БУМ!

Уважаемые Бухгалтеры!

Рады сообщить Вам, что СЕГОДНЯ на рынке бухгалтеров Украины произошло важное событие, и Вы первые, кому мы это сообщаем

 

Подробнее ...
Продукты компании 1С

Уважаемые пользователи и клиенты нашей компании сообщаем Вам, что программные продукты от компании 1С теперь доступны и Вам.  

Подробнее ...
Материалы семинаров от 23.01.13 и 26.02.13

 

З 01 січня 2013 року для суб’єктів господарювання стає обов’язковим подання звітності про використання реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) до органів державної податкової служби в електронному вигляді.

Відповідно до абзаців 2 - 4 п. 7 ст. 3 Закону України від 6 липня 1995 року №265/95-ВРПро застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” (далі – Закон №265) передбачено:

суб’єкти господарювання, які використовують реєстратори розрахункових операцій, що створюють контрольну стрічку в електронній формі, або електронні контрольно-касові реєстратори, що створюють контрольну стрічку в друкованому вигляді, повинні подавати до органів державної податкової служби по дротових або бездротових каналах зв'язку електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на контрольній стрічці в пам’яті реєстраторів розрахункових операцій або в пам’яті модемів, які до них приєднанні.

суб’єкти господарювання, які використовують реєстратори розрахункових операцій, що створюють контрольну стрічку в друкованому вигляді, за виключенням електронних контрольно-касових реєстраторів, повинні подавати до органів державної податкової служби по дротових або бездротових каналах зв’язку інформацію про обсяг розрахункових операцій, виконаних в готівковій та/або в безготівковій формі, або про обсяг операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, яка міститься в їх фіскальній пам’яті.

Таке нововведення, як автоматична передача інформації значно спрощує процес звітування до податкової й позбавляє суб’єктів господарювання необхідності в утримуванні приміщень для зберігання протягом 3-х років контрольних стрічок.

Введення в дію цього сервісу відбуватиметься відповідно до наказу МФУ від 08.10.12 року № 1057, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.10.2012 року за №1743/22055 та набрав чинності з 5 листопада 2012 року. Це наказ „Про затвердження Вимог щодо створення контрольної стрічки в електронній формі у реєстраторах розрахункових операцій та модемів для передачі даних та Порядку передачі електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків реєстраторів розрахункових операцій дротовими або бездротовими каналами зв'язку до органів державної податкової служби”.

Копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків формуватимуться на контрольній стрічці в пам’яті касового апарату або пам’яті модему, який до нього приєднаний. Один раз на добу цей звіт автоматично передаватиметься до серверу обробки інформації ДПС.

Какие штрафы предусмотрены за непредоставление или не ведение электронной отчетности?

Ответственность за неподачу в электронном виде отчетности об использовании РРО в соответствии с п. 9 ст. 17 Закона Украины от 06.07.1995 №265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» предусмотрена начиная с 01.07.2013 года.

З 01.07.2013р. вступають в дію зміни до Закону України від 06.07.1995 № 265/95-ВР, а саме: статтю 17 буде доповнено п. 9, який встановлює відповідальність у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - в разі неподання до органів державної податкової служби звітності, пов'язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, розрахункових книжок та копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків з реєстраторів розрахункових операцій по дротових або бездротових каналах зв'язку, в разі обов'язковості її подання.

Основні зусилля органів ДПС у першому півріччі 2013 року будуть направлені на проведення масово - роз'яснювальної роботи та створення необхідних умов для надання можливості суб’єктам господарювання користуватися новим сервісом – поданням звітності про використання РРО до органів ДПС в електронному вигляді, відповідно до вимог закону № 265 від 06.07.01995 р.

Пункт 7 ст.3 закону зазначає, що суб’єкти господарювання повинні подавати до органів державної податкової служби звітність, пов'язану із застосуванням реєстратора розрахункових операцій та розрахункових книжок, не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця у разі, якщо цим пунктом не передбачено подання інформації по дротових або бездротових каналах зв'язку.

Суб'єкти господарювання, які використовують реєстратори розрахункових операцій, що створюють контрольну стрічку в електронній формі, або електронні контрольно-касові реєстратори, що створюють контрольну стрічку в друкованому вигляді, повинні подавати до органів державної податкової служби по дротових або бездротових каналах зв'язку електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на контрольній стрічці в пам'яті реєстраторів розрахункових операцій або в пам'яті модемів, які до них приєднанні.

Суб'єкти господарювання, які використовують реєстратори розрахункових операцій, що створюють контрольну стрічку в друкованому вигляді, за виключенням електронних контрольно-касових реєстраторів, повинні подавати до органів державної податкової служби по дротових або бездротових каналах зв'язку інформацію про обсяг розрахункових операцій, виконаних в готівковій та/або в безготівковій формі, або про обсяг операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, яка міститься в їх фіскальній пам'яті.

Порядок передачі інформації до органів державної податкової служби по дротових або бездротових каналах зв'язку встановлюється Державною податковою службою України на базі технології, розробленої Національним банком України та погодженої Державною податковою службою України

 

Приоритеты работы налоговой службы Украины на 2013 год утверждены  приказом ГНС Украины от  21.12.2012 №1178 «Об утверждении Приоритетов работы региональных ГНС на 2013 год»:

-обеспечение стабильного и ритмичного наполнения бюджетов
всех уровней;

- совершенствование налоговой системы и механизма администрирования  налогов и сборов;

-стимулирование инвестиционного климата, создание равных
конкурентных условий для налогоплательщиков, непредубеждённое применение норм действующего законодательства;

- противодействие преступлениям в налоговой и бюджетной сферах;

- борьба с коррупцией в органах ДПС. Обеспечение условий относительно предупреждения коррупционных проявлений, защита работников налоговой службы и обеспечение эффективного функционирования сервиса „Пульс налоговой";

- повышение уровня и пропаганда налоговой культуры среди всех участников налогового процесса.

По словам Министра доходов и сборов Украины Александра Клименко: «Принципиальная позиция Государственной налоговой службы Украины заключается в том, что наполнение бюджета должно стать производным от усовершенствования  системы администрирования налогов и предоставления услуг плательщикам. Поэтому, одной из важнейших задач на 2013 год остаётся переход налоговой службы на клиентоориентированный подход в работе с плательщиком. Центром и ключевой фигурой принципиально новой системы администрирования налогов, заказчиком и клиентом становится плательщик налогов. Налоговая служба нацелена на обеспечение плательщику налогов максимально комфортных условий, высокого уровня сервиса, упрощения процедуры декларирования и уплаты налогов на базе современных технологий налогового сопровождения, на уменьшение фискального давления на бизнес и дальнейшее развитие налоговой службы как органа, который предоставляет сервисные услуги для налогоплательщиков.Этому в значительной мере содействует создание центров обслуживания налогоплательщиков,  внедрение и развитие электронных сервисов».

«Декларирование гражданами доходов, полученных в течение 2012 года»

С начала 2013 года началась кампания декларирования доходов граждан, полученных в течение 2012 года, которая будет длиться до 1 мая 2013 года ( предельный срок - 30 апреля2013 года).

Подача налоговой декларации о имущественном состоянии и доходах (далее - Декларация) предусмотрена Конституцией Украины и Налоговым кодексом Украины.

Декларация состоит из восьми разделов и семи приложений. Ее можно пробрести в органах государственной налоговой службы, а также распечатать с веб-портала ДПС Украины: www.sts.gov.ua.

Налоговая Декларация заполняется налогоплательщиком самостоятельно или другим лицом, нотариально уполномоченным налогоплательщиком осуществлять такое заполнение.

В 2013 году плательщики налога на доходы физических лиц, которые желают реализовать своё право на налоговую скидку по результатам 2012 года, Декларацию могут подать в течение всего  года. Декларация подаётся гражданами в налоговую инспекцию по месту регистрации налогоплательщика

Декларация подаётся в налоговую инспекцию одним из следующих способов по выбору налогоплательщика:

- лично плательщиком или уполномоченным на это лицом;

- присылается по почте с уведомлением о вручении и с описью о вложении;

- в электронной форме средствами телекоммуникационной связи.

В электронной форме налогоплательщики могут подать Декларацию в орган ГНС средствами электронной почты через Информационный портал органов ГНС Украины. С  1 января 2013 года представление Декларации в электронной форме возможно в режиме реального времени (on-line) через электронный сервис „Электронный кабинет налогоплательщика”.

Обязанность по предоставлению годовой Декларации возникает в случае получения:

- доходов, с которых при их начислении или выплате в течение 2012 года налог не удерживался, но эти доходы не освобождены от налогообложения;

- доходов от физических лиц, которые не имеют статуса налоговых агентов (например, доход от предоставления недвижимости в аренду физическому лицу, которое не является субъектом предпринимательской деятельности; получение наследства от физического лица не первой степени родства и т. п.);

- доходов,  которые начислялись (выплачивались, предоставлялись) налогоплательщику двумя или более налоговыми агентами лишь в форме заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат или других выплат и вознаграждений в связи с трудовыми отношениями и по гражданско-правовым договорам, и при этом общая годовая сумма таких  доходов превышает сто двадцать размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 01.01.2012г. (в 2012 году – 128 760 грн. (1073х120));

- получение иностранных доходов;

Обязанность налогоплательщика относительно представления Декларации считается выполненной, если он получал доходы исключительно от налоговых агентов.

Подать Декларацию могут физические лица, которые имеют право на налоговую скидку.

Условия и порядок предоставления налоговой скидки , перечень расходов, разрешенных для включения в состав налоговой скидки и ограничения относительно права на ее начисление определены ст. 166 Налогового кодекса

В частности, воспользоваться правом на налоговую скидку могут граждане, которые платили на протяжении 2012 года за обучение учебным заведениям, страховали себя или членов своей семьи, платили взносы в негосударственные пенсионные фонды, перечисляли средства в виде пожертвований неприбыльным организациям, усыновляли детей, платили проценты по ипотечному жилищному кредиту, имели расходы в связи с переоборудованием транспортного средства, которое им принадлежит, с использованием в виде топлива моторного смесевого, биоэтанола, биодизеля, сжатого или сжиженного газа, других видов биотоплива.

Декларацию с целью реализации права на налоговую скидку можно подать в течение всего 2013 года.

Физическое лицо обязано самостоятельно до 1 августа 2013 года уплатить суму налогового обязательства, указанную в представленной им Декларации.

Сумма, которая должна быть возвращена налогоплательщику, зачисляется на его банковский счёт, открытый в любом коммерческом банке, или отсылается почтовым переводом по адресу, указанному в Декларации, в течение 60 календарных дней после поступления такой налоговой декларации.

Бланки декларации и консультации по ее заполнению налогоплательщики могут получить в органе государственной налоговой службы по месту проживания (регистрации). Кроме этого бесплатно можно получить консультацию по вопросам декларирования в Информационно-справочном департаменте ГНС Украины по многоканальгому телефону: 0-800-501-007

Для удобства граждан будет продлено рабочее время налоговых органов в рабочие и установлен график дежурства в выходные дни.

“Налог на недвижимое имущество, отличающееся от земельного участка”

Налоговым кодексом введен новый местный налог, а именно налог на недвижимое имущество, отличающееся от земельного участка

(по тексту – налог на недвижимое имущество).

Законом №4834 установлено, что ст. 265 Налогового кодекса Украины “Налог на недвижимое имущество, отличающееся от земельного участка” вступает в силу с 1 января 2013 года.

Также, Одесским  городским советом подписано 8 июля 2011 года №796  Положение про налог на недвижимое имущество.

Поскольку вводимый налог является новым для его плательщиков, рассмотрим детальнее некоторые аспекты его применения.

Плательщики налога – это физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, которые есть собственниками объектов жилой недвижимости.

Нахождение недвижимого имущества в общей собственности:

- если объект жилой недвижимости находится в общей долевой собственности нескольких человек, плательщиком налога является каждое из этих лиц за принадлежащую ему долю;

- если объект жилой недвижимости находится в общей совместной собственности нескольких человек, но не разделен в натуре, плательщиком налога является одно из таких лиц-собственников, определенное по их согласию, если иное не установлено судом;

- если объект жилой недвижимости находится в общей совместной собственности нескольких человек и разделен между ними в натуре, плательщиком налога является каждое из этих лиц за принадлежащую ему долю.

Объектом налогообложения является объект жилой недвижимости.

Объекты, не облагаемые налогом:

- объекты жилой недвижимости, находящиеся в собственности государства или территориальных общин;

- объекты жилой недвижимости, расположенные в зонах отчуждения или обязательного отселения, определенные законом;

- здания детских домов семейного типа;

- садовый или дачный дом, но не больше одного такого объекта на одного плательщика налога;

- объекты жилой недвижимости, принадлежавшие многодетным семьям и приемным семьям, в которых воспитывается трое и больше детей, но не больше одного такого объекта на семью;

- общежития.

Базой налогообложения является жилая площадь объекта жилой недвижимости.

Для физических лиц исчисление налога проводит районная налоговая инспекция на основании данных Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество. Это единая государственная информационная система, содержащая сведения о правах на недвижимое имущество, их обременении, а также об объектах и субъектах этих прав (Закон №1952).

Для юридических лиц база налогообложения исчисляется такими лицами самостоятельно исходя из жилой площади объекта налогообложения на основании документов, подтверждающих право собственности на него.

В случае наличия у плательщика нескольких объектов налогообложения база налогообложения исчисляется отдельно по каждому с этих объектов.

Льготы по уплате налога для физических лиц: в виде уменьшения базы налогообложения объекта жилой недвижимости:

- для квартиры – на 120 мІ;

- для жилого дома – на 250 мІ.

Такое уменьшение предоставляется один раз за базовый налоговый период и применяется к объекту жилой недвижимости, в котором физическое лицо – плательщик налога зарегистрирован в установленном законом порядке, или по выбору такого плательщика к любому другому объекту жилой недвижимости, находящемуся в его собственности.

Ставки налога за 1 мІ:

- для квартир, жилая площадь которых не превышает 240 мІ, и жилых домов, жилая площадь которых не превышает 500 мІ, ставка налога составляет 1% размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января 2013 года - 1147 грн. (это 11,47 грн. за 1 мІ);

- для квартир, жилая площадь которых превышает 240 мІ, и жилых домов, жилая площадь которых превышает 500 мІ, ставка налога составляет 2,7% размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января 2013 года – 1147 грн. (это 30,97 грн. за 1 мІ).

Порядок исчисления суммы налога:

Районная налоговая инспекция исчисляет суму налога для физических лиц и до 1 июля 2013 года по местонахождению объекта жилой недвижимости направляет налоговое уведомление – решение о сумме налога, который подлежит уплате, а также платежные реквизиты.

В случае, если физическое лицо не согласно с расчетами налоговой службы, оно имеет право обратится в орган ГНС для сверки данных на основании документов, подтверждающих право собственности на недвижимость.

Юридические лица самостоятельно на основании документов, подтверждающих право собственности на такой объект, исчисляют сумму этого налога по состоянию на 1 января 2013 года и до 20 февраля 2013 года предоставляют в орган ГНС по местонахождению объекта налогообложения декларацию с разбивкой годовой суммы равными долями поквартально.

Смена собственника объекта налогообложения.

При переходе права собственности на объект налогообложения от одного собственника к другому в течение календарного года налог исчисляется для предыдущего собственника за период с 1 января этого года до начала того месяца, в котором он утратил право собственности на указанный объект, а для нового собственника – начиная с месяца, в котором возникло право собственности.

Орган ГНС направляет налоговое уведомление новому собственнику после получения информации о переходе права собственности.

Уплата налога осуществляется по месту расположения объекта налогообложения и зачисляется на счета Главного управления Государственного казначейства Украины в Одесской области.

Физические лица уплачивают налог в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления – решения (срок оплаты 29 августа 2013 года).

Юридические лица уплачивают налог авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, наступающего за отчетным кварталом, которые отражаются в годовой декларации.

Ответственность.

Плательщики налога несут ответственность за нарушения налогового законодательства согласно условий Налогового кодекса Украины.

Сегодня одним из ключевых направлений работы ГНС является УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НАЛОГОВ и ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПЛАТЕЛЬЩИКАМ.

Одна из услуг – это предоставление плательщикам налогов возможности подавать отчетность в электронном виде используя телекоммуникационные каналы связи.

С целью усовершенствования электронного документооборота с использованием ЭЦП (электронно-цифровой подписи), ГНС Украины создала собственный Акредитованый центр сертификации ключей (АЦСК).  АЦСК предоставляет бесплатные услуги по предоставлению усиленных сертификатов открытых ключей (электронно-цифровой подписи) всем субъектам хозяйственной деятельности, а также физическим лицам.

Необходимую информацию по вопросам регистрации и получения услуг ЭЦП размещено на веб-сайте АЦСК (www.cskidd.gov.ua). Этот сайт можно найти через веб-сайт налоговой службы, либо с помощью любого ентернет-поисковика  набрав любую часть названия сертификационного центра ГНС Украины.

В Дальнейшем для подачи отчетности субъектам хозяйственной деятельности  после получения сертификатов усиленных ключей необходимо:

- получить в налоговой инспекции или «скачать» с сайта АЦСК  по Ентернету    бесплатную программу «ДПС - захист звітності»;

- получить в налоговой инспекции или «скачать» с сайта ГНС бесплатную программу «Податкова звітність»;

- установить эти программы – подвести курсор под каждую программу и нажать на клавиатуре клавишу «ЕNTER», программы - установятся;

- ввести регистрационные данные субъекта хозяйственной деятельности;

- скопировать открытые сертификаты в программу «ДПС - захист звітності», заполнить Договор «Про визнання електронних документів», подписать електронными ключами и отправить на единый почтовый ящик ГНС. Получив 2-ю квитанцию не более чем через 4 рабочих дня – Вы можете подавать отчетность в органы ГНС.

На этом подготовительниый этап по настройке программ закончен и по оформлению договора между Вами и органом ГНС завершен.

В  дальнейшем работа выполняется в следующем алгоритме:

-  Вы формируете отчет с помощью программы «Податкова звітність»;

- затем программой «ДПС - захист звітності» подписываете свой отчет  и отправляете отчетность на единый почтовый ящик ГНС.;

- получаете в ответ по Ентернету: 1-ю квитанцію  о доставке отчетности в органы ГНС, а затем 2-ю квитанцію о приемке отчетности.

5 и 6 группы плательщиков единого налога для физических и юридических лиц

12.08.2012 г. введены две дополнительные группы плательщиков единого налога для физических - 5 группа и юридических лиц - 6 группа, соответственно.

С учетом изменений, внесенных Законом №5503, ( вступившим в силу с 4 января 2013 года ) :

-   предельный размер дохода для этих групп установлен на уровне 20 млн.
грн.,

- максимальное   число   наемных  работников для   5      и   6   групп-   не
ограничено,

- ставка налога для обеих групп

- 5 % дохода в случае уплаты НДС согласно Налоговому Кодексу

- 7 % дохода - в случае включения НДС в состав единого налога

Субъект хозяйствования, являющийся плательщиком других налогов и сборов, может принять решение о переходе на упрощенную систему налогообложения один раз в течение календарного года путем подачи заявления о применении упрощенной системы налогообложения (к заявлению также прилагается расчет дохода за предыдущий календарный год) в орган ГНС не позднее чем за 15 календарных дней до начала следующего квартала, при условии соблюдения требований п. 291.4 НКУ (пп. 298.1.4 НКУ).

В случае превышения предельно допустимого размера дохода плательщики единого налога 3 и 4 групп могут подать заявление о переходе, соответственно, в группы 5 и 6 не позднее 20 числа месяца, следующего за календарным кварталом, в котором произошло превышение (п. 293.8 НКУ).

Плательщики единого налога 5-й и 6-й групп, которые превысили к налоговом (отчетном) периоде предельный размер дохода для этих групп, обязаны перейти в уплату других налогов и сборов, установленных НКУ;

Налоговым (отчетным ) периодом для плательщиков единого налога 5 и 6 групп является календарный квартал

 

РРО з електронною касовою стрічкою.

В ході семінару, який відбувся 26 лютого 2013 року в ДПІ Київського району м.Одеси з представниками бізнесу обговорювалися питання запровадження електронної касової стрічки та подання звітності про використання РРО до органів державної податкової служби в електронному вигляді.

Метою зустрічі податківців з представниками бізнесу являється роз’яснення змін до чинного законодавства та залучення платників податків до добровільної та повної сплати податків.

Начальник інспекції, Володимир Попов, наголосив, що таке нововведення, як автоматична передача інформації значно спрощує процес звітування до податкової й позбавляє суб’єктів господарювання необхідності в утримуванні приміщень для зберігання протягом 3-х років контрольних стрічок.

«Основні зусилля інспекції у першому півріччі 2013 року будуть направлені на проведення масово - роз'яснювальної роботи та створення необхідних умов для надання можливості суб’єктам господарювання користуватися новим сервісом – поданням звітності про використання РРО до органів ДПС в електронному вигляді», - зазначив Володимир Григорович.

На семінарі також були присутні представники Центрів сервісного обслуговування платників податків (ТОВ «Торгтехніка», ПП «Комес-Електронік 2000», ЧП «Елекон І.В.», ТОВ «Ютіс»).

«Ми допомагаємо подолати всі труднощі, спричинені переходом на електронну касову звітність та зробити процес переходу більш зручним для платників податків», - було відзначено начальником інспекції.

Материал эксклюзивно предоставлен ГНИ в Киевской налоговой для размещения на сайтах arkada.net.ua и sarafan.od.ua. Любое копирование всего текста или его части возможно только со ссылкой на сайт.

 

 

 

 
 


АвторизацияСейчас 3 гостей онлайн

Наш опрос

Ответы на какие вопросы Вам наиболее интересно видеть в программе?