засновників, акціонерів тощо;

3) містять виключно інформацію з загальнодоступних джерел.

Така редакція ст. 9 Закону про ЗПД (N 2297-VI від 01.06.2010 р.) була б дуже доречною, адже левова частка усіх БПД - це саме бази "Працівники" та "Контрагенти".

2. Пропонується розширити перелік ПІДСТАВ ДЛЯ ОБРОБКИ ПД. Зараз їх 2 – згода суб’єкта та закон, а може стати 7. Серед них:

- згода суб'єкта ПД (будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних, що може бути надане у письмовій, електронній або у будь-якій іншій, передбаченій чинним законодавством формі);

- здійснення дій, пов'язаних з укладенням, виконанням та/або припиненням правочину;

- необхідність захисту життєво важливих інтересів суб'єкта ПД.

3. Одними з найбажаніших є зміни щодо ПОВІДОМЛЕННЯ суб’єкта про включення його даних до БПД.

Як ви знаєте, наразі основною проблемою для власників БПД є навіть не їхня реєстрація, а саме оформлення письмових повідомлень. Схема нібито проста: в вашу базу додалися дані про нову особу, ви маєте протягом 10 робочих днів з дня включення повідомити особу про її права, визначені Законом про ЗПД, мету збору даних та осіб, яким передаються ПД, причому виключно в письмовій формі.

Але саме цікаве, що це треба було робити ще з 01.01.2011 року – дати набрання чинності Законом про ЗПД. А ще цікавіше те, що з 01.07.2012 року запрацює норма, яка дозволятиме накладати штраф на посадових осіб, громадян-СПД за неповідомлення або несвоєчасне повідомлення суб’єкта про включення його даних до БПД у розмірі 3400-6800 грн., а якщо таке порушення вчинено повторно протягом року - 6800-11900 грн. (Закон N 3454-VI від 02.06.2011 р.).

Тож, увага: проектом пропонується виключити згадування про строк (10 робочих днів), про письмову форму, та встановити, що повідомлення необхідно тільки тоді, коли цього вимагають умови згоди суб’єкта.

 
Новости законодательства 22 тиждень 2012 р.: 3 червня – 8 червня PDF Печать

 

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

 

 

 

МИТНИЙ КОДЕКС

Хіт! Новий Митний кодекс України набрав чинності

З 1 червня 2012 року запрацював новий Митний кодекс України. Нагадаємо основні новації, які очікують на суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності:

1. Введено нове поняття - УПОВНОВАЖЕНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ОПЕРАТОР, яким є підприємство, що відповідає встановленим вимогам та має право користуватися спеціальними спрощеннями (ст. 12 МКУ).

2. Запроваджується низка прогресивних інструментів щодо здійснення МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ, зокрема:

- право декларанта на здійснення митного оформлення товарів у будь-якому митному органі (ст. 247 МКУ). Зазначене правило не розповсюджується лише на митний режим транзиту, товари, що переміщуються трубопроводами та лініями електропередачі, а також на товари, що переміщуються через митний кордон України громадянами;

- проведення митного оформлення протягом 4-х годин з моменту подання митної декларації та документів (ст. 255 МКУ). Відмітимо, що наразі митні органи вже застосовують 4-годинний ліміт щодо митного оформлення, однак відтепер така норма закріплена на законодавчому рівні;

- використання однієї декларації (попередня декларація) для здійснення різних митних формальностей, наприклад, контролю за доставкою в митний орган призначення, розміщення на склад тимчасового зберігання або початку митного оформлення для вільного обігу (частина 14 ст. 259 МКУ);

- звільнення декларанта від відповідальності за ненавмисні помилки у митній декларації, які не призвели до неправомірного звільнення від сплати митних платежів або зменшення їх розміру, або до незабезпечення дотримання заходів тарифного та/або нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (ст. 268 МКУ) тощо.

3. Переглянуто порядок визначення МИТНОЇ ВАРТОСТІ. В першу чергу, змінилось саме поняття "митної вартості", якою тепер є не ціна товарів, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари, а їх вартість, що використовується для митних цілей, яка базується на ціні, що фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари.

 
Новости законодательства 23 тиждень 2012 р.: 11 – 15 червня PDF Печать

 

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

 

 

АВТОТРАНСПОРТ

Дозволено державну реєстрацію переобладнаних транспортних засобів

Кабінет Міністрів України скасував заборону щодо державної реєстрації (перереєстрації) легкових автомобілів або виготовлених на їх базі автомобілів, що переобладнані шляхом заміни кузова на кузов іншої марки, моделі, серії чи модифікації.

Таке переобладнання може проводитись:

- суб'єктом господарювання, який має нормативно-технічну документацію на відповідний вид переобладнання, узгоджену з МВС та Мінінфраструктури, і свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху (у разі переобладнання 5 і більше транспортних засобів протягом року);

- власником транспортного засобу в індивідуальному порядку.

Після здійснення переобладнання власник або його представник обирає організацію з оцінки відповідності та подає заяву про проведення оцінювання відповідності транспортного засобу, що переобладнаний, вимогам правил, нормативів і стандартів України, а також умовам (вимогам), викладеним у документі про погодження.

За результатами такого оцінювання видається:

- сертифікат відповідності - для переобладнаних автобусів та транспортних засобів, які переобладнані (за винятком транспортних засобів, переобладнаних для роботи на газовому моторному паливі та альтернативних видах рідкого і газового палива) суб'єктом господарювання, і свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;

- акт технічної експертизи або сертифікат відповідності - для транспортних засобів, що переобладнані в індивідуальному порядку, а також для роботи на газовому моторному паливі та альтернативних видах рідкого і газового палива.

Відповідні зміни та доповнення внесено до урядових постанов "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів" (N 1388 від 07.09.98 р.) та "Про затвердження Порядку переобладнання транспортних засобів" (N 607 від 21.07.2010 р.).

------------------------

Постанова Кабінету Міністрів України N 471 від 31.05.2012 р.

Дата набрання чинності: з дня офіційного опублікування

 
Новости законодательства 24 тиждень 2012 р.: 18 – 22 червня PDF Печать

 

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

 

 

 

АДМІНВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Адмінвідповідальність за порушення трудового законодавства

Нормотворці передбачили адміністративну відповідальність за:

- порушення терміну надання посадовими особами підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та фізособами - підприємцями працівникам, у т.ч. колишнім, на їхню вимогу документів стосовно їх трудової діяльності, необхідних для призначення пенсії (про стаж, заробітну плату тощо), визначеного ЗУ "Про звернення громадян" (N 393/96-ВР від 02.10.96 р.). Зазначимо, що відповідно до вказаного закону, звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання. При неможливості вирішення питань, порушених у зверненні, протягом місяця, термін розгляду може бути подовжено, але не більше як до 45 днів;

- надання вищезазначених документів, що містять недостовірні дані;

- порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення. Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці (затверджено постановою КМУ N 442 від 01.08.92 р.) встановлено, що атестація проводиться в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років. Крім цього, у деяких випадках передбачено проведення позачергової атестації.

За скоєні порушення встановлено штраф у розмірі від 510 до 1700 грн. (від 30 до 100 нмдг), що накладається на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності.

Відповідні доповнення передбачено до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

------------------------

Закон України "Про внесення зміни до статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення вимог законодавства про працю" (N 4714-VI від 17.05.2012 р.)

Офіційне опублікування: "Голос України" N 106 від 12.06.2012 р.

Дата набрання чинності: 13.06.2012 р.

 
Новости законодательства 25 тиждень 2012 р.: 25 – 29 червня PDF Печать

 

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

ТЮТЮНОПАЛІННЯ

У ресторанах заборонили куріння

Боротьба із тютюнопалінням – одна із найсерйозніших медикосоціальних проблем в Україні - має своє законодавче продовження. Нагадаємо, що ще у 2005 році було прийнято Закон України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення" (N 2899-IV від 22.09.2005 р.), яким було встановлено ряд заборон та обмежень щодо виробництва та обігу тютюнових виробів. Протягом років існування згаданого документу до нього було внесено ряд змін та доповнень, що кожного разу посилювали вимоги до виробництва тютюнових виробів та торгівлі ними, а також неодноразово розширювали кількість місць, в яких забороняється вживання тютюну.

 

Чергові нововведення до Закону N 2899-IV стосуються заборони куріння тютюнових виробів. Так, наприклад, якщо раніше у закладах громадського харчування у спеціально відведених для цього місцях (у окремих залах для тих, хто палить) було дозволено паління, то з набранням чинності відповідними положеннями нового закону накладається повна заборона куріння у приміщеннях закладів ресторанного господарства. Крім цього аналогічна заборона вводиться і на паління у приміщеннях об'єктів культурного призначення, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ, у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту (дана заборона запрацювала з 17.06.2012 р.) та на стаціонарно обладнаних зупинках маршрутних транспортних засобів тощо.
 
Новости законодательства 26-27 тиждень 2012 р.: 09 – 13 липня PDF Печать

 

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

 

ЗМІНИ ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ

Хіт! Головне про зміни, внесені Законом N 4834 до ПКУ

Закон N 4834-VI від 24.05.2012 р. просто засіяв змінами весь Податковий кодекс України. Більшість з них вже запрацювали з 01.07.2012 р. Аби з легкістю працювати зі змінами вже у ІІ півріччі, ми підготували оглядовий коментар найважливіших нововведень. Він до вашої уваги.

АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ

1. Якщо на підприємстві бухоблік веде безпосередньо керівник, то він має поставити на декларації тільки один свій підпис (раніше було встановлено, що підписати має ще й особа, яка відповідає за ведення бухобліку, тобто фактично керівникові доводилися розписуватися двічі) (пп. 48.5.1 ПКУ).

2. Податкова вимога не надсилається (не вручається), якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує 20 НМДГ, тобто 340 грн (раніше – 1 НМДГ, тобто 17 грн). У разі збільшення загальної суми податкового боргу до розміру, що перевищує 20 НМДГ, орган державної податкової служби надсилає (вручає) податкову вимогу такому платнику податків (пп.59.1 ПКУ).

Також не застосовується й право податкової застави, якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує 20 НМДГ (п.89.2 ПКУ).

3. Важливі зміни стосуються взяття на облік платників податків (ст.ст. 64, 65 ПКУ). Але набудуть чинності вони не з 1 липня, а одночасно із відповідним Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців". Цей Закон вже існує - N 4839-VI від 24.05.2012 р., набуде чинності він 16 грудня 2012 р.

Суть змін у тому, що факт взяття на облік в якості платника податків буде підтверджуватися не довідкою 4-ОПП, яку має видати (надіслати) орган ДПС, а випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (порядок отримання (надіслання) виписки й має бути встановлено вищезгаданим Законом).

Виключенням будуть лише ті юрособи та відокремлені підрозділи, для яких законом встановлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до цього державного реєстру, а також особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, – вони, як і раніше, отримуватимуть довідки.

Відповідно, відкриття рахунків у банках здійснюватиметься на підставі виписки або довідки (ст. 69 ПКУ).

4. Серед підстав для адміністративного арешта майна тепер відсутність РРО, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку, крім випадків, визначених законодавством. Ця підстава прийшла на заміну іншій – відсутність сертифікату відповідності РРО (пп. 94.2.4 ПКУ).

5. Платник податків має право самостійно здійснити відчуження майна, що перебуває у податковій заставі, за умови наявності відповідної згоди органу ДПС та спрямування коштів, отриманих від такого продажу, в рахунок погашення податкового боргу такого платника податків.

Для узгодження окремої операції з відчуження майна на підставі відповідної цивільно-правової угоди платник податків надає податковому керуючому звернення, в якому визначаються зміст такої операції та фінансово-економічні наслідки її проведення (п. 95.23 ПКУ).

Детальніше читайте в статті "ЗАКОН N 4834: ЗМІНИ В АДМІНІСТРУВАННІ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ", автор – Ганна Степанець

ПДВ

1. Cуттєво спрощено вимоги добровільної реєстрації, адже зникла вимога наявності 50-процентного обсягу постачання товарів платникам ПДВ за останні 12 календарних місців. Також стала непотрібною інша вимога-можливість добровільної реєстрації – це наявність у платника статутного капіталу (балансової вартості активів) сумою 300 тис. грн (абз. 2 п. 182.1 ПКУ виключили).

2. Податкова накладна може бути складена у:

1) паперовому вигляді;

2) електронній формі (без додаткового складання податкової накладної у паперовому вигляді).

Але обирати спосіб складення - це прерогатива покупця.

Крім того, до електронної податкової накладної поставлені наступні вимоги:

1) реєстрації електронного підпису уповноваженої платником особи;

2) реєстрації податкової накладної у Єдиному реєстрі податкових накладних (п. 201.1 ПКУ).

3. Строк реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних скорочено з 20 до 15 календарних днів, наступних за датою їх виписки.

Змінами також передбачено, що продавець товарів (послуг) може надавати покупцю податкову накладну до її реєстрації в ЄРПН (раніше податкова накладна надавалася покупцю тільки після її реєстрації в ЄРПН).

Детальніше читайте в статті "ЗАКОН N 4834: ЗМІНИ В ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ", автор – Тарас Шарий

 
Новости законодательства 28 тиждень 2012 р.: 9– 15 липня PDF Печать

 

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

 

Хіт! Чергові зміни до ПКУ й перші суттєві правки МКУ

Не так давно було прийнято новий Митний кодекс України, який набрав чинності 01.06.2012 р., як уже в нього внесено зміни Законом N 4915-VI від 07.06.2012 р. Змінами підкориговано норми не тільки Митного, а й Податкового кодексу. Тобто приведено у відповідність норми цих двох "мега" законодавчих документів. Серед іншого, в Податковому кодексі пропонується дещо відкоригувати норми, що регулюють особливості оподаткування ПДВ та акцизним податком ряду операцій. Але про все по черзі.

І. Зміни до ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ:

ПДВ

1. Корективів зазнала ст. 185 ПКУ, яка визначає об’єкт оподаткування ПДВ. Так, конкретизовано, що об’єктом оподаткування є операції з ввезення та вивезення товарів на (за) митну територію України (пп. "в" та "г" п. 185.1 ПКУ). Разом з тим, зазначено, що з метою оподаткування ПДВ до операцій з ввезення товарів на митну територію України та вивезення товарів за межі митної території України прирівнюється поміщення товарів у будь-який митний режим, визначений Митним кодексом.

2. Зазначено, що у разі постачання на митній території України товарів, які є продуктами переробки товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території (у т.ч. отриманих як оплата за постачання послуг з переробки), база оподаткування визначається згідно зі ст. 188 ПКУ. Тобто за загальними правилами (п. 189.13 ПКУ).

3. Переглянуто операції, які підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою, операції, що не є об’єктом оподаткування, та операції, що звільнені від оподаткування. Зокрема, законом передбачено, що:

1) за нульовою ставкою оподатковуються операції з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі експорту, реекспорту (якщо товари поміщені у такий режим відповідно до п. 5 ч. 1 ст 86 МКУ), безмитної торгівлі, вільної митної зони. Раніше нульову ставку було встановлено лише для операцій з експорту товарів (супутніх послуг);

2) не є об'єктом оподаткування операції з:

- ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України незалежно від обраного митного режиму товарів, митна вартість яких не перевищує еквівалент 100 євро;

- ввезення на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 300 євро: у несупроводжуваному багажі; на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях; на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) протягом однієї доби у міжнародних експрес-відправленнях;

- ввезення на митну територію України фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі товарів (за винятком підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент:

а) 1000 євро, що ввозяться фізичними особами через пункти пропуску через державний кордон України, відкриті для повітряного сполучення;

б) 500 євро та/або сумарна вага яких не перевищує 50 кг, що ввозяться фізичними особами через інші пункти пропуску через державний кордон України, ніж відкриті для повітряного сполучення;

3) звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України фізичними особами товарів, визначених ч. 10 ст. 374 МКУ (даною нормою встановлено перелік товарів, що звільняються від оподаткування митними платежами).

4. Повністю в новій редакції викладено статтю, що регулює особливості оподаткування операцій при переміщенні товарів через митний кордон України в залежності від обраного митного режиму.

 
Новости законодательства 29 тиждень 2012 р.: 16– 22 липня PDF Печать

 

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

 

 

АЛЬТЕРНАТИВНІ ВИДИ ПАЛИВА

В 2014 році Україна повністю перейде на використання бензину із вмістом біоетанолу

Стимулювання збільшення до 2020 року частки використання альтернативних видів палива до 20% від загального обсягу споживання палива в Україні є однією з основних цілей прийнятого більше десяти років тому ЗУ "Про альтернативні види палива" (N 1391-XIV від 14.01.2000 р.). Відповідно до визначених даним нормативно-правовим актом принципів, держполітика у сфері альтернативних видів палива полягає у поетапному збільшенні нормативно визначеної частки виробництва та застосуванні біопалива та сумішевого палива моторного. Однак лише зараз було визначено конкретні цифри та встановлено, що вміст біоетанолу (спирт етиловий зневоджений, виготовлений з біомаси або спирту етилового-сирцю для використання як біопалива) в бензинах моторних, що виробляються та/або реалізуються на території України, має становити:

- у 2013 році - рекомендований вміст не менш як 5% (об’ємних);

- у 2014-2015 роках - обов’язковий вміст не менш як 5% (об’ємних);

- з 2016 року - обов’язковий вміст не менш як 7% (об’ємних).

Зауважимо, що зазначені вимоги поширюються на усі види бензинів і не дають можливості використання бензинів моторних традиційних (починаючи з 2014 р.).

Одночасно із коригуванням Закону "Про альтернативні види палива" Верховна Рада передбачила зміни і до ЗУ "Про підприємництво" (N 698-XII від 07.02.91 р.), встановивши, що діяльність, пов’язана з виробництвом бензинів моторних сумішевих або з додаванням (змішуванням) біоетанолу та/або біокомпонентів на його основі до вуглеводневої основи (бензинів, фракцій, компонентів тощо), здійснюється підприємствами, перелік яких має бути визначено КМУ за поданням Міненерговугілля України. Нагадаємо, що в даний час діяльність, пов'язана з виробництвом біоетанолу, здійснюється суб’єктами за наявності відповідної ліцензії.

------------------------

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо виробництва та використання моторних палив з вмістом біокомпонентів" (N 4970-VI від 19.06.2012 р.)

Дата набрання чинності: з дня, наступного за днем його опублікування

 
Новости законодательства 31 тиждень 2012 р.: 30 липня – 5 серпня PDF Печать

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

 

ІТ-СФЕРА

Хіт! Пільги для ІТ-сфери. Коментар до Закону N 5091-VI

3 серпня 2012 р. набрав чинності Закон України "Про внесення змін до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб’єктів індустрії програмної продукції" N 5091-VI від 05.07.2012 р. (далі – Закон N 5091). Пропонуємо трішки передісторії цього закону.

Ще 23 січня 2012 р. ВРУ одержала законопроект, яким передбачено "створення базових економічних умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції". Проект було зареєстровано під номером N 9744. Далі події проходили по стандартному сценарію. 24 травня проект було прийнято ВРУ і направлено на підпис Президенту. Останній його ветував, запропонувавши свої правки до нього. ВРУ погодилась з пропозиціями Президента, і вже 5 липня закон було повторно прийнято, а 31 липня підписано головою держави.

Тепер перейдемо безпосередньо до розгляду Закону N 5091, поглянемо на його ключові норми і в кінці зробимо висновок, чи змінить щось в IT-сфері прийнятий закон.

Критерії визначення суб’єкта індустрії програмної продукції

Суб’єктом індустрії програмної продукції вважається суб’єкт господарювання, який протягом попередніх 4-Х ПОСЛІДОВНИХ ЗВІТНИХ* КВАРТАЛІВ сукупно ОДНОЧАСНО відповідає таким критеріям:

1) питома вага доходів від здійснення видів економічної діяльності в IT-сфері** має становити не менш 70% доходів від усіх видів економічної діяльності з реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг;

2) первісна вартість основних засобів та/або нематеріальних активів має перевищувати 50 розмірів мінімальної зарплати, установленої законом на 1 січня звітного року (у 2012 році – 53650 грн.);

3) відсутність податкового боргу;

4) судом не прийнято постанови про визнання його банкрутом.

 
Новости законодательства 30 тиждень 2012 р.: 23– 29 липня PDF Печать

 

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

 

ОСВІТНІ ПІЛЬГИ

Освітні пільги для дітей шахтарів

Статтею 5 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" (N 345-VІ від 02.09.2008 р.) передбачено пільгу у вигляді позаконкурсного зарахування до державних і комунальних вищих та професійно-технічних навчальних закладів України для навчання за рахунок бюджету дітей:

- батьки яких мають стаж підземної роботи не менш як 15 років;

- шахтарів, які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві;

- шахтарів-інвалідів І та II групи.

Українське законодавство (Сімейний кодекс, Закони "Про охорону дитинства" N 2402-III від 26.04.201 р., "Про громадянство" N 2235-III від 18.01.2001 р. тощо) визначає "дитину" як особу віком до 18 років, що в свою чергу позбавляє багатьох випускників шкіл, які, наприклад, крокують у перший клас у семирічному віці, права на отримання освітньої пільги.

Нормотворці вирішили відкоригувати зазначену вище норму, передбачивши, що право на позаконкурсне зарахування до навчальних закладів протягом 3-х років після здобуття загальної середньої освіти будуть мати особи, батьки яких є шахтарями, та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років, або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи.

Зауважимо, що нова редакція дає можливість і нового трактування норми щодо інвалідів. Якщо раніше прив’язки до настання інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві точно не було, то тепер із впевненістю стверджувати це неможливо. А якщо зазирнути у пояснювальну записку до законопроекту N 10233 від 21.03.2012 р., що став основою коментованого Закону, то стає зрозумілим, що автори мали на меті залишити пільгу тільки для дітей тих шахтарів, які стали інвалідами внаслідок нещасного випадку на виробництві. Але як трактуватиметься ця норма на практиці, покаже час.

І ще нагадаємо, що, як і раніше, освітніми пільгами позаконкурсного зарахування будуть користуватися безпосередньо самі шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як 3 роки.

 
Новости законодательства 32 тиждень 2012 р.: 6 – 12 серпня PDF Печать

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

 

ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

Суттєві зміни до Закону про держзакупівлі

5 серпня 2012 р. набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель" N 5044-VI від 04.07.2012 р.

Із Господарського кодексу України виключено норми, що зобов’язували державні комерційні, казенні, комунальні унітарні підприємства, а також господарські товариства, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50%, при закупівлі товарів робіт чи послуг за ВЛАСНІ КОШТИ (не за державні), застосовувати процедури закупівель, визначені Законом про держзакупівлі.

Також зміни передбачено і до відомого багатьом Закону України "Про здійснення державних закупівель" N 2289-VI від 01.06.2010 р.(далі – Закон). Розглянемо деякі із них:

- переглянута сфера дії нормативно-правового акта, а саме встановлено, що він поширюється на підприємства лише у разі здійснення ними закупівель за рахунок державних коштів (раніше Закон застосовувався до підприємств за умови відповідності їх хоча б одній із трьох встановлених ознак, наприклад, користування підприємства податковою пільгою (протягом користування нею) тощо);

- розширено перелік випадків, на які дія Закону не поширюється. Так, наприклад, якщо предметом закупівлі є: придбання, оренда землі, будівель, іншого нерухомого майна або майнових прав на землю, будівлі, інше нерухоме майно; цінні папери, акції (частки, паї) у статутному (складеному) капіталі господарського товариства; освітні послуги, що надаються закордонними вищими навчальними закладами та науковими установами студентам, аспірантам, науковим і науково-педагогічним працівникам за межами України тощо, даний Закон не застосовується;

- встановлено, що строк для подання пропозицій конкурсних торгів може бути скорочено до 15 днів у разі обґрунтованої нагальної потреби у закупівлі також продуктів харчування та послуг з організації харчування (раніше скорочення строку було можливе лише у разі потреби у закупівлі продукції харчової промисловості, лікарських засобів і виробів медичного призначення);

- розширено перелік випадків, коли замовник має право визнати торги такими, що не відбулися. Це буде також можливо у разі скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг;

- процедура закупівлі в одного учасника може бути відмінена замовником також і у разі:

а) відмови переможця процедури закупівлі в одного учасника від підписання договору про закупівлю та/або у разі недосягнення між замовником та учасником (учасниками) процедури закупівлі згоди щодо істотних умов договору;

б) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;

в) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

Зауважимо, що до 05.08.2012 р. відміна була можлива лише у разі допущення замовником порушення порядку оприлюднення інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, визначеного Законом, та/або порушення, які вплинули на об'єктивність визначення переможця процедури закупівлі;

- передбачено, що істотні умови договору про закупівлю після його підписання можуть змінюватися також і у разі зміни ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок; узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг) тощо. Зауважимо, що зазначені положення, відповідно до норм ЗУ N 5044-VI можуть застосовуватися у разі укладення договорів про закупівлю до 05.08.2012 р. (незважаючи на те, що Головним юруправлінням були надані зауваження стосовно невідповідності такої норми принципам дії закону в часі, визначеним ст.ст. 58 та 94 Конституції України, вона все ж таки знайшла своє відображення в підписаному Президентом законі);

- із Закону виключено статтю, що встановлювала істотні умови договору про закупівлю (аж цілих дев’ять позицій). Враховуючи зазначене, при укладенні договору про закупівлю слід звертатися вже до ст. 180 Господарського кодексу, яка встановлює істотні умови для господарських договорів - предмет, ціну та строк дії договору.

 
Новости законодательства 33 тиждень 2012 р.: 13– 19 серпня PDF Печать

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

ОПОДАТКУВАННЯ

Хіт! Черговий крок ДО (від) платників податків. Коментар до Закону N 5083

З дня прийняття ПКУ вже зроблено більше 30 кроків (тобто кодекс коригувався вже більше 30 разів) для покращення вітчизняної системи оподаткування. Але здається, що бажане покращення так і залишається омріяним, а внесені зміни більше стомлюють, ніж дають позитивний результат. Сьогодні до вашої уваги зміни до ПКУ, внесені Законом N 5083. Зауважте, що майже всі вони діють з 12 серпня 2012 року (крім деяких, які наберуть чинності з 19.11.2012 р. та 01.01.2013 р.).

Податок на прибуток

З 12.08.2012 р.:

1) зникли з ПКУ абз. 2 і 3 п. 152.3 ПКУ. Ця норма передбачала подання разом з декларацією з податку на прибуток переліку доходів та витрат платника податку в розрізі контрагентів - платників єдиного податку або простіше - додатка ОК до відповідної декларації. Тому, на нашу думку, вже подаючи декларацію з податку на прибуток підприємств за 9 місяців, про цей додаток можна буде забути (незважаючи на те, що додаток ОК був відмінений посеред кварталу);

2) для тих, хто скористався правом на розстрочення минулорічних збитків протягом 2012 – 2015 рр. законодавець нарешті (!) прописав, що непогашена частина збитків після 2015 року підлягає врахуванню при визначенні податкових зобов’язань у наступних періодах до повного погашення такого від’ємного значення (звичайно, якщо не придумають іншого механізму розстрочення...).

З 01.01.2013 р.

Радикально зміниться порядок сплати податку на прибуток. Перед тим, як розпочати аналіз норми, хочемо процитувати пана Олександра Клименка – першої особи ДПС. Ось що він сказав з цього приводу: "це загальноприйнята європейська практика, що дозволить зменшити кількість контактів представників бізнесу із податковою службою. Підкреслю, що авансові платежі не сплачуватимуть представники малого та середнього бізнесу, тобто платники податку, у яких доходи не перевищують 10 млн.грн., та новостворені підприємства". А далі, як ми вже звикли, розбираємося, що з цього вийшло.

Для більшої доступності матеріалу, давайте введемо деякі умовні скорочення:

- загальники - платники податку на прибуток (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 млн. грн. (так звані, "малюки"));

- новостворені - платники податку, які зареєстровані протягом звітного року;

- інші платники – "малюки" (платники податку на прибуток, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний (податковий) період не перевищують 10 млн. грн.) та неприбуткові установи (організації).

 
Новости законодательства 34 тиждень 2012 р.: 20– 26 серпня PDF Печать

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

 

 

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

Нормотворці запропонували нові механізми стимулювання зайнятості населення

Новий, сподіваємось, більш ефективний механізм стимулювання працевлаштування населення викладено у Законі України "Про зайнятість населення" N 5067-VI. Зауважимо, що до 1 січня 2013 р. залишається діючим однойменний Закон N 803-XII від 01.03.91 р., що регулює зазначену сферу.

Законом запроваджується низка компенсаційних пільгових програм, які мають зацікавити як роботодавців, так і населення, що працевлаштовується. Значну увагу приділено наданню послуг з посередництва у працевлаштуванні, застосуванню праці іноземців та осіб без громадянства, відповідальності за порушення законодавства про зайнятість тощо. Крім цього, значна низка коригувань передбачена і до інших Законів, що тим чи іншим чином стосуються зайнятості населення.

1. Програми стимулювання зайнятості населення

Для роботодавців:

- роботодавці, що протягом 12 місяців працевлаштовували на новостворені робочі місця працівників та виплачували їм з/п у розмірі, не меншому ніж 3 мінімальні з/п, мають право на компенсацію фактичних витрат у розмірі 50% суми нарахованого єдиного соцвнеску на відповідну особу за місяць протягом наступних 12 місяців. Увага! Право на компенсацію втрачається у разі зменшення штатної чисельності працівників та фонду оплати праці;

- при працевлаштуванні за направленням органів зайнятості на нові робочі місця недостатньо конкурентоспроможних громадян, (зокрема, до таких віднесено: одного із батьків, що має на утриманні дітей віком до 6 років; інвалідів, які не досягли пенсійного віку; осіб, звільнених після відбуття покарання тощо), та яким надано статус безробітного строком не менше ніж на 2 роки, роботодавцям щомісяця компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного соцвнеску;

- суб’єкти малого підприємництва (юридичні та фізичні особи-підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період не перевищує 50 осіб та річний дохід не більше суми, еквівалентної 10 млн. євро відповідно до ст. 55 ГКУ), що працевлаштовують безробітних за направленням органів зайнятості строком не менш ніж на 2 роки на нові робочі місця у пріоритетних видах економічної діяльності, мають право на отримання щомісячної компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного соцвнеску за відповідну особу тощо.

Для громадян:

- зауважимо, що у порівнянні із діючим у даний час Законом про зайнятість, відкориговано перелік громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Якщо зараз до таких громадян, зокрема, належать жінки, які мають дітей віком до 6 років, одинокі матері, що мають дітей до 14 років або дітей-інвалідів, то з 1 січня 2013 р. право на додаткові гарантії буде мати також і батько дитини, або особа, яка замінює батьків. Також встановлено, що один із батьків (особа, яка їх замінює), яка утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності), також відноситься до громадян, що мають право на додаткові гарантії;

- з метою стимулювання самозайнятості передбачено надання безоплатних індивідуальних і групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності;

- БЕЗРОБІТНІ із числа застрахованих осіб, що виявили бажання провадити підприємницьку діяльність, мають право на отримання одноразової допомоги по безробіттю для організації такої діяльності. При нездійсненні або припиненні такої діяльності упродовж 2-х років з дня держреєстрації юрособи чи фізособи – підприємця, право на чергове отримання такої допомоги з метою організації вже іншої підприємницької діяльності втрачається;

- з метою залучення молодих працівників (віком до 35 років) до РОБОТИ В СЕЛАХ ТА СЕЛИЩАХ запроваджується достатньо цікава програма, відповідно до якої працівник, який уклав договір на строк не менше як 3 роки із роботодавцем, розташованим у даній місцевості, отримує житло на строк його роботи та одноразову адресну допомогу у 10-кратному розмірі мінімальної з/п (житло та допомога надаються за рахунок бюджетних коштів). За умови роботи в такому населеному пункті не менше 10 років, житло передається працівнику у власність;

- передбачена можливість проходження СТАЖУВАННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ та учнів ПТУ з внесенням запису про його проходження до трудової книжки. Стажування проводиться за відповідним договором (форма та Порядок укладення має затвердити КМУ), а його строк не може перевищувати 6 місяців;

- ОСОБИ, ЩО СТАРШІ ЗА 45 РОКІВ, а страховий стаж яких не менше 15 років, мають право на одноразове отримання ваучера на перепідготовку, підвищення кваліфікації тощо. Вартість ваучера не може перевищувати 10-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

 
Новости законодательства 35 тиждень 2012 р.: 27 серпня – 2 вересня PDF Печать

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

 

ВІДРЯДЖЕННЯ

Внесено зміни до Інструкції про службові відрядження

Мінфін вніс корективи до Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Мінфіну N 59 від 13.03.98 р. (в редакції наказу N 362 від 17.03.2011 р.). Нагадаємо, що норми цього документа регулюють службові відрядження держслужбовців, а також інших осіб, які направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів. Тому, якщо підприємство не є одержувачем бюджетних коштів, на нього норми Інструкції не поширюються (на підтвердження цих слів - лист Мінфіну N 31-07230-16-25/13720 від 03.06.2011 р.). Проте податкова неодноразово зазначала, що інші підприємства та організації (приватної форми) цей документ можуть використовувати як допоміжний (довідковий) (див., приміром, лист ДПА у м. Києві N 9445/10/31-606). Зважаючи на це, хочемо звернути увагу на останні зміни Інструкції про службові відрядження.

1. Уточнено, що дата на транспортному квитку (вибуття транспортного засобу з місця постійної роботи відрядженого працівника) має збігатися з датою вибуття працівника у відрядження згідно з наказом про відрядження. Дата на транспортному квитку (прибуття транспортного засобу до місця постійної роботи відрядженого працівника) має збігатися з датою прибуття працівника з відрядження згідно з наказом про відрядження.

2. Пункт 14 розділу І Інструкції про службові відрядження приведено у відповідність зі статтею 121 КЗпП. Відтак, оплачувати працю відрядженому працівнику слід за виконану роботу за всі робочі дні тижня за графіком відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, проте розмір такої оплати не може бути нижчим середнього заробітку працівника. Для розрахунку останнього нам потрібно звернутися до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ N 100 від 08.02.95 р. Оплату праці виплачуємо за більшим з показників, які ми отримали. Такий самий порядок розрахунку оплати праці за час відрядження має бути зазначений в Положенні про відрядження по підприємству.

Нагадаємо, що аналогічні зміни були внесені до ст. 121 КЗпП Законом N 3231-VI від 19.04.2011 р., який набрав чинності більше року назад - 13.05.2011 р. До цього норми Інструкції про службові відрядження і КЗпП суперечили одна одній. Проте, звичайно, пріоритет мав КЗпП.

3. Уточнено, що строк відрядження в межах України може перевищувати 30 календарних днів у випадках, передбачених постановою КМУ N 98 від 02.02.2011 р. (наприклад, при відрядженні працівників для монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт. У цьому разі строк відрядження не повинен перевищувати строк будівництва об’єктів). Аналогічні зміни внесені і для закордонних відряджень. Відтак, строк такого відрядження визначається керівником, але не може перевищувати 60 календарних днів, за винятком випадків, передбачених постановою КМУ N 98 від 02.02.2011 р.

4. Пункт 5 розділу ІІ Інструкції доповнено новим абзацом. За ним, якщо працівник, відряджений в межах України для участі у переговорах, конференціях, симпозіумах з питань, що стосуються основної діяльності підприємства, за умовами запрошення безоплатно забезпечується харчуванням організаторами заходів або якщо вартість харчування включається до рахунків на найм житлового приміщення, проїзних документів без визначення конкретної суми, добові витрати* відшкодовуються частково в розмірах:

- 80% при одноразовому харчуванні - 24,00 грн.;

- 55% при дворазовому харчуванні  - 16,50 грн.;

- 35% при триразовому харчуванні - 10,50 грн.

*Нагадаємо, що сума добових для бюджетників в межах України складає 30 грн. Даний показник затверджено постановою КМУ N 98 від 02.02.2011 р.

 
Новости законодательства 37 тиждень 2012 р.: 17– 23 вересня PDF Печать

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

 

 

Реклама тютюнових виробів зникне з 16 вересня

Нагадуємо, що цієї неділі – 16 вересня 2012 р. наберуть чинності зміни до декількох законів та КпАП, відповідно до яких майже повністю ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ РЕКЛАМА ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ (згідно із ЗУ N 3778-VI від 22.09.2011 р.). Виключення становить лише реклама, розміщена у спеціалізованих виданнях тютюнової галузі, а також на спеціальних виставкових заходах, допуск на які будуть мати лише працівники підприємств – виробників та оптових продавців тютюнових виробів.

Одночасно з цим, накладена заборона на:

- розміщення зображення тютюнових виробів, а також товарних знаків, під якими вони випускаються, на будь-яких товарах, не пов’язаних із вживанням тютюну;

- проведення рекламних акцій, лотерей, конкурсів та розважальних заходів, умовою участі у яких є придбання тютюнових виробів (у т.ч. проведення обміну тютюнових виробів на будь-які інші товари, роботи чи послуги);

- розміщення у рекламі будь-яких товарів чи послуг зображення тютюнових виробів або процесу паління тютюнових виробів.

- проведення різноманітних розсилок, що стосуються виробів із тютюну, поштою, електронною поштою, а також засобами мобільного зв’язку;

- спонсорування тютюну (будь-який вид внеску в будь-яку подію, захід або окрему особу, метою чи результатом або ймовірним результатом якого є стимулювання продажу тютюнового виробу або вживання тютюну, прямо чи опосередковано);

- стимулювання продажу тютюну (будь-який вид передачі комерційної інформації, рекомендації або дії, метою чи результатом або ймовірним результатом якого є стимулювання продажу тютюнового виробу або вживання тютюну, прямо чи опосередковано) тощо.

Увага! Для тих, хто вирішить обминути зазначені вимоги, не зайвим буде нагадування щодо відповідальності за ігнорування правил.

Так, наприклад, за порушення заборони щодо реклами, стимулювання продажу та спонсорства тютюнових виробів передбачено фінсанкції в розмірі від 30 до 50 тис. грн. за кожен факт реклами на окремому рекламному носії або кожний окремий захід з метою стимулювання продажу тютюнових виробів.

Розмір відповідальності відповідно до КпАП дещо менший, але все одно слід мати на увазі, що здійснення окремих правопорушень у цій сфері загрожує для посадових осіб рекламодавця та/ або розповсюджувача реклами фінсанкціями від 1700 до 5950 грн., а для громадян – від 85 до 425 грн.

 
Новости законодательства 36 тиждень 2012 р.: 3– 9 вересня PDF Печать

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

 

ЗАХИСТ ПРАВ ВКЛАДНИКІВ

Розмір відшкодування за банківськими вкладами збільшено до 200 тис. грн.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (відповідно до ЗУ N 2740-III від 20.09.2001 р.) ГАРАНТУЄ кожному вкладнику учасника (тимчасового учасника) Фонду та санаційного банку відшкодування коштів за його вкладами, включаючи відсотки, в розмірі вкладів на день настання недоступності вкладів, але не більше певної суми, розмір якої встановлюється Фондом. Протягом останніх років розмір максимального відшкодування становив 150 тис. грн., але незабаром він зросте до 200 тис. грн.

Приємною новиною є поширення цих нововведень на банки, що станом на 21 серпня 2012 р. перебувають у стадії ліквідації. Фонд гарантування надав відповідний перелік, у який увійшла двадцять одна банківська установа, серед яких АКБ "Європейський", ПАТ "Банк Столиця", ВАТ Банк "Біг Енергія" тощо. За отриманням відшкодування вкладники таких банків мають звернутися до Фонду до 31 грудня 2012 р.

Нагадаємо, що Фонд відшкодовує кошти за кожним недоступним вкладом. Але якщо в одному банку було розміщено одразу декілька вкладів, то враховується загальна сума вкладів (тобто, якщо в особи є два вклади по 150 тис. грн. в різних банках, їй мають повернути 300 тис. грн., а якщо два вклади по 150 тис. грн. в одному банку – то тільки 200 тис. грн.).

 
Новости законодательства 38 тиждень 2012 р.: 17– 23 вересня PDF Печать

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

ТАРИФИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ

НКРЕ збільшила місячний обсяг споживання електроенергії

НКРЕ збільшила місячний обсяг споживання електроенергії на період з 1 жовтня по 30 квітня з 1800 до 3600 кВт·год для населення, що проживає в:

- житлових будинках (у т.ч. в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками або електроопалювальними установками та кухонними електроплитами (у т.ч. в сільській місцевості);

- багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом, і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання.

При цьому тарифи за спожиту енергію не змінилися, а, отже, за використану енергію об’ємом до 3600 кВт год будемо розраховуватися, виходячи зі ставки 21,54 коп. (з ПДВ), понад 3600 вВт – 95,76 коп. (з ПДВ) за 1 кВт год.

Нагадаємо, що тарифікація в залежності від обсягу споживання для вищезазначених категорій громадян була введена з 1 травня 2012 р. (відповідно до постанови НКРЕ N 497 від 23.04.2012 р.) і передбачала наступні об’єми споживання:

- з 1 травня по 30 вересня – до 250 кВт, понад 250 до 800 кВт та понад 800 кВт;

- з 1 жовтня по 30 квітня – до 1800 (відповідно до коментованих змін - 3600) та понад 1800 (вже 3600 кВт).

Крім цього передбачено, що електроенергія, яка витрачається у гуртожитках на технічні цілі та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за тарифом 30,4 коп. за 1 кВт·год, а для гуртожитків, розташованих у сільській місцевості, 1 кВт електроенергії на такі ж самі цілі обійдеться у 28,1 коп.(без ПДВ)

------------------------

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики "Про затвердження Змін до Тарифів на електроенергію, що відпускається населенню" (N 1183 від 13.09.2012 р.)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.09.2012 р. за N 1583/21895 та набирає чинності 01.10.2012 р., але не раніше дня офіційного опублікування

 
Новости законодательства 39 тиждень 2012 р.: 24– 30 вересня PDF Печать

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

 

ПРОКУРАТУРА

Адвокатуру реформували. На черзі – прокуратура...

Президент підписав Закон N 5288-VI, який суттєво обмежив повноваження прокуратури під час виконання нею своїх функцій.

Так, зокрема:

1. Скасовано повноваження прокурора щодо видання таких обов’язкових для виконання актів прокурорського реагування, як протест та припис. Натомість встановлено єдиний акт прокурорського реагування на виявлені порушення закону - подання до органів державної влади, підприємств, установ чи просто фізичних осіб-підприємців. Внесення такого подання не тягне за собою зупинення дії нормативно-правових актів, припинення певної діяльності, необхідності вчинення дій або безумовного усунення порушень. Однак у разі його відхилення, прокурор має право звернутися до суду з позовом протягом 15 днів з дня одержання повідомлення про відхилення або в разі неотримання повідомлення про результати розгляду подання - з дня закінчення визначеного прокурором строку для його розгляду.

2. Відкориговано порядок здійснення прокурорської перевірки. Так, передбачено, що перевірки можуть проводитись за письмовими зверненнями органів державної влади, місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, фізичних та юридичних осіб, а також за власною ініціативою прокурора.

При цьому перевірки за заявами фізичних чи юридичних осіб, зверненнями та запитами депутатів усіх рівнів (крім заяв та повідомлень про кримінальне правопорушення) можуть проводитись лише у разі їх попереднього розгляду компетентними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами або неприйняття ними у встановлені строки рішень з цих питань. Отже, громадянам та юрособам, перш ніж звернутися зі скаргою до органів прокуратури, попередньо необхідно буде звертатися до відповідних органів держвлади або місцевого самоврядування.

До того ж, перевірки будуть проводитись лише після прийняття прокурором відповідної постанови, в якій зазначатимуться підстави, що свідчать про можливі порушення законності, а також обґрунтовуватиметься необхідність вчинення прокурором конкретних дій. Копія постанови обов’язково має надаватися особі, на права та свободи якої може вплинути проведення прокурорської перевірки. Така постанова може бути оскаржена цими особами до прокурора вищого рівня або суду в порядку адміністративного судочинства протягом 10 днів з дня одержання її копії.

3. Обмежено перелік підстав для представництва прокурором інтересів громадянина в суді.

Так, з моменту набрання Законом чинності, такими підставами можуть бути лише: неспроможність громадянина через фізичний стан, недосягнення повноліття, похилий вік, недієздатність або обмежену дієздатність самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження. Наявність таких підстав має бути підтверджена прокурором шляхом надання суду відповідних доказів.

Нагадаємо, що нині діюча редакція ЗУ "Про прокуратуру" допускає наявність інших поважних причин, що перешкоджають громадянину самостійно захистити свої права у суді і дозволяють здійснювати його представництво прокурору.

 

 
Новости законодательства 40 тиждень 2012 р.: 1 – 7 жовтня PDF Печать

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

 

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ

Прийнято Закон про адмінпослуги

Тема упорядкування надання адміністративних послуг не нова - нею вже переймався уряд (постанова N 915 від 11.10.2010 р., розпорядження N 1076-р від 26.10.2011 р.), але тільки зараз прийнято законодавчий акт (N 5203-VI від 06.09.2012 р.), який має на меті створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адмінпослуг та запобігання проявам корупції під час їх надання.

Якщо коротко, то адмінпослуга – це результат здійснення владних повноважень держорганом за заявою фізичної або юридичної особи. Насправді, кожен з нас дуже часто змушений звертатися до держорганів, наприклад, для отримання закордонного паспорта, ліцензій, довідок тощо. І всі знають, скільки часу та грошей інколи забирають такі процедури.

Сподіваємося, в цій сфері таки наведуть лад, і звернення до держоргану за черговим папірцем вже не буде такою проблемою, як зараз.

Детальний коментар до нового закону читайте у статті Ганни Степанець "ЗАКОН ПРО АДМІНПОСЛУГИ – КРОК НАЗУСТРІЧ ЛЮДЯМ?"

 
Новости законодательства 41 тиждень 2012 р.: 8– 14 жовтня PDF Печать

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

ДОКУМЕНТ ТИЖНЯ

Змінено строки сплати єдиного соцвнеску для підприємців

ВРУ суттєво перекроїла процедуру сплати єдиного соціального внеску (далі – ЄСВ) фізособами-підприємцями та самозайнятими особами.

Разом з тим, хочемо відмітити, що на офіційному сайті ПФУ оприлюднено проект змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (затверджений Постановою ПФУ N 22-2 від 08.10.2010 р.).

Планується, що ці зміни наберуть чинності з 01.02.2013 р. За ними, у наступному році звітність подаватиметься:

- фізособами-підприємцями (в т.ч. "спрощенцями") раз на рік до 10 лютого року, наступного за базовим звітним періодом;

- самозайнятими особами - раз на рік до 1 травня року, наступного за базовим звітним періодом.

 
Новости законодательства 42 тиждень 2012 р.: 15– 21 жовтня PDF Печать

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

 

 

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Посилено кримінальну відповідальність за фальшування марок акцизного збору

Парламент посилив кримінальну відповідальність за фальшування марок акцизного збору, передбачивши внесення відповідних змін до Кримінального кодексу України.

Так, за виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору, голографічних захисних елементів передбачено санкцію у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи у великому розмірі, каратимуться позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

В даному випадку дії вважаються вчиненими у великому розмірі, якщо сума підробки у 200 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (у 2012 році це 107300 грн.)*.

Зауважимо, що раніше покарання за подібні злочини було у вигляді штрафу в розмірі від 500 до 5000 НМДГ (від 8500 до 85000 грн.) з конфіскацією товарів, промаркованих підробленими марками.

*Примітка.

Згідно з п. 5 підрозділу 1 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України, для норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації злочинів або правопорушень, сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної пп. 169.1.1 ПКУ для відповідного року.

На 2012 рік розмір податкової соціальної пільги встановлено на рівні 536,50 грн.

При посиланні на неоподатковуваний мінімум у разі визначення розмірів штрафів, як і раніше, застосовується сума у розмірі 17 грн.

 
Новости законодательства 43 тиждень 2012 р.: 22– 28 жовтня PDF Печать

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

 

 

СПИСОК FATF

Україна затвердила перелік країн, які входять до "чорного списку" FATF

Наказом Держфінмоніторингу України N 139 від 01.10.2012 р. відповідно до Публічної заяви Групи з розробки фінансових заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванням тероризму (FATF) від 22.06.2012 р., та на виконання вимог постанови Кабміну N 765 від 25.08.2010 р. затверджено Перелік країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

До цього переліку ввійшли такі країни, як Ісламська Республіка Іран та Корейська Народна Демократична Республіка.

Нагадаємо, що 22.06.2012 р. FATF відповідно до вищезазначеної Публічної заяви надала "чорний та сірий списки" країн, що підпадатимуть під моніторинг FATF.

До так званого "чорного списку" належать країни, щодо яких FATF закликає застосувати контрзаходи з метою захисту міжнародної фінансової системи від відмивання грошей і фінансування тероризму (Іран, Північна Корея).

До "сірого списку" увійшли ті країни, які не досягли достатнього прогресу в усуненні певних недоліків або не виконують розроблений спільно з FATF план дій по їх усуненню (Куба, Болівія, Ефіопія, Гана, Індонезія та ін.).

Україна перестала бути об'єктом моніторингу FATF з 28.10.2011 р.

 
Новости законодательства 44 тиждень 2012 р.: 29 жовтня – 4 листопада PDF Печать

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

 

"АВТОЦИВІЛКА"

Нові положення "автоцівілки" запрацюють вже з 4 листопада 2012 р.

4 листопада 2012 р. набере чинності Закон України N 5090-VI від 05.07.2012 р. (частина його положень), яким передбачено зміни до низки законів сфери страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Звертаємо вашу увагу на найбільш важливі норми цього нормативного акту:

- страховиків, яким дозволено займатися "автоцивілкою", зобов’язали отримати членство в МТСБУ (Моторному (транспортному) страховому бюро України) - єдиному об’єднанні страховиків, які здійснюють обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

- Кабмін уповноважено на встановлення максимальних розмірів страхових платежів для договорів міжнародної "автоцивілки", у межах яких МТСБУ у свою чергу буде встановлювати обов’язкові для своїх повних членів єдині розміри страхових платежів;

- накладено заборону на виїзд з України до країн - членів міжнародної системи автострахування "Зелена картка" транспортного засобу (далі - ТЗ), зареєстрованого в Україні, у разі відсутності договору міжнародного страхування, укладеного зі страховиком - повним членом МТСБУ і посвідченого відповідним уніфікованим страховим сертифікатом "Зелена картка";

- встановлено особливості чинності договорів страхування у разі зміни власника забезпеченого ТЗ. Так, передбачено, що:

-- у разі зміни власника забезпеченого ТЗ договір страхування зберігає чинність до закінчення строку його дії;

-- при відчуженні забезпеченого ТЗ права та обов’язки страхувальника переходять до особи, яка прийняла такий ТЗ у свою власність;

-- у разі смерті страхувальника - фізособи його права та обов’язки за договором страхування переходять до осіб, які одержали забезпечений ТЗ у спадщину;

 
Новости законодательства 45 тиждень 2012 р.: 5– 11 листопада PDF Печать

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

 

ВИПИСКА ІЗ ДЕРЖРЕЄСТРУ

Потреба у паперових виписках із Держреєстру з 2013 року трохи зменшиться

З 1 січня 2013 р. будуть скасовані вимоги щодо обов’язкового подання виписки або витягу із Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб – підприємців до державних органів з метою отримання дозвільних документів, ліцензій, сертифікатів, держреєстрації діючих третейських судів, інформагентств, під час посвідчення правочинів, що укладаються нотаріусами тощо. Відповідні зміни передбачено до низки нормативних актів, серед яких ЗУ "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (N 2806-ІV від 06.09.2005 р.), "Про третейські суди" (N 1701-IV від 11.05.2004 р.), "Про нотаріат" (N 3425-XII від 02.09.93 р.).

Крім цього, з 18.01.2013 р. норми щодо необхідності подання витягу із Єдиного держресєтру в комплекті документів для порушення справи про банкрутство будуть виключені із нової редакції Закону про банкрутство (ЗУ N 4212-VI від 22.12.2011 р.), яка запрацює з цієї ж дати.

Нагадаємо, що відомості із Єдиного держреєстру відкриті і загальнодоступні (окрім деякої інформації), а відповідно до наказу Мін’юсту N 2009/5 від 19.08.2011 р., доступ до них через веб-сайт вже відкрито (http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeDR.html). Скористатися інформацією із реєстру за допомогою мережі Інтернет, за необхідності, можуть як юридичні та фізичні особи, так і органи державної влади.

Відповідні коригування допоможуть дещо зменшити бюрократичний тягар та спростити провадження діяльності юридичних та фізичних осіб-підприємців. В свою чергу, нагадуємо, що паперова форма нікуди не зникає. Так, наприклад, з 16.12.2012 р. наберуть чинності зміни до ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (N 755-IV від 15.05.2003 р.), згідно з якими виписка з Єдиного держреєстру буде використовуватися для ідентифікації юридичної особи або її відокремлених підрозділів та фізособи-підприємця під час провадження господарської діяльності та відкриття рахунку в банку.

 
Новости законодательства 46 тиждень 2012 р.: 12– 18 листопада PDF Печать

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

 

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

Введено акцизний податок на бензол та метанол

Нормотворці віднесли до підакцизних товарів бензол сирий кам’яновугільний та метанол технічний (метиловий спирт), які використовуються як компоненти моторних палив, встановивши для них ставки акцизного податку у розмірі 250 та, відповідно, 400 євро за 1000 кг.

При цьому, встановлено особливості оподаткування зазначених речовин в якості сировини для хімічної промисловості. Передбачено, що бензол та метанол, можуть бути реалізовані як сировина для виробництва в хімічній промисловості за нульовою ставкою акцизного податку. Ввезення зазначених речовин з цією ж метою здійснюється без сплати акцизного податку.

У обох випадках органи ДПС будуть контролювати цільове використання реалізованих або ввезених бензолу та метанолу.

 
Новости законодательства 47 тиждень 2012 р.: 19– 25 листопада PDF Печать

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

 

ІНВАЛЮТА

Частина інвалютної виручки підлягає обов’язковому продажу

Завдячуючи прийняттю ВРУ Закону України N 5480-VI в руках головного банку країни опинилися нові інструменти регулювання грошово-кредитної політики.

Мова йде про щойно отримані НБУ повноваження щодо встановлення розміру надходжень в інвалюті, що підлягають обов'язковому продажу та безпосередньо порядку проведення такого обов'язкового продажу інвалюти. Вимоги відносно обов’язкової реалізації частини інвалютних надходжень можуть бути запроваджені лише тимчасово – на строк до 6 місяців.

Крім цього, Нацбанк отримав право змінювати строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів. Як і у попередньому випадку, вимоги щодо спеціальних строків можуть бути встановлені лише на певний період – на строк до 6 місяців.

 
Новости законодательства 48 тиждень 2012 р.: 26 листопада – 2 грудня PDF Печать

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

 

 

 

РЕКЛАМА

Реклама лише в національній валюті

Рекламуючи товари чи послуги, слід мати на увазі щойно запроваджене нормотворцями правило, відповідно до якого будь-яка інформація щодо цін чи тарифів має наводитися виключно у гривнях. Зазначена норма стосується лише реклами, яка розміщується чи розповсюджується на території України.

Відповідні нововведення передбачено до ЗУ "Про рекламу" N 270/96-ВР від 03.07.96 р.

 

 
Новости законодательства 49 тиждень 2012 р.: 3– 9 грудня PDF Печать

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

 

БІОМЕТРИЧНІ ДОКУМЕНТИ

Українці отримають електронні паспорти

Нарешті зазнав офіційного оприлюднення Закон, що, ще перебуваючи на стадії законопроекту, спричинив багато галасу в інформаційному просторі України.

Так, мова йде саме про Закон "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", що в народі отримав назву "Закон про біометричні паспорти".

Закон передбачає створення Єдиного державного демографічного реєстру (далі-Реєстр) – грандіозної за своїм масштабом БАЗИ ДАНИХ про всіх мешканців України (не тільки про її громадян, а й осіб без громадянства, мігрантів, біженців тощо), до якої заноситимуться повні паспортні дані особи, а також інформація про неї з усіх відомчих баз даних, від міністерств до органів місцевого самоврядування, тобто фактично максимально повна інформація про особу.

Закон містить перелік документів, що оформлятимуться із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру.

При цьому в поле зору законодавців потрапили не лише паспорти (національні та для виїзду за кордон), а й низка інших документів, що посвідчують особу, зокрема:

- посвідчення водія;

- тимчасове посвідчення громадянина України;

- посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;

- посвідки на постійне та тимчасове проживання та ін.

ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ, за новим законодавством, матиме форму картки, що містить безконтактний електронний носій (так званий "чіп"). Оформлятиметься документ Державною міграційною службою всім особам, починаючи від народження та незалежно від віку, на кожні 10 років.

Строк оформлення паспорта видається дещо тривалим - до 30 календарних днів з дня оформлення заяви-анкети на його отримання. Бажаючим отримати документ терміново все одно доведеться чекати до 10 робочих днів з дня оформлення відповідної заяви-анкети.

Що стосується ЗАКОРДОННИХ ПАСПОРТІВ, то внесення до них біометричних даних (наприклад, відбитків пальців) має певні переваги. Так, по-перше, ускладнюється можливість їх підробки, по-друге – прискорюється процедура перетину кордону, оскільки скорочується час введення даних про особу, що перетинає кордон, до інформаційної системи.

Однак, щоб мандрувати з дитиною – доведеться оформити на неї окремий паспорт. Строк дії закордонного паспорта осіб, які не досягли 16-річного віку, становитиме 4 роки, а "дорослого" паспорта - 10 років.

Водночас Закон надає право особам відмовитись від отримання біометричних документів у зв'язку з їх релігійними переконаннями.

Звертаємо увагу, що документи, які посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, видані до дня набрання чинності цим Законом, є чинними до закінчення строку їх дії та не підлягають обов'язковій заміні, окрім водійських посвідчень радянського зразка, які припинять свою дію з 1 січня 2014 року (п. 1 Перехідних положень Закону).

Детальніше читайте у статті Анни Скуміної "Закон про біометричні паспорти: крок до Європи чи новий клопіт?", яку розміщено в системах "Дінай:Гросбух", "Дінай:ЗЕДексперт", "Дінай:Бос" та "Дінай:Професіонал".

 
Новости законодательства 50 тиждень 2012 р.: 10– 16 грудня PDF Печать

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

 

ТЮТЮНОВІ ВИРОБИ

Що треба знати про куріння після 16 грудня 2012 року

З 16 грудня 2012 року набирають чинності чергові нововведення у сфері боротьби із курінням, які внесені Законом N 4844-VI від 24.05.2012 р.

Найбільш обговорювана новина – це ПОВНА ЗАБОРОНА КУРІННЯ у приміщеннях закладів ресторанного господарства.

УВАГА! Повна заборона куріння поширюється не лише на тютюнові вироби, а й також на електронні сигарети та кальяни.

Крім цього аналогічна заборона вводиться і на паління у приміщеннях об'єктів культурного призначення, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ, у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту (дана заборона запрацювала з 17.06.2012 р.), на стаціонарно обладнаних зупинках маршрутних транспортних засобів тощо.

Відповідно, зазнав змін і перелік тих місць, де ще можна "побавитися" цигаркою.

Це спеціально відведені для цього місця:

- у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

- у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;

- у приміщеннях гуртожитків;

- в аеропортах та на вокзалах.

При цьому до розміру таких спеціально відведених місць тепер передбачено певні вимоги – сумарна їх площа не має перевищувати 10% загальної площі відповідної споруди чи приміщення.

 
Новости законодательства 51 тиждень 2012 р.: 17– 23 грудня PDF Печать

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

 

 

ДЕРЖБЮДЖЕТ

ДЕРЖБЮДЖЕТ на 2013 р. у цифрах

Цьогорічний головний фінансовий закон просто вражає своєю швидкістю проходження всіх обов’язкових інстанцій. Траєкторія руху із заліковими датами така:

- 3 грудня 2012 року подано до ВРУ проект Закону про Держбюджет на 2013 рік;

- 6 грудня 2012 року проект прийнято ВРУ;

- 17 грудня 2012 року повернуто з підписом Президента;

- 18 грудня 2012 року Закон офіційно був оприлюднений.

Доходи і витрати на 2013 рік

Основні показники бюджету на 2013 рік (ст. 1) виглядають так:

- доходи Держбюджету прогнозуються у сумі 362,830 млрд грн (у 2012 р. - 332,8 млрд грн);

- видатки Держбюджету – 412,061 млрд грн (у 2012 р. - 358,01 млрд грн);

- граничний обсяг дефіциту – 50,532 млрд грн (у 2012 р. - 25,1 млрд грн).

Граничний обсяг державного боргу, установлений на 31.12.2013 р., - 483,032 млрд грн.

*рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" (N 1768-III від 01.06.2000 р.) установлюється у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення (для працездатних осіб – 21%, для дітей – 75%, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів –100% відповідного прожиткового мінімуму).

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям у 2013 році не може бути більше ніж 75% від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.

 
Новости законодательства 52 тиждень 2012 р.: 24– 30 грудня PDF Печать

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

 

ВІДОМОСТІ ІЗ ДЕРЖРЕЄСТРУ

Встановлено Порядок отримання інформації із Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб - підприємців

Оновлений вигляд та зміст Виписки з Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб – підприємців, що з 16 грудня 2012 р. є документом, який підтверджує взяття на облік суб'єктів господарювання в органах статистики, ДПС та Пенсійному фонді, потребували приведення діючого законодавства у відповідність із нововведеннями. Крок до цього зробив Мін’юст, затвердивши Порядок надання відомостей з Єдиного держреєстру та одночасно скасувавши свій наказ, що роз’яснював особливості доступу до відомостей із зазначеного реєстру (N 2009/5 від 19.08.2011 р.). Якщо останнім було визначено лише особливості доступу до реєстру через веб-сайт, то щойно затвердженим документом встановлено детальний порядок отримання виписок, витягів та довідок про наявність або відсутність в Єдиному держреєстрі інформації, яка запитується, та затверджено форми запитів для отримання зазначених документів. Слід зазначити, що отримати виписку у порядку, передбаченому міністерством, можливо буде вже з дня офіційного опублікування наказу, а ось що стосується положень відносно видачі витягу та довідки, то вони запрацюють лише через 2 місяці після офіційної публікації документа.

Щодо загальних положень, то Порядком передбачено, що виписки, витяги та довідки видаються незалежно від місця зберігання реєстраційних справ юросіб та фізосіб-підприємців.

Зверніть увагу! Із запитом щодо надання виписки юрособа або фізособа-підприємець мають звернутися особисто (або через уповноважених представників), а для отримання витягу або довідки запит може бути надано як особисто, так і надіслано поштовим відправленням з описом вкладеного. При цьому головне не забути додати до запиту документ, що підтверджує внесення плати за отримання відповідних відомостей (копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку).

Строк видачі відомостей із Єдиного держреєстру встановлено ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (N 755-IV від 15.05.2003 р.). За відсутності підстав для відмови в розгляді запиту він не повинен перевищувати 5 робочих днів з дати надходження запиту.

 
Новости законодательства 1-2 тиждень 2013 р.: 2 – 13 січня PDF Печать

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

 

 

 

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Вивчаємо зміни, внесені до ПКУ Законом 5503

Новий рік приніс численні зміни до Податкового кодексу України, зокрема, їх містить і Закон N 5503-VI від 20.11.2012 р. Здебільшого вони покликані збільшити ставки податків та зборів. Але не обійшлось без "новорічно-різдвяних сюрпризів". Зокрема, з’являється новий різновид податкової перевірки - документальна невиїзна позапланова електронна перевірка.

Детальніше читайте в статті Тараса Шарого "ЗАКОН 5503: від індексації ставок податків і зборів до нового різновиду перевірки", яку розміщено в довідково-правових системах "Дінай".

ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

Хіт! Знайомимося з оновленою декларацією з податку на прибуток

Очікувано, декларація з податку на прибуток зазнає змін. Причина їх давно відома всім – введення з нового року щомісячної авансової сплати податку на прибуток для підприємств-"десятимільйонників".

Звично й те, що форма з’являється практично в останню мить. Тож про виконання п. 46.6 ПКУ, який регламентує початок застосування нових форм податкової звітності, говорити не доводиться, бо вони не виконуються!

Отже, нову форму декларації з податку на прибуток, яка ще офіційно не набрала чинності (станеться це, коли документ офіційно опублікують), потрібно подавати, починаючи з річної деки за 2012 рік, адже в ній відображатиметься розрахунок авансових внесків на 2013 рік. Нагадаємо, що її потрібно подати не пізніше 11 лютого разом з фінзвітністю.

Впевнені, що нова форма подаватиметься незалежно від того, чи підприємство підпадає під критерій "десятимільйонника", чи ні.

 
Новости законодательства 3 тиждень 2013 р.: 14 – 20 січня PDF Печать

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

ЗВІТНІСТЬ З ЄДИНОГО ПОДАТКУ

 

Податківці рекомендують платникам єдиного податку звітувати за старими формами

Як ми раніше інформували, 8 січня 2013 року набрав чинності наказ Мінфіну N 1159 від 07.11.2012 р., яким викладено у новій редакції форми податкових декларацій платників єдиного податку (як для фізосіб-підприємців, так і для юросіб). В широких масах "спрощенців" постало питання: яку форму використовувати для звітування за 4 квартал 2012 року?

Вже звично, що в цій ситуації податкова не виробила єдиного підходу до звітування. За інформацією від наших користувачів з різних регіонів України, декларацію у січні 2013 року приймали як за новою, так і за старою формою. Ми свого часу зробили припущення, що оскільки "єдинники" 5 і 6 груп не мають своєї декларації, то звітувати потрібно за новою формою.

Але в коментованому листі, який стосувався виключно фізосіб-єдинників, податкова висловила свою позицію:

1) платники єдиного податку 1 – 3 груп звітують за старою формою;

2) платники єдиного податку 5 групи звітують теж за старою формою, але разом з декларацією їм рекомендується подати в довільній формі доповнення до декларації, що вважається невід'ємною частиною податкової декларації.

Як зазначає податкова, таке доповнення подається з поясненням мотивів його подання та повинно містити інформацію про:

- суму доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 7 або 10%;

- суму доходу, що перевищує обсяги, встановлені пп. 5 п. 291.4 ПКУ, у звітному (податковому) періоді;

- суму доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж передбачено п. 291.6 ПКУ, у звітному (податковому) періоді;

- суму доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, у звітному (податковому) періоді.

Також податківці зазначили, що при заповненні декларації підприємцями зазначаються ті види економічної діяльності (номер та назву згідно з КВЕД), які відповідають видам діяльності в облікових даних на момент подання податкової декларації.

Підсумуємо:

1. Підприємці 5 групи разом з декларацією мають подати в довільній формі додаток для нарахування встановленого розміру податку. Без певної долі іронії не можна упустити вимогу надання пояснення мотивів подання додатка у довільній формі. Ніби підприємці винні в тому, що Мінфін своєчасно не доробив форму!

2. Оскільки такий обхідний маневр прийнято для виконання п. 46.6 ПКУ, припускаємо, що "єдиноподатники"-юрособи 4 групи звітують за останній квартал 2012 року за старою формою, а ось юрособи 6 групи мають подати в довільній формі додаток, аналогічно, як і підприємці 5 групи.

3. Логічно було б припустити (на вимогу виконання п. 46.6 ПКУ), що за новою формою декларацію слід подавати, починаючи зі звіту за І квартал 2013 року. Але зразу попереджаємо, що форми декларацій будуть знову коригуватися. Можливо, навіть в останню хвилину, адже нинішня форма декларації не враховує вимоги нещодавнього Закону N 5503-VI від 20.11.2012 р. Нагадаємо, останнім документом з 4 січня 2013 року для платників єдиного податку 5 і 6 груп зменшено його ставку:

- до 5% від доходу для платників ПДВ (до змін – 7%);

- до 7% від доходу для неплатників ПДВ (до змін – 10%).

 
Новости законодательства 4 тиждень 2013 р.: 21– 27 січня PDF Печать

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

ДЕКЛАРАЦІЯ З ПДВ

Хіт! Мінфін об’єднує всі форми декларацій з ПДВ в одну

Мінфін затвердив уніфіковану форму податкової декларації з ПДВ. Тобто, відбувся перехід від 4-х існуючих на сьогодні форм податкових декларацій з ПДВ до однієї.

Затверджено нові редакції:

- форм податкової звітності з ПДВ, а саме: податкової декларації з ПДВ, уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок;

- Порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ.

Скасовуються:

- податкова декларація з ПДВ (скорочена);

- податкова декларація з ПДВ (спеціальна);

- податкова декларація з ПДВ (переробного підприємства);

- уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до статті 209 розділу V Кодексу);

- уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до пункту 209.18 статті 209 розділу V Кодексу);

- уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до пункту 1 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу).

Скоріше за все, відзвітувати за новими формами податківці попросять вже за січень (або за І квартал) 2013 року. Хоча, відповідно до п. 46.6 ПКУ вперше за уніфікованою формою деку потрібно подавати за лютий (або ІІ квартал) 2013 року, і це тільки за умови опублікування декларації в "Офіційному віснику України" у січні цього року.

Більше про нову декларацію з ПДВ ми вам розкажемо вже на наступному тижні.

 
Новости законодательства 5 тиждень 2013 р.: 28 січня– 3 лютого PDF Печать

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

 

БЕЗГОТІВКОВІ ОПЕРАЦІЇ

Не утримується ПДФО? Повідом про це банк у платіжному дорученні!

Нацбанк передбачив деякі доповнення до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті (затверджена постановою НБУ N 22 від 21.01.2004 р.), якими встановив, що:

1) при перерахуванні на банківські рахунки працівників підприємства доходу, з якого не утримується податок на доходи фізосіб (перелік таких доходів міститься у ст. 165 ПКУ), в полі "Призначення платежу" податковий агент має зазначити, що дохід не підлягає оподаткуванню. Нагадаємо, що розрахункові документи, зокрема, платіжки для виплати з/п, винагород, інших видів доходів, визначених ПКУ, приймаються банком лише одночасно із документами на перерахування податку з доходів фізосіб (або при подачі документів, які підтверджують сплату податку раніше);

2) поновити видаткові операції за рахунком клієнта банк може на підставі рішення податкового керуючого або суду. Зауважимо, що пп. 1.17 Інструкції містив лише випадки зупинення банком видаткових операцій.

Ще одним документом НБУ, який зазнав змін, стало Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів (затверджено постановою НБУ N 216 від 28.07.2008 р.). Зазначений документ доповнюється детальним порядком, за яким банки зможуть списувати кошти в інвалюті з рахунків боржників (клієнтів та банків) на підставі інкасового доручення, оформленого податковою.

 
Новости законодательства 7 тиждень 2013 р.: 11– 17 лютого PDF Печать

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

 

 

ЗВІТНІСТЬ З ПДВ

Вперше нову декларацію з ПДВ потрібно подавати за підсумками березня 2013 року

ДПС у м. Києві звертає увагу, що звітність з ПДВ за січень та лютий 2013 року має подаватися за формою, затвердженою наказом Мінфіну N 1492 від 25.11.2011 р. (тобто за старою формою). А за підсумками діяльності у березні 2013 року та у подальшому – за формою, затвердженою наказом N 1342 від 17.12.2012 р. (тобто за новою формою).

Дійсно, такий висновок цілком вписується у вимоги п. 46.6 ПКУ. Ось тільки так і залишиться нез’ясованим один нюанс: чи дійсно податкова взялась виконувати норми ПКУ, чи просто дала собі часову відстрочку для приведення у порядок свого програмного забезпечення для прийняття нових форм звітності з ПДВ?

 
Новости законодательства 6 тиждень 2013 р.: 4 - 10 лютого PDF Печать

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

 

РЕЄСТР ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ

Хіт! Реєстр податкових накладних та Порядок його заповнення від Мінфіну

Мінфін вирішив замінити Реєстр виданих та отриманих податкових накладних та Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних, що були затверджені наказом ДПС України N 1002 від 24.12.2010 р.

Тепер до вашої уваги нові форма Реєстру та Порядок його заповнення.

Суттєвих змін Реєстр на зазнав – слово "виписка" замінено на "складання", "ВМД" – на "митна декларація", "ставка 20%" - на "основна ставка".

Але можна відмітити й таке:

1) службове поле 02 "Відмітка про подання до декларації з ПДВ з позначкою:" підкориговано відповідно до нової форми декларації з ПДВ, що затверджена наказом N 1342 від 17.12.2012 р.;

2) в табличній частині Розділу І замість графи 12 "Експорт товарів та супутніх такому експорту послуг (база оподаткування)" тепер дві графи12 "Вивезення товарів за межі митної території України (база оподаткування)" та 13 "Постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено за межами митної території України". Цікаво те, що в п. 2.7 нового Порядку щодо заповнення даних граф сказано: "У графах 7–12 відображається інформація щодо постачання товарів/послуг". Графу 13 пропущено. Фраза ідентична тій, що була в Порядку N 1002, тому, напевно, її просто скопіювали в новий Порядок, забувши при цьому про нововведену 13 графу.

 
Новости законодательства 8 тиждень 2013 р.: 18 – 24 лютого PDF Печать

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

 

ЄДИНИЙ СОЦВНЕСОК ДЛЯ СПРОЩЕНЦІВ

Скільки та в який термін фізособи-спрощенці мають сплачувати єдиний соцвнесок у 2013 році

Нагадаємо, що 13.10.2012 р. набрав чинності Закон N 5292-VI від 18.09.2012 р., яким змінено строки сплати єдиного соцвнеску для підприємців. Документом передбачено, що спрощенці мають нараховувати соцвнесок поквартально і сплачувати до 20 числа місяця, що настає за оплачуваним кварталом.

Поряд з цим, щомісячна сума єдиного соцвнеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску* у межах максимальної величини**.

Виходячи з вищесказаного, у 2013 році:

1) щомісячний мінімальний страховий внесок становить:

з 1 січня - 398,01 грн (34,7% х 1147 грн);

з 1 грудня - 422,65 грн (34,7% х 1218 грн);

2) максимальна величина сплачуваного єдиного соцвнеску складає:

з 1 січня - 6766,15 грн (34,7% х 19499 грн);

з 1 грудня - 7184,98 грн (34,7% х 20706 грн).

Отже, фізособи-спрощенці у 2013 році мають сплачувати єдиний соцвнесок у такому мінімальному розмірі:

за І квартал 2013 року - 1194,03 грн (граничний термін сплати - 19.04.2013 р.);

за ІІ квартал 2013 року - 1194,03 грн (граничний термін сплати - 19.07.2013 р.);

за ІІІ квартал 2013 року - 1194,03 грн (граничний термін сплати - 21.10.2013 р.);

за ІV квартал 2013 року - 1218,67 грн (граничний термін сплати - 20.01.2014 р.).

 
Новости законодательства 9 тиждень 2013 р.: 25 лютого– 3 березня PDF Печать

Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

 

 

Позиція суду: підприємство вправі зараховувати переплату з податку на прибуток в рахунок сплати авансових внесків

Одне з найбільш резонансних питань початку 2013 року присвячувалось новим правилам сплати податку на прибуток. Переслідуючи фіскальну ціль "наповнити бюджет", податківці забороняли використовувати суму переплат в рахунок авансових сплат. У захист своєї позиції контролери використовували Узагальнюючу консультацію, затверджену наказом ДПС N 1171 від 21.12.2012 р. та власні відомчі накази про організацію роботи.

Тих платників, які не погодилися з позицією ДПС, чекали податкові вимоги з донарахування податку. Як і годиться в цій ситуації, більшість підприємств пішли шукати істину до суду. І добре, що він прислухався до платників податків.

Служителі Феміди підкреслили, що "узагальнююча податкова консультація щодо особливостей подання декларацій з податку на прибуток та сплати податку у 2013 року не є нормативно-правовим актом, а відповідно до вимог п.87.1 ст.87 ПК України надміру сплачені суми податку на прибуток можуть бути джерелом погашення податкового зобов'язання зі сплати авансового внеску по податку на прибуток у січні-лютому 2013 року без подання відповідної заяви платником податку".

Це не поодинока практика трактування даного питання. До такого висновку дійшли і судді Харківського окружного адміністративного суду у постанові N 820/486/13-а від 31.01.2013 р.

Сподіваємося, з часом позиція суду не зміниться, а тільки зміцніє!

 
Налоговая декларация - налоговая скидка

В дополнение к информации, данной в телепрограмме "Закон.Налоги.Право" от 02.02.2012г. информацию на тему “Налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах физлиц, представляем Вашему вниманию информацию по налоговой скидке».

 
Изменения в законодательстве. Обзор.

Для удобства клиентов компании "Аркада-Гранд", а также посетителей сайта, нами сделана подборка основных документов, необходимых
предпринимателям и предприятиям "единщикам". Кроме того, здесь Вы уведите актуальные на 12.01.2012г. формы основных Деклараций, налоговой накладной, КВЭД-2010 и другие нужные документы. Все документы доступны для просмотра и копирования, а также для
скачивания.

 
Ответственность физлица-предпринимателя PDF Печать

Ответственность физического лица – субъекта предпринимательской деятельности (далее – предпринимателя) за нарушение требований действующего законодательства со вступлением в силу Налогового кодекса изменилась. Также соответствующие изменения были внесены в части финансовой и административной ответственности, связанной с взиманием единого социального взноса (далее – ЕСВ). 

 

Сразу отметим, что если нормы других законов содержат ссылки на необлагаемый минимум, то для целей их применения используется сумма в размере 17 грн., кроме норм административного и уголовного законодательства в части квалификации преступлений или правонарушений. Для них сумма необлагаемого минимума устанавливается на уровне налоговой социальной льготы, определенной пп. 169.1.1 раздела IV НКУ для соответствующего года (п. 5 подраздела 1 раздела XX этого Кодекса).

Однако согласно абз. 8 п. 1 раздела XIX НКУ пп. 169.1.1 данного Кодекса вступает в силу с 01.01.2015 года. За период с 01.01.2011 г. до 31.12.2014 г. для целей применения указанного подпункта налоговая социальная льгота предоставляется в размере, равном 50 % размера прожиточного минимума для трудоспособного лица (в расчете на месяц), установленном законом на 1 января отчетного налогового года, – для любого налогоплательщика.

С 1 января 2011 года прожиточный минимум для трудоспособного лица установлен в размере 941 грн., значит, размер налоговой социальной льготы составляет 470,50 грн.

Рассмотрение ответственности предпринимателя начнем с нарушений порядка осуществления хозяйственной деятельности. При этом напомним, что с 16.11.2010 г. перечень лицензируемых видов деятельности значительно сократился.

 

 
Новости законодательства 18 - 19 тижні 2011 р.: 2 - 15 травня PDF Печать

Партнер компании «Аркада-Гранд»

 

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

ДОКУМЕНТ ТИЖНЯ

Хіт! Чого чекати з відміною свідоцтва про держреєстрацію?

Нагадаємо, що ще 7 квітня Верховна Рада прийняла Закон, яким передбачається скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи й фізичної особи-підприємця та використання натомість виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі - ЄДР). Президент підписав даний Закон 29 квітня, і на наступний день після його офіційного опублікування, тобто з 7 травня 2011 р., в Україні все ж таки буде введено принцип здійснення діяльності юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців без свідоцтва про державну реєстрацію.

 

 

 
Новости законодательства 13 тиждень 2011 р.: 28 березня – 3 квітня PDF Печать

 

Партнер компании «Аркада-Гранд»

 

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

ТЕМА ТИЖНЯ

ХІТ! І НАСТАВ ТОЙ ДЕНЬ... День набрання чинності ІІІ розділом ПКУ "Податок на прибуток"

Саме з сьогоднішнього дня (01.04.2011 р.) починають застосовуватися норми розділу ІІІ Податкового кодексу. І з цієї ж дати втратив чинність Закон про прибуток (Закон N 283/97-ВР від 22.05.97 р.), крім його п. 1.20 "Звичайна ціна", який діятиме до 01.01.2013 р. На зміну йому прийде ст. 39 ПКУ.
Нагадаємо про основні новації, які нам приніс цей весняний день:
1. ПКУ передбачено поступове зниження ставки податку на прибуток:
- з 1 квітня 2011 року по 31 грудня 2011 року включно - 23%;
- з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року включно - 21%;
- з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року включно - 19%;
- з 1 січня 2014 року — 16%.
2. Декларацію з податку на прибуток за І квартал 2011 року подають за старою формою і старими правилами. Декларацію за II квартал, за II та III квартали, за II-IV квартали необхідно заповнювати наростаючим підсумком за новими правилами. Її форма з дня на день має бути офіційно оприлюднена.
3. Нагадаємо, що станом на 01.04.2011 р. платники податків повинні провести інвентаризацію основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів. Детальніше про її проведення читайте у консультації нашого автора Ольги Янченко "НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ З 1 КВІТНЯ 2011 РОКУ". Розібратися у нових правилах оподаткування допоможуть і наступні довідки:
"КЛАСИФІКАЦІЯ ГРУП ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ І МІНІМАЛЬНО ДОПУСТИМІ СТРОКИ ЇХ АМОРТИЗАЦІЇ"
"КЛАСИФІКАЦІЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ І СТРОКИ ЇХ АМОРТИЗАЦІЇ"
"ПЕРЕЛІК ГРУП ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА МЕТОДИ АМОРТИЗАЦІЇ, ЩО МОЖНА ДО НИХ ЗАСТОСУВАТИ"
"ДАТА ВИЗНАННЯ ВИТРАТ ВІДПОВІДНО ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ"
"ДАТА ВИЗНАННЯ ДОХОДУ ВІДПОВІДНО ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ".
На 2011 рік для основних засобів зберігається "податковий" вартісний норматив у розмірі 1000 грн. З 01.01.12 р. до основних засобів відноситимуться матеріальні активи з очікуваним строком корисного використання більше одного року (або операційного циклу) і вартістю більше 2 500 грн.
4. Змінився перелік витрат на відрядження (пп. 140.1.7 ПКУ). До них додались витрати на бронювання квитків на транспорт і місць у готелях, а також витрати на оренду транспорту.
Крім того, збільшено суму добових :
– до 0,2 мінімальної зарплати, що діє на 1 січня звітного року (наразі це не більше 188,20 грн.,), - для відряджень по Україні (для держслужбовців – 30 грн);
– до 0,75 мінімальної зарплати, що діє на 1 січня звітного року (до кінця 2011 року це не більше 705,75 грн.), - для відряджень за кордон (для держслужбовців сума добових залежить від країни відрядження).
Більш детальну інформацію ви знайдете у довідках:
НОРМИ ДОБОВИХ ВИТРАТ НА ВІДРЯДЖЕННЯ ДЛЯ РОБІТНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ ВСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ (крім державних службовців та працівників бюджетних організацій)
НОРМИ ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ НА ВІДРЯДЖЕННЯ ДЛЯ БЮДЖЕТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
5. 01.04.2011 р. - епохальна дата для "єдинників", адже ПКУ не дозволяє включати до своїх витрат під час визначення об'єкта оподаткування витрати на придбання товарів (робіт, послуг) у фізосіб-єдинників (пп. 139.1.12 ПКУ). Виключенням з цього правила будуть тільки витрати на придбання робіт, послуг у тих фізосіб-єдинників, які здійснюють діяльність у сфері інформатизації.
6. Змінено дату визначення доходів і витрат:
- дохід від реалізації товару визнається за датою переходу до покупця права власності на нього;
- витрати, що формують собівартість товарів (робіт, послуг), визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів (робіт, послуг).

 
Новости законодательства 14 тиждень 2011 р.: 4 – 10 квітня PDF Печать

Партнер компании «Аркада-Гранд»

 

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

ДОКУМЕНТ ТИЖДНЯ 

ХІТ! Нові розміри допомоги при народженні дитини та строки її виплати

Президент України підписав закон, яким передбачається збільшення розміру допомоги при народженні дитини (приблизно на одну третину). Та хочемо звернути увагу майбутніх матусь на те, що збільшення зазнали і строки її виплати. Причому, ці строки збільшено у 2 рази. Якщо раніше допомогу на першу дитину мали виплатити протягом одного року, на другу - двох, на третю - трьох років, то тепер - протягом двох, чотирьох та шести років відповідно.
Як і раніше, допомога при народженні дитини нараховується у розмірах прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років (далі - ПМ), встановлених на день народження дитини (ст. 12 Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" в редакції ЗУ N 2334-III від 22.03.2001 р.):

 
Новости законодательства 16 тиждень 2011 р.: 18 – 24 квітня PDF Печать

 Партнер компании «Аркада-Гранд»

  

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

ДОКУМЕНТ ТИЖДНЯ 

Хіт! Набрав чинності Закон, який відмінив подачу декларації з податку на доходи фізосіб

Так і хочеться вигукнути: "дочекались". Президент України таки підписав Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України" (N 3221-VI від 07.04.2011 р.), який відмінив подачу декларації з податку на доходи фізосіб та тимчасово зменшив ставки акцизного податку.
Зразу звертаємо увагу читачів, що цей закон набрав чинності з дня його опублікування. А сталося це 20.04.2011 р. ("Голос України" N 72).
Нагадаємо, які новини він приніс для бухгалтерів.
По-перше, Законом, який коментується, виключено пп. "д" п. 176.2 ПКУ. Саме цією нормою на податкових агентів було покладено обов’язок подання декларації з податку на доходи фізичних осіб. Закон набрав чинності 20 квітня, а це останній день подання березневої декларації. Звідси можна стверджувати, що хто не встиг подати декларацію за березень, то штрафу не буде. А для тих, хто подав - теж нічого страшного, її дані податкові органи не будуть брати до уваги. Хоча на місцях податкові інспектори ще просять платників податків в останнє подати декларації за березень і попрощатися з нею. Але підкреслимо - на це підстав немає.
По-друге, тепер достеменно відомо, що податкові агенти мають подавати ф. 1ДФ лише у разі нарахування доходів платникам податку протягом звітного періоду. "Пустишок" податківці бачити не хочуть.

 

 

 
Новости законодательства 15 тиждень 2011 р.: 11 – 17 квітня PDF Печать

Партнер компании «Аркада-Гранд»

 

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

АВТОТРАНСПОРТ

ХІТ! Скасовано талон до посвідчення водія

Відтепер єдиним документом, що підтверджує право керування транспортними засобами відповідної категорії, буде вважатися посвідчення водія. Нагадаємо, що зараз окрім посвідчення, кожен автомобіліст має обов’язково мати при собі талон до посвідчення водія транспортного засобу. Наразі згадування щодо зазначеного талону виключаються із ЗУ "Про дорожній рух" N 3353-XII від 30.06.93 р.
  Довідково нагадаємо, що запровадження талонів відбувалося з метою обліку та аналізу порушень ПДР. У даний час відповідних цілей можна досягти за допомогою загальнодержавних автоматизованих електронних баз обліку правопорушень (практика застосування електронних баз вже давно має місце в країнах Європи). Ведення зазначеної бази передбачено ЗУ N 3353-XII, і, на думку нормотворців, є достатнім для покращення дисципліни на дорогах. 

 
<< Первая < Предыдущая 1 2 Следующая > Последняя >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 


АвторизацияСейчас 2 гостей онлайн

Наш опрос

Ответы на какие вопросы Вам наиболее интересно видеть в программе?