БУМ!

Уважаемые Бухгалтеры!

Рады сообщить Вам, что СЕГОДНЯ на рынке бухгалтеров Украины произошло важное событие, и Вы первые, кому мы это сообщаем

 

Подробнее ...
Продукты компании 1С

Уважаемые пользователи и клиенты нашей компании сообщаем Вам, что программные продукты от компании 1С теперь доступны и Вам.  

Подробнее ...
Новости законодательства 34 тиждень 2011 р.: 22 – 28 серпня PDF Печать

 

 Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

СПІЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Чергові нововведення до законодавства про спільну діяльність

Відповідно до ЗУ N 3322-VI від 12.05.2011 р. з 17 червня 2011 р. до Господарського кодексу України та до ЗУ "Про управління об'єктами державної власності" (N 185-V від 21.09.2006 р.) було внесено ряд змін, що стосуються спільної діяльності. Згодом ВРУ було прийнято ще один Закон, що стосується згаданої тематики та коригує затверджені попередником норми. Зокрема:
- уточнено, що не може бути вкладом у спільну діяльність майно, що належить до основних фондів підприємств держвласності, що не підлягають приватизації (раніше – майно об'єктів держвласності, що не підлягають приватизації);
- виключено норму, відповідно до якої КМУ було уповноважено на затвердження типового договору про спільну діяльність, стороною якого є державні підприємства, установи, організації, а також господарські товариства, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50%;
- передбачено, що КМУ має визначати порядок проведення конкурсів із залучення приватних інвесторів для здійснення державно-приватного партнерства (замість затвердження порядку проведення аукціонів із залучення інвесторів державними підприємствами, установами та організаціями);
- встановлено, що під час укладення договорів про спільну діяльність розмір частки державних підприємств, установ, організацій, а також господарських товариств, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50%, має становити не менш 50% спільного майна учасників спільної діяльності (раніше - більш як 50%).

 
Закон.Налоги.Право. 04.08.11 Новости законодательства
Видео программы "Закон.Налоги.Право" за 04.08.11 Тема программы: Новости законодательства

 
 
Закон.Налоги.Право. 28.07.11 Финансовое образование для всех
Видео программы "Закон.Налоги.Право" за 28.07.11 Тема программы: Финансовое образование для всех

 
 
Новости законодательства 33 тиждень 2011 р.: 15 – 21 серпня PDF Печать

 

 Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

ДОКУМЕНТ ТИЖНЯ

Закон N 3609: ГЛОБАЛЬНІ ЗМІНИ
(закінчення)

Завершуючи цикл коментарів до змін в Податковий кодекс України, передбачених Законом N 3609-VI від 07.07.2011 р., нижче ми зупинимось на наступних темах:


АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ

До вашої уваги - наш коментар до змін, які стосуються АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ. Нагадаємо, що в попередніх коментарях ми вже частково розглядали зміни до ІІ розділу ПКУ, коли писали про перевірки та штрафи. Давайте подивимося, які ще цікавинки підготував нам Закон N 3609-VI.

Податкові консультації

1. У ПКУ з’являється нове поняття - узагальнююча письмова податкова консультація.
Як прописано в пп. 14.1.173 ПКУ, це оприлюднення позиції контролюючого органу, що склалася за результатами узагальнення податкових консультацій, наданих платникам податків.
Можна сказати, що це своєрідний аналог узагальнюючих податкових роз'яснень, що їх було свого часу введено Законом N 2181-III від 21.12.2000 р. (діяв до набрання чинності Податковим кодексом). Нагадаємо, що потім, з 1 січня 2011 р., існували тільки індивідуальні податкові консультації, які могли використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ПКУ).
Тепер ДПС має проводити періодичне узагальнення податкових консультацій, які стосуються значної кількості платників податків або значної суми податкових зобов'язань, затверджувати узагальнюючі податкові консультації наказом та оприлюднювати їх.
Це вирішить проблему, яка назріла у зв’язку з тим, що ДПС все одно видає свої рекомендації у вигляді листів, які хоч і не мають офіційного статусу, але фактично в деяких випадках встановлюють нові норми, виконання яких вимагають податківці "на місцях". Як приклад – протистояння між Мін’юстом та ДПС з приводу легітимності Пам’ятки із заповнення податкових накладних (лист Мін’юсту N 21186-10.1 від 01.07.2011 р.).

2. Встановлено чіткий строк, протягом якого контролюючий орган зобов’язаний безоплатно надати консультацію з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства за зверненням платника податків - протягом 30 календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення даним контролюючим органом (п. 52.1 ПКУ).
 
Новости законодательства 32 тиждень 2011 р.: 8 – 14 серпня PDF Печать

 

 Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

ДОКУМЕНТ ТИЖНЯ

Закон N 3609: ГЛОБАЛЬНІ ЗМІНИ
(продовження)

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

6 серпня 2011 р. набрала чинності більша частина норм Закону N 3609-VI, який вносить численні корективи у вітчизняне податкове (і не тільки) законодавство. Але деякі з норм мають застосовуватися з 1 серпня* і навіть з 1 квітня 2011 р. Стосуються вони ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК. До вашої уваги - наш коментар до цих змін.

Зміни, які застосовуються з 01.04.2011 р. при визначенні податкових зобов'язань

1. Визначено, що балансова вартість запасів (тобто, товарів (крім тих, що підлягають амортизації, та цінних паперів), сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, напівфабрикатів, малоцінних предметів) на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції станом на 31.03.2011 р. має визнаватися витратами за правилами ПКУ (п. 26 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ).

2. Прописано норму щодо можливості коригування доходу (витрат) звітного податкового періоду, в якому були повернуті аванси (інші платежі), отримані (надані) до 1 квітня 2011 року. Для авансів, отриманих в іноземній валюті, таке коригування відбувається за офіційним валютним курсом гривні до іноземної валюти, що діяв на дату здійснення такого повернення.
При цьому зауважено, що у разі відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг) після 01.04.2011 р. в рахунок авансів, отриманих до такої дати, витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, та здійснені після 01.01.2011 р., за умови, що вони не були включені до складу валових витрат, визнаються витратами на дату відвантаження таких товарів (виконання робіт, надання послуг) (п.1 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ).

3. Подавати фінансову звітність з урахуванням податкових різниць потрібно буде лише починаючи зі звітних періодів 2013 року (раніше – зі звітних періодів 2012 р.) (п. 1 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ).

4. Встановлено, що витрати в іноземній валюті у зв'язку з придбанням у звітному податковому періоді товарів, робіт, послуг повинні включатися до витрат такого періоду шляхом перерахування в національну валюту тієї частини їх вартості, що не була раніше оплачена, за офіційним курсом НБУ, що діяв на дату здійснення операції з такого придбання (раніше - на дату визнання таких витрат), а в частині раніше проведеної оплати - за курсом, що діяв на дату здійснення оплати (пп. 153.1.2 ПКУ).

5. До складу витрат платника податку включаються суми коштів, внесені на рахунки учасників фондів банківського управління або за договорами пенсійних вкладів, відкритих відповідно до закону, що регулює питання створення та функціонування фондів банківського управління, у розмірі, що не перевищує 10% доходу такого платника податку за звітний період (п. 24 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ).

 
Закон.Налоги.Право. 21.07.11 Покупка недвижимости и вопросы для автомобилистов
Видео программы "Закон.Налоги.Право" за 21.07.11 Тема программы: Покупка недвижимости и вопросы для автомобилистов

 
 
Закон.Налоги.Право. 14.07.11 Новости законодательства и покупка недвижимости
Видео программы "Закон.Налоги.Право" за 14.07.11 Тема программы: Новости законодательства и покупка недвижимости

 
 
Новости законодательства 31 тиждень 2011 р.: 1 – 7 серпня PDF Печать

 

 Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

ДОКУМЕНТ ТИЖНЯ

Закон N 3609: ГЛОБАЛЬНІ ЗМІНИ

Президент України підписав Закон N 3609-VI, який вносить численні корективи у вітчизняне податкове (і не тільки) законодавство, зокрема Податковий кодекс (далі – ПКУ). Він являє собою цілину фундаментальних норм, з якими не вдасться познайомитися одним махом. Тому, виключно для простоти їх сприймання, ми розіб’ємо наш коментар до Закону на декілька частин. Перша з них – щодо сплати податку на доходи фізосіб, перевірок та штрафів. В подальшому ми прокоментуємо і решту нововведень.
6 серпня набирає чинності більша частина норм Закону N 3609-VI.

 
Новости законодательства 30 тиждень 2011 р.: 25 – 31 липня PDF Печать

 

 Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

ЄДИНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ВНЕСОК

Хіт! Оновлено форму звіту з єдиного соцвнеску

ПФУ вніс зміни до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Поглянемо, що змінилось:
- перше, на що хочеться звернути увагу, - з’явився Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. Його подають страхувальники у разі настання нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання із застрахованою особою протягом двох робочих днів після настання страхового випадку;
- по-друге, таблиця 5 додатка 4 має подаватися страхувальником у разі, якщо особі протягом звітного періоду надано відпустку по догляду за дитиною до 3-х років або надано відпустку по вагітності та пологах;
- по-третє, з’явилися нові коди типів нарахувань, які використовуються для заповнення графи 10 "Тип нарахування" таблиці 6 додатка 4;
- по-четверте, викладено в новій редакції:
1) довідник категорій страхувальників, які сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (додаток 1);
2) таблицю відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (додаток 2);
3) звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України (додаток 4);
4) звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (додаток 5);
5) звіт про суми єдиного внеску, передбачені договором про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, які підлягають сплаті, та суми доплати до органів Пенсійного фонду України (додаток 6).
Підбиваючи підсумок вищесказаному, вже починаючи зі звіту за липень бухгалтерам потрібно врахувати зміни, передбачені коментованим наказом. В тому числі, звіт по єдиному соцвнеску потрібно буде подати за оновленою формою.

 
Новости законодательства 29 тиждень 2011 р.: 18 – 24 липня PDF Печать

 

 Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА

Змінено вимоги до бажаючих створити фермерське господарство

Нормотворці скасували норму, відповідно до якої однією з обов’язкових умов створення фермерського господарства є проходження громадянином, що має намір його створити, професійного відбору. Отже, плануючим створити фермерське господарство буде достатньо лише досягти 18-річного віку, бути дієздатним та мати бажання щодо заснування ФГ.
Деякі коригування спіткали порядок отримання (придбання) у власність або в оренду земельної ділянки державної або комунальної власності з метою ведення фермерського господарства. Зокрема, передбачено, що до заяви, яка подається громадянином до районної держадміністрації або до місцевої ради, мають бути додані документи, що підтверджують досвід роботи у с/г або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (перелік документів, що підтверджують досвід роботи у с/г, доручено розробити Кабміну). В даний час до заяви додають рішення профкомісії з питань створення фермерських господарств щодо наявності у громадянина достатнього досвіду роботи у с/г або необхідної сільськогосподарської кваліфікації
   

 
Закон.Налоги.Право. 07.07.11 Новости законодательства и новости нашей компании
Видео программы "Закон.Налоги.Право" за 07.07.11 Тема программы: Новости законодательства и новости нашей компании

 
 
Новости законодательства 28 тиждень 2011 р.:11 – 17 липня PDF Печать

 

 Партнер компании «Аркада-Гранд»

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

ДОКУМЕНТ ТИЖНЯ

Хіт! Техогляд скасовано, а що натомість?

Вважаючи, що втручання держави у сферу здійснення автомобільних перевезень є завеликим, чинний механізм обов'язкового технічного огляду транспортних засобів - витратним і тривалим для автовласників, і до того ж, неефективним, а деякі вимоги щодо передачі права управління та користування транспортним засобами (далі - ТЗ) - дещо застарілими, ВРУ прийняла Закон N 3565-VI, яким:
- скасувала обов'язковий техогляд для легкових автомобілів, що не використовуються у комерційних цілях (тобто для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку);
- спростила порядок проходження обов'язкового технічного контролю для інших ТЗ;
- усунула Державтоінспекцію від проведення обов'язкового технічного контролю ТЗ та передала ці повноваження суб'єктам господарювання;

 
Закон.Налоги.Право. 30.06.11
Видео программы "Закон.Налоги.Право" за 30.06.11 Тема программы: Школа твоего успеха

 
 
Новости законодательства 27 тиждень 2011 р.: 4 липня – 10 липня PDF Печать

 

Партнер компании «Аркада-Гранд» 

 

Новости законодательства подготовлены

аналитиками Компании «Динай»

СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

До 1 січня 2018 р. у всіх споживачів природного газу мають бути встановлені лічильники

Відпуск природного газу українським споживачам (фізособи (населення), фізособи - підприємці та юрособи, які відповідно до договору користуються послугами з газопостачання та використовують природний газ для приготування їжі, опалення, підігріву води, а також як паливо або сировину) буде здійснюватися виключно за умови наявності вузла обліку природного газу (відповідних лічильників). Для населення, що не має необхідних приладів обліку, споживання газу буде здійснюватися за встановленими законодавством нормами, але лише певний проміжок часу.
Нормотворці затвердили кінцеві строки переходу на споживання та оплату природного газу за допомогою лічильників. Зокрема, встановлено, що постачання природного газу здійснюється за умови його комерційного обліку:
1) для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, у яких природний газ використовується:
комплексно, у т. ч. для опалення, - з 1 січня 2012 р.;
для підігріву води та приготування їжі - з 1 січня 2016 р.;
тільки для приготування їжі - з 1 січня 2018 р.;
2) для інших споживачів - з 1 липня 2011 р.

 

 
Закон.Налоги.Право. 23.06.11
Видео программы "Закон.Налоги.Право" за 23.06.11 Тема программы: Как правильно подать информацию о себе - чтобы Ваш бизнес процветал.

 
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 


АвторизацияСейчас 3 гостей онлайн

Наш опрос

Ответы на какие вопросы Вам наиболее интересно видеть в программе?